Goed bestuur is geen optie meer

BDO en GUBERNA bundelen krachten voor de kmo

Mieke Loncke, Marketing & Communication Director BDO Belgium

Goed bestuur als een sterke stimulans voor duurzame groei en ondernemerschap. Dat klinkt evident, maar nogal wat kmo’s lijden aan uitstelgedrag. De operationele business gaat immer voor. Begrijpelijk, maar onderschat het belang van goed bestuur niet. Om jouw raad van bestuur een extra duwtje te geven, bundelen GUBERNA en BDO hun expertise. Praktisch en doelgericht.

Deugdelijk bestuur gaat verder dan je ‘zaken op orde’ hebben en businessrisico’s minimaliseren. ‘Good governance’ betekent ook uit de dagdagelijkse business breken om zo opportuniteiten op lange termijn te ontdekken. Steeds meer kmo’s – zeker nu een jongere generatie het roer overneemt – zijn overtuigd dat een verdere professionalisering enkel kan met een professioneel en evenwichtig samengestelde raad van bestuur of raad van advies die voorbij de horizon kijken en de eigenaar-aandeelhouder durven te challengen. Alleen ontbreekt het nog te vaak aan resources en kennis om er echt werk van te maken.

“Goed bestuur versterkt de kmo-veerkracht in een BANI-wereld (Brittle, Anxious, Non Linear, Incomprehensible).”

Liesbeth De Ridder, Secretaris-generaal GUBERNA

Die expertise en kennis vind je bij GUBERNA, het instituut voor bestuurders dat al decennialang good governance bepleit en begeleidt bij beursgenoteerde en grotere bedrijven. “Die strategie verbreden we sinds enkele jaren richting de kmo-markt”, vertelt Secretaris-generaal Liesbeth De Ridder. “Omdat het Belgisch economisch weefsel voor ruim 80% wordt gedragen door kmo’s. Maar bovenal omdat duurzaam ondernemen vandaag onmogelijk is zonder goed bestuur. Sterker, het is er inherent deel van.”

“Duurzaam ondernemen betekent ook ESG-compliant (Environment, Social en Governance) zakendoen”, pikt Catherine Delanghe in. Zij is binnen GUBERNA verantwoordelijk voor het Centrum kmo Governance. “De druk van de overheid neemt toe. Denk aan de Europese richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) die beursgenoteerde en grote ondernemingen verplicht om vanaf 2024 bijkomende niet-financiële gegevens – zoals de CO2-voetafdruk – te meten en openbaar te maken.” Verwacht wordt dat dit tegen 2026 ook voor kleinere en niet-beursgenoteerde bedrijven zal gelden, al zullen kmo’s vroeger al worden geconfronteerd met het doorsijpeleffect van grotere partners in de keten. En druk ervaren van andere stakeholders, zoals klanten, medewerkers en leveranciers die goed bestuur als essentieel beschouwen voor duurzame waardecreatie. “Op die manier wordt goed bestuur ook een hefboom voor de employer branding en reputatiemanagement.”

“Goed bestuur is een hefboom voor waardecreatie, employer branding en reputatiemanagement.”

Catherine Delanghe, Centrum kmo Governance GUBERNA

Natuurlijk match

Op zoek naar een partner die de kmo-markt als zijn broekzak kent en begrijpt, kwam GUBERNA als vanzelf bij BDO Belgium. Gert Maris, Partner bij BDO: “We spreken de taal van de kmo, kennen haar uitdagingen en valkuilen, maar beschikken tegelijk over de expertise en het netwerk om ‘goed bestuur’ op een digitale en vooral ook haalbare manier te faciliteren en bestaande raden van bestuur verder te professionaliseren.” Het is als kmo niet evident om zich van de dag-tot-dagbusiness los te maken, maar met een ervaren coach of adviseur kun je al heel wat bereiken. “Het verschil tussen ‘bestuur’ en ‘goed bestuur’ zit vaak in heel kleine dingen”, benadrukt Gert. “Maar je moet eraan beginnen, uitstel is niet langer een optie.”

“Het verschil tussen ‘bestuur’ en ‘goed bestuur’ zit soms in heel kleine dingen.”

Gert Maris, Partner BDO Belgium

Hoe begin je eraan? Drie hands-on tools

Over goed bestuur zijn boekenkasten vol geschreven. Doen(!) is de boodschap. Samen met GUBERNA bieden we drie tools aan:

  1. De Governance Maturity Scan (beschikbaar op www.guberna.be). Via een vragenlijst kom je te weten hoe ‘governance’-matuur het huidige bestuursmodel van jouw kmo is. En waar voor jou de uitdagingen liggen.
  2. De Board Resilience Test (gratis beschikbaar vanaf 2023). Aan de hand van deze test brengen we de veerkracht, duurzaamheid en innovatievermogen van jouw bestuursorgaan in kaart.
  3. De Board Self Evaluation Tool (beschikbaar vanaf 2023). Deze praktische evaluatieoefening neemt negen governancecriteria onder loep.