Over MarCom

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far MarCom has created 154 blog entries.
18 05, 2021

Met de ‘p’ van performance

2021-05-18T10:23:43+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Ondanks die gezondheidscrisis schatten bepaalde bedrijven hun groeikansen positiever in dan anderen. BDO-experts ontwikkelden een 7P Diagnostic Tool waarmee je zelf de gezondheid van je bedrijf of organisatie kunt checken en benchmarken met de markt. Jezelf in een hoekje drummen brengt alvast geen soelaas, getuigen Jürgen Ingels en Marion Debruyne. BDO Belgium blijft alvast niet bij de pakken zitten. Bewijs: zijn recentste acquisitie van het Antwerpse ‘Beirens & Wellens’. Zelfs in het nieuwe normaal blijven de fiscale, sociale en politieke bewegingen het ondernemen en zakendoen sturen. Zo zoomt dit nummer van To The Point in op de impact van de programmawet, de nieuwe wet op de klokkenluiders, de aangepaste spelregels voor Belgische stichtingen, de gevolgen van de brexit voor btw, douane, GDPR en de werknemersmobiliteit, het belang van realtime accounting en de nieuwe taks op de effectenrekening. Komen ook nog aan bod: de BDO Academy, het CSR-rapport, de belasting op Franse dividenden, de zin en onzin van gemeentefusies…

18 05, 2021

Samen bouwen aan een duurzame toekomst!

2021-05-18T10:11:16+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Samen bouwen aan een duurzame toekomst! Op 24 mei 2019 kwamen miljoenen jonge en minder jonge mensen in 1.600 steden en 125 landen op straat voor het klimaat. Met hun protesten vestigden ze de aandacht op de klimaaturgentie, pleitten ze voor meer klimaatmaatregelen en eisten ze dat de overheden het klimaatakkoord van Parijs zouden naleven. En vroegen ze de steun van de ondernemingen, want de klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele economisch wereld. BDO geeft alvast het voorbeeld. Zijn kersvers en multidisciplinair Sustainability team publiceerde het eerste CSR-rapport.

18 05, 2021

“Ondernemen is: wie niet waagt, wie niet wint.”

2021-05-18T10:09:37+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

“Ondernemen is: wie niet waagt, wie niet wint.” Van lokale fuiven tot nationale evenementen, zoals SuperNova en The Big Score. Van een lucratief handeltje in het verkopen van notities en examenvragen tot het oprichten van internationale ondernemingen, zoals Clear2Pay en SmartFin. Topondernemer Jürgen Ingels legde een behoorlijk indrukwekkend parcours af. Die ervaringen bundelt hij nu in een boek met 50 tips voor ondernemers. Over zijn Zweedse chocolade-avontuur, pampers, een Porsche, het kalkoensyndroom, facturen en wijn.

18 05, 2021

“De perfecte job creëer je zelf!”

2021-05-18T10:03:51+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

De perfecte job creëer je zelf! In tegenstelling tot wat velen geloven, betekent een succesvolle carrière uitbouwen niet de promoties opstapelen en zo snel mogelijk aan de top geraken. In ‘Making your way: de (hobbelige) weg naar succes en geluk in leven en werk’ ontkrachten Marion Debruyne, Decaan bij Vlerick Business School, en Katleen De Stobbeleir, Full Professor bij dezelfde instelling, vijftien mythes over carrièresucces en levensgeluk.

18 05, 2021

Levenslang leren met BDO Academy

2021-05-18T10:01:48+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

In deze snel veranderende maatschappij is levenslang leren het nieuwe normaal geworden. Zowel voor de medewerkers die hun ‘werkzekerheid’ en marktwaarde op peil willen houden, als voor de bedrijven en organisaties die zo de skills en competenties van hun werknemers in lijn brengen met de strategische doelstellingen. BDO Academy helpt en faciliteert bedrijven organisaties om de persoonlijke groeipaden van de medewerkers te ontwikkelen. En biedt een ruim aanbod opleidingen en trainingen op maat.

18 05, 2021

Nieuwe taks op effectenrekeningen

2021-05-18T09:55:59+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Sinds 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) van toepassing. De nieuwe belasting is afgeleid van de vorige belasting op effecten van 2018 die niet zo lang geleden door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd. Wat verandert er nu precies?

18 05, 2021

Belgische stichting in de lift

2021-05-18T09:52:56+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Belgische stichting in de lift. Nieuwe spelregels maken rechtsvorm aantrekkelijker. Belgen zoeken veel minder hun toevlucht tot de Nederlandse stichting om hun familiebedrijf over te dragen of te verankeren. In 2020 werd in ons land ruim de helft meer Belgische private stichtingen opgericht dan het jaar ervoor. Het aantal dat werd gebruikt als administratiekantoor ging zelfs bijna maal drie. In dit artikel gaan we na wat die plotse opmars stuwt.

18 05, 2021

Realtime accounting

2021-05-18T09:50:21+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Realtime accounting, de digitale schakel tussen bedrijfsleider en boekhouder. Terwijl de digitale transitie van bedrijven op volle toeren draait, hebben directiecomités en bedrijfsleiders vaak weken nodig om toegang te krijgen tot hun financiële gegevens. Dat probleem verzwakt het concurrentievermogen. Realtime accounting brengt soelaas.

18 05, 2021

Are you ready for the post-Brexit era?

2021-05-18T09:46:45+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Are you ready for the post-Brexit era? Btw, douane, GDPR en mobiliteit werknemers. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese interne markt. De lange brexit-onderhandelingen leidden op de valreep tot een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Britten. Dat akkoord regelt de relaties in al zijn dimensies, van de handel en de douaneformaliteiten, over de bescherming van de persoonsgegevens tot de organisatie van de internationale tewerkstelling. We antwoorden op de vragen die ons het vaakst worden gesteld.

18 05, 2021

Zin of onzin van gemeentefusies

2021-05-18T09:44:09+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Zin of onzin van gemeentefusies. Benchmarkstudie BDO bevestigt fusieopportuniteiten. Vlaanderen telt 300 gemeenten. Steeds meer onder hen spelen met de idee om te fuseren. Om zo hun financiële basis te versterken. Want schaalgrootte is belangrijk. Hoe groter een gemeente, hoe meer slagkracht ze heeft om haar burgers van dienst te zijn. Maar bij een fusie ga je niet over een nacht ijs. Onze experten ontwikkelden een stappenplan om lokale besturen te begeleiden bij het fusieproces.

Ga naar de bovenkant