BENCHMARK LOKALE BESTUREN

Lokale financiën onder de loep

Ook de lokale besturen zitten in een moeilijke periode waarin onvoorspelbaarheid en onzekerheid centraal staan. De energiekosten zijn voor vele besturen het afgelopen jaar al sterk toegenomen. De algemene inflatie zet bovendien ook andere uitgavenposten verder onder druk. Lokale besturen staan voor moeilijke keuzes. Rekenen ze de inflatie (integraal) door aan de burgers onder de vorm van een belastingverhoging of vangen ze de schok op door te snoeien in de eigen werking of investeringsplannen? Zo’n beslissing heeft natuurlijk een impact op de financiële huishouding. Daarom is inzicht in de beschikbare financiële buffers en een realistische investeringsplanning onontbeerlijk om een onderbouwd en haalbaar meerjarenplan uit te werken. BDO rolde daarom een benchmark uit voor bijna alle Vlaamse lokale besturen.

Meer weten over de kerncijfers van jouw stad of gemeente?

We analyseren de resultaten van 292 lokale besturen. Bekijk de resultaten ten opzichte van vorig jaar en maak de vergelijking met andere besturen uit jouw provincie. Kies je stad of gemeente en we bezorgen je een uitgebreid rapport met alle kerncijfers uit onze benchmark.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Het lokaal bestuur van de toekomst

Onze visie op fusies

Iedere beleidsmaker, ieder college van Burgemeester en Schepenen wil een verschil maken: met een ambitieus beleidsplan zetten ze lijnen uit voor de toekomst. Als overheidsniveau het dichtst bij de burger, kan het lokaal bestuur een grote impact realiseren op het geluk en welzijn van zijn inwoners.

Élk lokaal bestuur, klein of groot, fungeert als een cruciale schakel in het brede overheidslandschap en voert taken uit om het beleid van centrale overheden te realiseren (sociale dienstverlening, ruimtelijke ordening, burgerzaken…). Tegelijk investeert het in het onderhoud van eigen infrastructuur en patrimonium, steeds om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren voor burgers en bedrijven.

Van elk lokaal bestuur wordt dezelfde inspanning verwacht, al beschikken ze niet allemaal over dezelfde middelen. Een fusie biedt daarbij soelaas: BDO ziet het lokaal bestuur van de toekomst als duurzaam, slim, digitaal en voldoende groot om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.