Blijf meester over je energiefactuur

BDO + Odot = optimaal energiebeheer

Voor steeds meer bedrijven wordt het in het huidige volatiele energielandschap meer dan ooit een uitdaging om de energiebevoorrading te optimaliseren. Duurzaam, tegen een zo’n haalbaar mogelijke prijs en toekomstgericht. De energiemarkt is bovendien zo complex geworden dat een ‘energiemanager’ geen overbodige luxe is. Daarom participeren we met BDO Belgium in Odot, de energie-expert die dankzij een uniek aankoopmodel, ondersteund met de nodige apps, jouw energiefactuur onder controle houdt.

“Behalve de energieprijzen, vormt ook de energietransitie een katalysator om je energieverbruik te verduurzamen.”

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

Via een kapitaalsverhoging participeert BDO Belgium in het kapitaal van Odot, de energiemanager waarmee we al een tijd samenwerken. Odot buigt zich vandaag over de elektriciteits- en gaslevering van bedrijven. “Vooral de (familiale) productiebedrijven en bedrijven met meerdere vestigingen hebben alle belang bij een goed doordachte energieaankoopstrategie”, duidt Peter Van Laer, CEO van BDO Belgium, het waarom van de participatie.

De energiekosten onder controle houden is trouwens niet uitsluitend een boekhoudkundig verhaal. De toenemende complexiteit van de bevoorrading en het beheer, de digitalisering van de energiestromen en niet op zijn minst de evolutie naar meer duurzaam ondernemen en ESG-rapportering zijn belangrijke drivers om de energieconsumptie en -organisatie in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren in al zijn facetten. “Daarbij rekening houdend met de wisselvallige aanbodmarkt waarvan niemand vandaag nog met zekerheid kan voorspellen hoe die zal evolueren op middellange en lange termijn.”

Aankoopmodel garandeert de laagste kosten

Odot weet perfect hoe energiecontracten zijn opgebouwd. Waar de verdoken marges en risico’s zitten, welke administratieve kosten worden aangerekend, hoe de koppeling met de groothandelsprijzen gebeurt en wat de mogelijkheden zijn om te optimaliseren. Kennis van de details van energiecontracten en een uitgewerkte aankoopstrategie worden met de dag belangrijker. Met die kennis kunnen we, dankzij de expertise en ervaring van Odot, onze klanten begeleiden in het weldoordacht aankopen van gas en elektriciteit”, zegt Dirk Vandendaele, Managing Partner Accounting & Reporting BDO Belgium. “We ondersteunen onze klanten met de integratie van laadpaal-infrastructuur, zonnepanelen of windparken. Want, net als bij de aankoopcontracten hebben de experten van Odot ook voor die projecten de kennis en het netwerk om voor onze klanten de beste oplossing te installeren.” Bottomline: Odot organiseert een slimme energiemix en neemt alle kopzorgen en administratieve rompslomp voor zijn rekening. “En dat tegen een vergoeding die je in geen tijd veelvuldig terugverdient. Een win-win, dus.”

“Onze jarenlange ervaring in energietrading bij energieleveranciers, gaf ons cruciale inzichten in de opbouw van energiecontracten en de optimale manier om energie aan te kopen. We kennen de marges en de mogelijkheden als geen ander”, bevestigt Chris Elbers, doorgewinterd energie-expert en CEO van Odot. Die knowhow hebben we vertaald in een uniek aankoopmodel, ondersteund door een zelf ontwikkeld energiemanagementplatform, en spelen we gericht uit in onderhandelingen met verschillende energiepartijen. Daarbij staan de belangen van de klanten voorop. Door het gewicht van onze klanten te groeperen, bedingen we bovendien voorwaarden die een individueel bedrijf nooit kan en zal krijgen, zowel qua prijsformules al qua type contract.”

