“Er zit meer in ons”

Kruisbestuiving wordt hefboom voor groei in vastgoed- en bouwsector

Vastgoed is overal en in alle vormen aanwezig in de business van BDO wereldwijd. Soms heel zichtbaar, vaker niet op de radar, maar onmiskenbaar actief. Door al die diensten en expertise in kaart te brengen en met elkaar te connecteren wil BDO Global onze slagkracht in de sector versterken. Hoe precies? Het woord is aan Ayman Chalak (BDO Global) en Erik Van den Broeck (BDO Belgium).

“BDO België heeft een jarenlange ervaring met pps, en wil een grote rol spelen in de verwachte groei in het aanbod.”

Erik Van den Broeck, Partner en Head of Real Estate & Construction BDO Belgium

Anno 2023 betekent de sector ‘Real Estate & Construction’ (REC) zo’n 10% van de omzet van BDO Belgium. Ook binnen BDO Global vertegenwoordigt de sector een gelijkaardig aandeel. “En we groeien”, lachen Erik en Ayman. Beiden zijn respectievelijk bij BDO Belgium en BDO Global verantwoordelijk voor de businessontwikkeling binnen de sector. “Die groei wordt vooral aangedreven door maatschappelijke trends, zoals de vraag naar meer duurzame gebouwen en infrastructuur, de circulaire economie, de consolidatie binnen de sector en de opmars van pps-projecten (publiek-private sa¬men¬wer¬king).”

Erik: “Vooral het streven naar duurzaamheid is een centrale driver voor investeerders en de financiële wereld. Zij moeten immers compliant zijn met bijvoorbeeld de Europese regelgeving en Green Deal-doelstellingen. Hun investeringsbeslissingen hangen steeds meer af van het duurzaamheidsniveau van vastgoed- en infrastructuurprojecten. De twee werelden werken als communicerende vaten.”

Connect the dots

Om die groei verder te stimuleren, is het nodig om intern binnen de ‘BDO Global’-community de activiteiten in de REC-sector gedetailleerd in kaart te brengen. Ayman staat er nog altijd van versteld in hoeveel verschillende niches binnen de sector we overal in de wereld actief zijn (lees de inzet ‘BDO wereldwijd actief in de REC-sector’). “Puzzel al die kennis en knowhow samen – ‘connect the dots’ – en je bestrijkt alle ins en outs van de sector. Vandaar het belang dat al onze kantoren op de hoogte zijn van elkaars expertise en die met elkaar delen zodat ze er ook gebruik kunnen van maken om hun eigen lokale business te ontwikkelen of om met meerdere BDO-kantoren samen in te zetten op grensoverschrijdende projecten.”

Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelt BDO Global tal van initiatieven die effectief meer omzet helpen genereren. “Denk aan support bij het maken van offertes”, geeft Erik als voorbeeld. “Stel dat je als Belgisch bouwbedrijf wil meedingen naar een project in het buitenland, dan is alle input van de lokale BDO-experten heel waardevol om rekening te kunnen houden met bijvoorbeeld de lokale regelgeving, culturele gevoeligheden enz.”

Dankzij de groeiende internationale samenwerking kan BDO zich bovendien actiever richten tot de grote multinationale spelers binnen de REC-sector. Ayman: “De middenmarkt blijft onze scope, maar als je weet dat de REC-sector consolideert, dan moet je als dienstverlener je (potentiële) klanten volgen en dus ook je dienstverlening internationaler uitbouwen. Trouwens, zonder het van elkaar te weten werken verschillende BDO-kantoren vandaag soms al voor dezelfde multinationale klant. Het zou gek zijn om die kennis en inspanningen niet met elkaar uit te wisselen. Want hoe meer kennis en expertise je deelt, hoe meer vertrouwen je krijgt van de klant en hoe meer businesskansen je creëert.”

“Hoe beter al onze kantoren elkaars expertise delen, hoe meer groeikansen we creëren.”

Ayman Chalak, Senior Manager Global Business Development: Natural Resources & Energy | Real Estate & Construction

Drie to the point vragen

 • 1

  Op welke manier kunnen bedrijven actief in de REC-sector het nijpende tekort aan talent opvangen?
  Ayman: “Uit recent onderzoek van BDO Global (lees de inzet ‘Keybevindingen enquête talentschaarste’) bij laatstejaarsstudenten en bedrijven blijkt dat bouwondernemingen moeilijk het juiste talent vinden en kunnen binden, en tegelijk af te rekenen krijgen met een toenemende uitstroom van vakmensen. De coronapandemie was hier een belangrijke trigger.”

  Erik: “De sector probeert het tekort aan geschoolde medewerkers op te vangen door bouwproducten te standaardiseren en bijvoorbeeld meer prefab-componenten (denk aan een plug-and-play toiletsysteem) te gebruiken waardoor ze op de werf minder vakmensen nodig hebben.”

