18 05, 2021

“De perfecte job creëer je zelf!”

2021-05-18T10:03:51+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

De perfecte job creëer je zelf! In tegenstelling tot wat velen geloven, betekent een succesvolle carrière uitbouwen niet de promoties opstapelen en zo snel mogelijk aan de top geraken. In ‘Making your way: de (hobbelige) weg naar succes en geluk in leven en werk’ ontkrachten Marion Debruyne, Decaan bij Vlerick Business School, en Katleen De Stobbeleir, Full Professor bij dezelfde instelling, vijftien mythes over carrièresucces en levensgeluk.

18 05, 2021

Levenslang leren met BDO Academy

2021-05-18T10:01:48+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

In deze snel veranderende maatschappij is levenslang leren het nieuwe normaal geworden. Zowel voor de medewerkers die hun ‘werkzekerheid’ en marktwaarde op peil willen houden, als voor de bedrijven en organisaties die zo de skills en competenties van hun werknemers in lijn brengen met de strategische doelstellingen. BDO Academy helpt en faciliteert bedrijven organisaties om de persoonlijke groeipaden van de medewerkers te ontwikkelen. En biedt een ruim aanbod opleidingen en trainingen op maat.

18 05, 2021

Nieuwe taks op effectenrekeningen

2021-05-18T09:55:59+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Sinds 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) van toepassing. De nieuwe belasting is afgeleid van de vorige belasting op effecten van 2018 die niet zo lang geleden door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd. Wat verandert er nu precies?

18 05, 2021

Belgische stichting in de lift

2021-05-18T09:52:56+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Belgische stichting in de lift. Nieuwe spelregels maken rechtsvorm aantrekkelijker. Belgen zoeken veel minder hun toevlucht tot de Nederlandse stichting om hun familiebedrijf over te dragen of te verankeren. In 2020 werd in ons land ruim de helft meer Belgische private stichtingen opgericht dan het jaar ervoor. Het aantal dat werd gebruikt als administratiekantoor ging zelfs bijna maal drie. In dit artikel gaan we na wat die plotse opmars stuwt.

18 05, 2021

Realtime accounting

2021-05-18T09:50:21+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Realtime accounting, de digitale schakel tussen bedrijfsleider en boekhouder. Terwijl de digitale transitie van bedrijven op volle toeren draait, hebben directiecomités en bedrijfsleiders vaak weken nodig om toegang te krijgen tot hun financiële gegevens. Dat probleem verzwakt het concurrentievermogen. Realtime accounting brengt soelaas.

18 05, 2021

Are you ready for the post-Brexit era?

2021-07-28T13:21:37+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Are you ready for the post-Brexit era? Btw, douane, GDPR en mobiliteit werknemers. Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese interne markt. De lange brexit-onderhandelingen leidden op de valreep tot een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Britten. Dat akkoord regelt de relaties in al zijn dimensies, van de handel en de douaneformaliteiten, over de bescherming van de persoonsgegevens tot de organisatie van de internationale tewerkstelling. We antwoorden op de vragen die ons het vaakst worden gesteld.

18 05, 2021

Zin of onzin van gemeentefusies

2021-05-18T09:44:09+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Zin of onzin van gemeentefusies. Benchmarkstudie BDO bevestigt fusieopportuniteiten. Vlaanderen telt 300 gemeenten. Steeds meer onder hen spelen met de idee om te fuseren. Om zo hun financiële basis te versterken. Want schaalgrootte is belangrijk. Hoe groter een gemeente, hoe meer slagkracht ze heeft om haar burgers van dienst te zijn. Maar bij een fusie ga je niet over een nacht ijs. Onze experten ontwikkelden een stappenplan om lokale besturen te begeleiden bij het fusieproces.

18 05, 2021

Klaar voor de klokkenluiders?

2021-05-18T09:29:40+02:00mei 18th, 2021|To The Point|

Klaar voor de klokkenluiders? Eind 2021 moet België de Europese richtlijn over de klokkenluiders omzetten in nationaal recht. De richtlijn regelt hoe bedrijven en overheden inbreuken op bepaalde EU-verordeningen kunnen melden en hoe ze de melder of klokkenluider kunnen beschermen. Zo’n meldsysteem moet aan specifieke voorwaarden voldoen en zet je niet op in een vingerknip.

Ga naar de bovenkant