Webinar: Hoe organiseer je de jaarlijkse algemene vergadering vanuit juridisch, boekhoudkundig en fiscaal oogpunt?

Dinsdag 16 maart 2021

Inschrijven

De laatste jaarafsluitingen palmen de agenda’s van CEO’s, CFO’s, accountants en juridisch adviseurs momenteel volledig in. De nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) willen daarbij al eens roet in het eten gooien.

Worstel je ook met de hoop nieuwe clausules, dan is ons gratis webinar op dinsdag 16 maart iets voor jou. Tijdens dit twee uur durend webinar loodsen we je door het voorbereiden en houden van de jaarlijkse algemene vergadering vanuit een juridisch, boekhoudkundig en fiscaal oogpunt.

Inschrijven

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud

Juridisch

  • Wat moet je vooraf voorbereiden (oproepingsbrieven, volmachten, jaarverslag, (bijzondere) verslagen, …)?

  • Wat moet je bespreken tijdens de bestuurs- of algemene vergadering (hernieuwing van mandaten, goedkeuring van de jaarrekening, goedkeuring van verslag(en), kwijting)?

  • Hoe organiseer je de vergaderingen (fysiek, digitaal, schriftelijke resoluties)?

  • Hoe stel je vervolgens de notulen op? Wie moet er tekenen, wanneer en hoe, en welke terminologie moet je gebruiken?

  • Wanneer moeten deze vergaderingen worden gehouden? Wat doe je als de jaarrekening nog niet klaar is?

  • Hoe ga je te werk bij de verdelingen (dubbele testprocedure in SRL/BV)?

Boekhoudkundig

  • Hoe handel je bij (dividend)uitkeringen (voorbeeld dubbele test – hoeveel kan ik uitkeren)?

Fiscaal

  • Hoe pas je het belastbaar stelsel van (dividend)uitkeringen toe?