Waardering van de apotheken in België

Hoe kunnen we waarde en rentabiliteit verzoenen?

De apotheek om de hoek van je straat heeft het zwaar te verduren. In de almaar toenemende concurrentiestorm van e-commercespelers en de zogenaamde ‘discounters’ wordt het steeds moeilijker voor een aantal traditionele apotheken om voet aan wal te houden.

De apotheeksector in België is dus volop in beweging. Hoewel de rendabiliteit van de sector evolueert, worden de traditioneel gebruikte waarderingsmethodes te weinig in vraag gesteld. Bepaalde andere methodes op de markt, die wél geschikt zijn, worden op vandaag nog vaak onterecht verwaarloosd.

In deze whitepaper schetsen we de huidige apotheeksituatie in België en bespreken we welke elementen nodig zijn om een correcte financiële analyse van een apotheek op te stellen. Met een fictief voorbeeld illustreren we de impact van de verschillende waarderingsmethodes.

Wist je dat…

  • … na Spanje België het dichtste apothekennetwerk in Europa heeft met 1 apotheek per 200 inwoners?

  • … de onlineapotheken in België 6 tot 7% van de markt van de parafarmacie en de vrij verkrijgbare geneesmiddelen vertegenwoordigen?

  • … ongeveer 70% van de verkopen van de Belgische onlineapotheken uit het buitenland, en meer bepaald uit Frankrijk, komt?

  • … bij onze buurlanden, zoals Frankrijk of Nederland, vrij verkrijgbare geneesmiddelen vaak goedkoper zijn?

  • … in stedelijke netwerken apothekengroepen vooral geïnteresseerd zijn in apotheken met een omzet van meer dan 1,5 miljoen euro halen?

  • … geneesmiddelen vandaag goed zijn voor ongeveer 20% – en met een stijgende tendens – van de totale omzet van een Belgische apotheek?

  • … het brutomarge vandaag gemiddeld tussen 24% en 34% ligt, terwijl dat zo’n twintig jaar geleden tot 40% kon bedragen?

Download de whitepaper