AI-GUST – Alles voor en door de accountant

BDO lanceert eigen fintech

Mieke Loncke, Marketing & Communication Director BDO Belgium

Nog te vaak moeten accountants zich focussen op de correcte naleving van de cijferverwerking van klanten. En verliezen ze handenvol kostbare tijd die ze niet kunnen investeren in degelijk advies, advies dat put uit die enorme bron aan data van de klanten. Nu de digitalisering in sneltempo toeneemt en technologische ontwikkeling het mogelijk maakt uit gegevens adviezen te distilleren, gooit BDO de reddingsboei: AI-GUST, een kennisplatform dat de accountant digitaal en proactief ondersteunt.

Valoriseer onderbenutte data

Welkom in de wereld van de financiële gegevensverwerking en accounting 2022.
Steeds vaker krijgen accountants vragen over meer dan cijfers alleen. Nu de digitalisering in sneltempo toeneemt, neemt ook de beschikbare data toe. Die data kan met nieuwe technologieën, waaronder artificiële intelligentie, een enorme bron vormen voor betere adviesverlening naar de klanten. “Nu we die goudmijn aan – tot op vandaag onderbenutte – data kunnen ontginnen, wordt het als accountant mogelijk om op een proactieve manier advies te geven aan je klanten-bedrijven en -organisaties”, zegt Tim Bottelbergs. Hij is de CEO van het recent gelanceerde innovatieve fintech-kennisplatform AI-GUST.

“De kracht van het platform schuilt in de som van de kennis en data die de individuele leden delen en die externe experten inbrengen.”

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

‘AI-GUST helpt accountants om beter aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen door gegevens uit bestaande boekhoudsoftwarepakketten en andere systemen te halen en die om te zetten in heldere, bruikbare inzichten en adviezen waarmee de klanten van de accountants hun bedrijf beter kunnen laten presteren.’ Zo luidt bondig het missionstatement van AI-GUST. “De kracht van het platform schuilt in de som van de kennis en data die de individuele leden delen en die externe experten inbrengen”, verduidelijkt Peter Van Laer, CEO van BDO Belgium, één van de stuwende krachten achter het onafhankelijke platform. “Hoe meer accountants, softwareleveranciers, experten, … aansluiten bij de community, hoe performanter het platform wordt. Vandaar ook de bewuste keuze om van bij de start twee zwaargewichten uit de accountancysector – Van Havermaet en Vandelanotte – te betrekken en AI-GUST samen op te starten.”

“Daarnaast wordt bekeken om ook andere spelers actief in de sector te laten toetreden”, pikt Philip Lodewyckx in. Hij is Partner bij BDO Belgium en net als Peter bezieler van AI-GUST: “Het is trouwens niet de bedoeling dat we bestaande fintechapplicaties zelf opnieuw gaan bouwen – ook al hebben we daarvoor de expertise in huis. Wel om ze te integreren en op een neutrale, onafhankelijke manier, digitaal aan te bieden in een steeds groeiend ecosysteem dat voor onze klanten op termijn een bijkomende toegevoegde waarde zal betekenen.”

Trends voorspellen en benchmarks uitrollen

De AI in de naam AI-GUST verwijst naar artificiële intelligentie, de motor van het platform. Tim legt uit hoe het platform concreet werkt. “Een accountant sluit aan en deelt zijn data via zijn bestaande boekhoudpakket en op een geanonimiseerde en beveiligde manier in het datawarehouse (vergelijk het met de cloud). Op die data laten we onze algoritmes los. Heeft de accountant een specifieke vraag, dan krijgt hij een gericht advies dat niet alleen steunt op zijn data, maar op de beschikbare data van de hele community. Aan de accountant om te beslissen hoe hij dat ‘algoritmisch advies’ personaliseert op maat van zijn klant-bedrijf. Anders gezegd, de accountant behoudt te allen tijde de controle over zijn data en de adviezen van AI-GUST.”

“Gedaan met tijdrovende, manuele routineberekeningen. De accountant kan zijn klanten realtime, snel en accuraat servicen en adviseren.”

Tim Bottelbergs, CEO AI-GUST

Tegelijk kan hij gebruikmaken van de ‘best in class’ softwareapplicaties en accountancyoplossingen die het platform (via de aangesloten ‘connectors’) aanbiedt. Tim: “Dat bevordert de standaardisering van het databeheer en versterkt de digitalisering en automatisering van processen waardoor de accountant zijn klanten in realtime, snel en accuraat kan servicen en adviseren en zelf geen kostbare tijd meer verliest met tijdrovende, manuele routineberekeningen.”

AI-GUST speelt het trouwens nog intelligenter. Dankzij de enorme database kan het platform ook trends detecteren of voorspellen en benchmarks voorzien. “En proactief triggers sturen naar de accountant. Bijvoorbeeld: wat is de impact van een nieuwe wet of Europese regel op het compliancebeheer van jouw klanten? (Predict) Of: wist je dat de energiekosten van jouw klant x niet in lijn zijn met die van zijn peers in de sector? (Benchmark)”

‘Licence for compliance’

Peter is meer dan enthousiast: “De ambities van AI-GUST reiken (heel) ver. Vandaag focust het platform op het ondersteunen van de accountant om de klanten van advies te voorzien. Zodra de tijd rijp is, wil AI-GUST ook de eindklant rechtstreeks toegang geven tot specifieke tools en data, met respect voor de business van de accountant. AI-GUST wil op termijn zelfs de motor zijn achter een community-werking waar verschillende partijen kunnen samenkomen om op een efficiënte manier ondernemingen te ondersteunen. Hoe ver we ook willen springen, zaak is om alles compliant te doen en die ‘licence’ hebben we als BDO.”

“Naarmate het ecosysteem van data en spelers groeit, hoe groter de toegevoegde waarde wordt voor de gebruikers van het platform en hun klanten.”

Philip Lodewyckx, Partner BDO Belgium

Ten slotte wijst Peter nog op de kracht van de community als innovatiehefboom (lees ook zijn opiniestuk). “De partners en connectoren die aansluiten bij AI-GUST versterken hun innovatievermogen door het delen van kennis en samen te investeren in innovatieve oplossingen die ze onder de paraplu van het platform kunnen aanbieden zonder in elkaars concurrentieel vaarwater te komen. Samen kunnen ze oplossingen aanreiken voor heel complexe uitdagingen waarvoor geen enkel bedrijf of organisatie alleen de middelen, laat staan de kracht, heeft.

Door de krachten te bundelen, wint iedereen: de accountant, de partners, de connectoren en de bedrijven en organisaties als eindgebruikers. En bottomline ook de samenleving. Want kennis delen betekent ook duurzaam omgaan met het schaars beschikbare talent.

AI-GUST …

  • vaart als onafhankelijke onderneming een eigen koers
  • focust het eerste jaar op de ontwikkeling van het platform
  • biedt vanaf eind 2023 licenties aan
  • zetelt in Leuven
  • is een gezamenlijk initiatief van BDO Belgium, Van Havermaet en Vandelanotte