To The Point

1606, 2023

Wonderlijk? Productief? Angstaanjagend?

Wonderlijk? Productief? Angstaanjagend? Peter Van Laer, CEO BDO Belgium Met de komst van ChatGPT beleefde de wereld van artificiële intelligentie (AI) zijn iPhone-moment. Een tijdsgewricht in de geschiedenis van AI, kopte de (vak)pers. Kort daarna sprongen ook de grote jongens op dezelfde kar. Wat het momentum extra aandikte en de relevantie onderstreepte. ChatGPT of voluit Chat Generative Pre-trained Transformer klinkt veeleer buitenaards dan menselijk. Nochtans is de chatbot gespecialiseerd in het voeren van dialogen op een zo [...]

1606, 2023

Door en voor mensen gedreven

Door en voor mensen gedreven Werner Lapage, Partner BDO en voorzitter redactieraad Worden we binnen enkele decennia 130 jaar oud? Volgens specialisten gerontologie ongetwijfeld wel. Op voorwaarde dat we gezonder leven. De biotechnologische wereld blijft alvast niet bij de pakken zitten en zoekt naar oplossingen om verouderingsprocessen en ouderdomsziekten af te remmen of zelfs te vermijden. Rejuvenate Biomed, onder leiding van dr. Ann Beliën, is zo’n biotechbedrijf dat, met de hulp van BDO Belgium in de backoffice, [...]

1506, 2023

FAQ: Jij vraagt, wij antwoorden | Juni 2023

Jij vraagt, wij antwoorden Aan de hand van vier concrete vragen brengen we evenveel verschillende thema’s onder de aandacht. Niet lukraak, maar op basis van de vragen die we recent kregen van onze klanten. Sinds de lancering van de ‘Europese Green Deal’ zat de Europese Unie niet stil. In 2021 werd de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) van kracht, die legt rechtstreeks specifieke verplichtingen op aan de financiële sector. Tegelijk kwamen er ook regels die gevolgen hebben [...]

Ga naar de bovenkant