Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe governanceregels

Introductie

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking, ter vervanging van het oude Wetboek van Vennootschappen. Sindsdien volgen vennootschappen die daarna werden opgericht, al het WVV. Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen ook van toepassing op bestaande vennootschappen. Zij hebben tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen.

Het WVV wijzigt onder andere de governanceregels van de vennootschappen. In deze white paper vind je de dwingende bepalingen en nieuwe opportuniteiten die je toelaten zelf te beslissen om ze al dan niet toe te passen.

Download white paper

 
 
 
 
Gelieve een geldig e-mailadres op te geven.
 
 
 

Wat wijzigt er op vlak van bestuur?

 • Verbod op cumul van functies in bestuursorganen

 • Verbod op vertegenwoordigingen ‘in cascade’

 • Afschaffing van de directiecomités

 • Nieuwe governancemodellen in de naamloze vennootschap

 • ‘Ad nutum’-herroepbaarheid

 • Belangenconflicten

 • Delegatie van het dagelijks bestuur

 • Verbod op arbeidsovereenkomst voor de bestuurder, een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad

Laat onze juristen gespecialiseerd in vennootschapsrecht je adviseren

 • Identificatie van de door het WVV aangeboden opportuniteiten

 • Opstellen van een nieuw governancebeleid dat in lijn ligt met de noden van de vennootschap en conform het nieuwe WVV is.

 • Begeleiding doorheen het hele aanpassingsproces (opstellen wettelijke verslagen, herschrijven van de statuten, coördinatie met de verschillende stakeholders alsook boekhouders, revisoren, notarissen, banken, enz.)

 • Advies bij het bepalen van het sociale zekerheidsregime waaraan een bestuurder, een lid van de raad van toezicht of een lid van de directieraad moet worden onderworpen, rekening houdend met zijn of haar concrete activiteiten.

De opportuniteiten van het nieuwe WVV zijn de ideale gelegenheid om de werking van je onderneming in lijn te brengen met de noden, toestand of aandeelhoudersstructuur van je vennootschap

Contact

Karen Keuleers

Partner

 • karen.keuleers@bdo.be

 • +32 3 230 58 40

Natalie Bastiaens

Partner

 • natalie.bastiaens@bdo.be

 • +32 3 230 58 40