 • 2

  In een land als België is zowat iedereen het erover eens dat we de open ruimte moeten vrijwaren. Daardoor wordt de beschikbare bouwoppervlakte almaar kleiner. Komt de sector in moeilijkheden?
  Erik: “Het lijkt een contradictie, maar ondanks de krimpende beschikbaarheid van bouwoppervlakte groeit de sector. De vraag naar betaalbaar, duurzaam en comfortabel wonen en werken stijgt. De coronacrisis maakte het belang van een leefbare buurt met voldoende lokaal groen en voorzieningen extra duidelijk. Die trend wordt nog versterkt door de druk om duurzamer te wonen en circulair te (ver)bouwen. Met als gevolg dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in ‘smart cities & buildings’ en de focus verschuift van buitenstedelijke nieuwbouwprojecten naar binnenstedelijke valorisatie van de bestaande woon- en werkomgeving.”

  Ayman: “Tegelijk neemt de complexiteit toe. De compliancevereisten worden almaar strenger, door de circulaire processen moeten bedrijven hun businessmodel heruitvinden, … waardoor ook de vraag naar gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning groeit.”

 • 3

  Het laatste decennium zijn pps-projecten (Publiek-Private Samenwerking) weer in opmars. Welke opportuniteiten bieden ze, en wat zijn de risico’s, valkuilen?
  Ayman: “Grote infrastructuurwerken zoals het bouwen van metrolijnen, bruggen, autosnelwegen, ziekenhuizen, gevangenissen, luchthavens, … in samenwerking met de publieke sector vergen een heel specifieke kennis en knowhow. Die is zo specifiek dat je ze niet per se in ieder land moet uitbouwen. Belangrijker is dat de aanwezige kennis toegankelijk is voor alle onze kantoren.”

  Erik: “Als private partner ben je vaak ook op de lange termijn verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het project. Dat is een risico en tegelijk een kans. Hier kan een ‘centre of excellence’ soelaas brengen, een soort platform waar de experten uit verschillende landen elkaar kruisbestuiven en hun kennis delen met die kantoren die een opportuniteit zien, maar zelf over onvoldoende expertise beschikken. Zonder zo’n kennispool zouden ze de opportuniteit wellicht laten schieten. En dat willen we uiteraard vermijden. Weet trouwens dat in België voldoende financiële middelen voorradig zijn voor grote infrastructuurwerken – denk aan investeringsfondsen – maar het vandaag ontbreekt aan voldoende projecten.”

  Ayman: “Vergeet niet de groeiende infrastructuurwerken in hernieuwbare energie, zoals zonneparken, biomassacentrales of off- en onshorewindturbines. Of nog: in afvalwaterbeheer en waterzuiveringsstations. Overal in de wereld adviseren we klanten inzake investeringen in hernieuwbare energie, maar we extrapoleren die kennis nog veel te weinig richting het REC-domein.”

BDO wereldwijd actief in de REC-sector

Zowat elke BDO-kantoor in de wereld is op een of andere manier actief in vastgoed en infrastructuur, via de meest uiteenlopende diensten. BDO Global Real Estate & Construction investeert in relaties die gericht zijn op partnerschap en groei.

Keybevindingen enquête wereldwijd: tekort aan talent in de bouwsector

Het ‘Global Real Estate & Construction’-team organiseerde een wereldwijde enquête bij universiteitsstudenten om te onderzoeken hoe ze aankijken tegen een loopbaan in de sector. Het onderzoek wil inzicht krijgen in landen op vijf continenten over hoe aantrekkelijk de bouwsector is voor de nieuwe generatie en hoe hun waarden en overtuigingen dat perspectief bepalen. Daarnaast verzamelt het onderzoek informatie bij professionals die momenteel in de sector werken. Enkele keybevindingen zijn:

 • 1
  Tekort aan vaardigheden en de uitdaging om talent te binden hebben een negatieve invloed op de performantie van de bouwsector.
 • 2
  Ondanks de sterke vraag naar gekwalificeerde functies in de bouw, staan studenten niet te springen voor een loopbaan in de sector.
 • 3
  Bouwbedrijven zijn het niet eens over wat het belangrijkst is voor de toekomstige loopbaanverwachtingen van studenten.
 • 4
  51% van de bouwbedrijven denkt hun personeelsbestand de komende zes maanden uit te breiden. 50% van de ondervraagde beslissers vindt het bijzonder moeilijk om jonge professionals aan te trekken en te behouden voor functies in de bouwsector.
 • 5
  De negatieve connotaties inzake milieu en sociale uitbuiting schrikt generatie Z af.
 • 6
  Wervingsinspanningen in de bouw schieten tekort. Er is nood aan een frisse wind binnen de HR-strategieën en tactieken.

Meer details over het onderzoek?