BENCHMARK LOKALE BESTUREN

Lokale financiën onder de loep

De lokale besturen staan voor grote uitdagingen. De Vlaamse regering besliste dat de Vlaamse steden en gemeenten tegen 2019 politiek en ambtelijk-organisatorisch vergaand moeten integreren. Die beslissing heeft ook een impact op de financiële huishouding. Om een haalbaar meerjarenplan uit te werken, moeten steden en gemeenten een juiste kijk hebben op hun financiële gezondheid. BDO rolde daarom een benchmark uit voor het gros van de Vlaamse lokale besturen.

Bekijk de resultaten

Meer weten over de kerncijfers van jouw stad of gemeente?

We analyseren de resultaten van 290 lokale besturen. Bekijk de resultaten ten opzichte van vorig jaar en maak de vergelijking met andere besturen uit jouw provincie. Kies je stad of gemeente en we bezorgen je een uitgebreid rapport met alle kerncijfers uit onze benchmark.

 
 
 
 

Het lokaal bestuur van de toekomst

Onze visie op fusies

Iedere beleidsmaker, ieder college van Burgemeester en Schepenen wil een verschil maken: met een ambitieus beleidsplan zetten ze lijnen uit voor de toekomst. Als overheidsniveau het dichtst bij de burger, kan het lokaal bestuur een grote impact realiseren op het geluk en welzijn van zijn inwoners.

Élk lokaal bestuur, klein of groot, fungeert als een cruciale schakel in het brede overheidslandschap en voert taken uit om het beleid van centrale overheden te realiseren (sociale dienstverlening, ruimtelijke ordening, burgerzaken…). Tegelijk investeert het in het onderhoud van eigen infrastructuur en patrimonium, steeds om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren voor burgers en bedrijven.

Van elk lokaal bestuur wordt dezelfde inspanning verwacht, al beschikken ze niet allemaal over dezelfde middelen. Een fusie biedt daarbij soelaas: BDO ziet het lokaal bestuur van de toekomst als duurzaam, slim, digitaal en voldoende groot om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Bekijk de visie van BDO