Vraag is of er in de huidige instabiele energiemarkt voor bedrijven nog een goede strategie mogelijk is om energie aan te kopen? Volgens Chris Elbers onderhandelden bedrijven tot half 2021 vooral om de laatste eurocent uit de marge van het energiecontract te halen. Die piste is vandaag uitgeput. “Daarom ijvert Odot nu vooral voor energiecontracten die de flexibiliteit geven om op de lange termijn in delen van het volume prijzen vast te leggen. We moeten daarbij rekening houden met de sterk gestegen CO2-prijzen die doorsijpelen in de elektriciteitsprijs, en met de nucleaire uitstap de komende jaren. Bijvoorbeeld: de energieprijzen voor levering in 2025 staan momenteel hoog tegenover twee jaar geleden, maar zijn wel tot 20% lager dan de huidige prijzen. Dankzij die voorkennis kun je bijvoorbeeld al een kwart van je nodige volume aan dat tarief vastleggen. Daalt de prijs alsnog opnieuw, dan is er nog 75% over om op die daling in te spelen. Op die manier evolueren onze klanten naar jaarlijks dalende energiebudgetten en kunnen ze hun energiekosten beter onder controle houden.”

“Dankzij de expertise en ervaring van Odot, kunnen we onze klanten begeleiden in het weldoordacht aankopen van gas en elektriciteit.”

Dirk Vandendaele, Managing Partner Accounting & Reporting BDO Belgium

Kennis delen creëert waarde

Behalve de expertise van Odot was ook hun digitaal kennisplatform een argument voor BDO om in het kapitaal te stappen. Daar centraliseert Odot alle kennis en maakt het tegelijk een koppeling tussen de werkelijke verbruiken van de klant, de prijsformules van de contracten en de acties die in de aankoopstrategie zijn uitgevoerd. Het platform biedt de klant continu inzicht in de verbruiken van elke aansluiting en bovendien de kost van elke kWh te volgen. Het platform is zelfs in staat om omvormers van zonnepanelen, batterijen en laadpunten te meten en te sturen. Peter: “Met als grote voordeel dat we kunnen inspelen op de evolutie van het elektriciteitsverbruik bij een klant en proactief contracten kunnen (her)onderhandelen of een prijsvork bepalen voor een bepaalde termijn, naar analogie wat de grootdistributie doet met hun productleveranciers. De klanten op hun beurt kunnen via een gepersonaliseerd dashboard hun energieprofiel op de voet volgen zonder dat ze daarvoor zelf data moeten verzamelen en linken. Dat biedt hen inzichten in hun werkelijk energieverbruik en zet aan tot reflectie.”

Met het platform ontzorgt Odot bovendien de klanten in het beheer en het indienen van de piekvermogens in het kader van het capaciteitstarief in Vlaanderen. Met de opkomst van ‘energiedelen’ – om bijvoorbeeld stroomoverschotten van zonnepanelen te delen met andere vestigingen of te verkopen aan een ander bedrijf – zorgt Odot dat die oplossing correct wordt georganiseerd, synchroon met de omringende energiecontracten. En dat zowel de megawatturen als de euro’s in duidelijke dashboards ter beschikking staan van de klanten.

Op strategisch niveau kan dankzij al die beschikbare data toekomstgericht een (hedging)beleid worden bepaald dat rekening houdt met de wereldwijde energiestromen en marktbewegingen, de productie-evolutie en de energiebehoefte van het eigen bedrijf. “De link maken met aiGust, het fintech-AI-platform voor accountants, ligt voor de hand”, kijkt Peter vooruit. “Want hoe meer we kennis en data van klanten kunnen (en durven) bundelen en delen met elkaar, hoe waardevoller die data wordt voor elke klant afzonderlijk. Een bedrijf dat de exacte kostprijs per megawattuur weet en perfect kan duiden welke interne factoren impact hebben op die kost, kan heel gericht actie ondernemen of de consumptie- en aankoopstrategie bijsturen.” (Lees ook de inzet ‘aiGust, spiegel op de toekomst’)

“Odot organiseert een slimme energiemix en neemt alle kopzorgen en rompslomp voor zijn rekening.”

Chris Elbers, CEO Odot

Naar duurzame energieconsumptie

Energieprijs en -kostenbeheersing vormen één fundament van het strategische groeipad. De transitie naar een duurzame energieconsumptie is een tweede pijler. Bedrijven moeten vandaag actie ondernemen richting duurzaam ondernemen willen ze compliant zijn met nieuwe Europese – zoals de ESG-rapportering die binnenkort voor het gros van de bedrijven verplicht wordt -, federale en regionale regelgeving en binnen vijf jaar niet de rekening gepresenteerd krijgen.

Vandaag worstelen nog veel bedrijven met de aankomende verplichting inzake ESG-rapportering. Ze zijn zoekende hoe ze die nieuwe realiteit kunnen verankeren in hun strategie. Energie is hierbij vaak een eerste stap maar roept tegelijk heel wat vragen op: willen we groene energie aankopen, of wat zijn andere innovatieve opties? Zetten we in op een elektrisch wagenpark, zonnepanelen of windturbines? Door het bundelen van onze ESG-expertise met de knowhow van Odot, kunnen we onze klanten voortaan ook helpen met een objectieve oplossing en bijsturing van hun strategie.

Daarnaast zien we nog verschillende drivers die een grote impact hebben op de manier en snelheid waarmee onze klanten de energietransitie doorvoeren en duurzamer gaan ondernemen. Denk aan de voorwaarden in het kader van kapitaalverstrekking, de businessrisico’s en -opportuniteiten, de druk van eigen klanten en andere stakeholders … “Wij willen onze klanten ondersteunen om hier een proactieve rol op te nemen en de opportuniteiten die deze transitie meebrengt niet te laten liggen”, leggen Dirk en Chris uit. “We sporen ze aan niet te wachten op ‘de hamer’ van de aankomende wetgeving, taksen, … waardoor ze reactief moeten inspelen op alle kosten en verbonden risico’s. Tegelijk reiken we oplossingen aan om hun energiebeleid optimaal te verduurzamen. Want, hoe minder energieverbruik, hoe lager de CO2-uitstoot, om maar een voorbeeld te noemen.”

Nu ‘energiedelen’ tot de mogelijkheden behoort, komen ontwikkelaars van grote zonneparken bij Odot aankloppen in hun zoektocht naar afnemers. Chris: “Wanneer er veel energie op het net wordt geïnjecteerd, zoeken wij in onze klantenportefeuille naar klanten met een goede profielmatch en bieden we groene zonnestroom tegen een vaste prijs tot 15 jaar lang. We integreren die oplossing in de contractstructuur en zowel de verkoper als de koper kunnen alle volumes en euro’s transparant volgen op het Odot-platform.”

aiGust, spiegel op de toekomst

aiGust, dat BDO Belgium opstartte met sectorgenoten Van Havermaet en Vandelanotte, helpt accountants om beter aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen door gegevens uit bestaande boekhoudsoftwarepakketten en andere systemen te halen en die om te zetten in heldere, bruikbare inzichten en adviezen waarmee de klanten van de accountants hun bedrijf beter kunnen laten presteren. De kracht van het platform schuilt in de som van de kennis en data die de individuele leden delen en die externe experten inbrengen en de intelligentie van de zelflerende algoritmes die erop los worden gelaten.

Tim Bottelbergs, CEO van het fintech-kennisplatform aiGust: “Het zou dan ook gek zijn als we de energiekosten uit de boekhouding niet zouden aanwenden om de klanten te helpen om hun energieconsumptie in relatie met die kosten in kaart te brengen. En daarmee aan de slag te gaan om het energiemanagement te optimaliseren. Heeft de accountant een specifieke vraag, dan krijgt hij een gericht advies dat niet alleen steunt op zijn data, maar op de beschikbare data van de hele community. Aan de accountant om te beslissen hoe hij dat ‘algoritmisch advies’ personaliseert op maat van zijn klant-bedrijf. Anders gezegd, de accountant behoudt te allen tijde de controle over zijn data en de adviezen van aiGust.”

Dankzij de enorme database kan aiGust ook trends detecteren of voorspellen en benchmarks voorzien. “En proactief triggers sturen naar de accountant. Bijvoorbeeld: wat is de impact van een nieuwe wet of Europese regel op het compliancebeheer van jouw klanten? (Predict) Of: wist je dat de energiekosten van jouw klant x niet in lijn zijn met die van zijn peers in de sector? (Benchmark)”

Lees ook het artikel ‘aiGust – Alles voor en door de accountant

www.aigust.be