Kennis sectoren stuwt de business

Steeds meer vervagen grenzen tussen sectoren. En worden diensten die vroeger verticaal werden uitgediept vandaag horizontaal inzetbaar. Dankzij een grondige kennis van wat leeft en beweegt in de verschillende sectoren kan BDO Belgium klanten proactief en toekomstgericht challengen, coachen en naar businessopportuniteiten leiden.

“Een onafhankelijke derde met een sectoroverschrijdende helicopterview is dan meer dan welkom als eyeopener of challenger.”

Gert Maris, Partner en Sales Director BDO Belgium

De wereld verandert en een nieuwe economie brengt de oude uit evenwicht. Nieuwe technologie en trends overstijgen de klassieke businessomgeving, niet alleen de productie, maar alle schakels en processen in de waardeketen van de onderneming. “Willen we onze klanten relevant kunnen ondersteunen in die nieuwe werkelijkheid, dan is het belangrijk dat we onze eigen strategie, onze interne organisatie en ons businessplan daarop afstemmen”, zegt Gert Maris, Partner en Sales Director BDO Belgium. “Dat is een van de redenen waarom we de markt niet langer hoofdzakelijk benaderen vanuit de klassieke, multidisciplinaire ‘verticale’ services, zoals ‘finance’, ‘audit’, ‘legal’, … maar tegelijk vanuit de horizontale werking van de sectoren.”

Een andere reden is de snelheid waarmee de grenzen tussen klassieke diensten, vakgebieden en sectoren steeds vager worden. De sector ‘private equity’ bijvoorbeeld heeft meer raakvlakken met de transportsector dan op het eerste gezicht wel lijkt. En omgekeerd. “Zo speelt duurzaamheid in beide sectoren een sleutelrol in de manier waarop ze zich in de markt positioneren en differentiëren. De investeerder wil weten hoe duurzaam de transporteur werkt om zo zijn investeringsbeslissing te kunnen motiveren. En om compliant te zijn met de ESG-rapportering (over de ecologische, sociale en governance gevolgen van de activiteiten). Anders gezegd, je moet over de grenzen van de eigen sector kunnen en durven kijken om te begrijpen dat evoluties binnen andere sectoren impact kunnen hebben op de sector waarin je zelf actief bent.”

Eyeopener en challenger

Wie weet en begrijpt wat er leeft en beweegt in een sector en waarom, stelt de juiste vragen aan de klant. Of kan die klant wijzen op trends of evoluties die impact (zullen) hebben op zijn activiteiten. “Te vaak focussen bedrijven en organisaties – onbewust – vooral op de eigen dagdagelijkse business”, weet Gert uit ervaring. “De kijk en inbreng van een onafhankelijke derde met een business- en sectoroverschrijdende helicopterview is dan meer dan welkom als eyeopener of challenger.” Of nog: het feit dat je als consultant aanvoelt welke hindernissen een bedrijf dag in dag uit moet tackelen, geeft vertrouwen. “Als je die kennis en knowhow van de sector bovendien in een internationale context kunt duiden, dan krijgen de opportuniteiten en oplossingen die je biedt een extra dimensie en stijgt tegelijk je waarde als sparringpartner.” Lees ook het artikel ‘Kruisbestuiving wordt hefboom voor groei in vastgoed- en bouwsector’.

Die sectorbenadering speelt trouwens in het belang van elk type onderneming, los van de schaalgrootte. De lokale kmo beschikt niet altijd over voldoende resources om grondig voeling te kunnen houden met wat er allemaal op haar sector afkomt op middellange en lange termijn. En is vragende partij om mee te helpen nadenken over de strategische richting die ze moet volgen. De grote corporate op zijn beurt is dan weer op zoek naar een partner die een brede en grondige ervaring heeft met de verschillende facetten van (internationale) projecten binnen zijn sector.

Samen met Living Tomorrow

Kortom, hoe meer ervaring, kennis en knowhow we als sparringpartner of vertrouwenspersoon kunnen opbouwen (en onderbouwen), hoe sterker ons ‘thought leadership’ en onze dienstverlening. Het partnership met de innovatiecampus Living Tomorrow past perfect binnen dat verhaal. Gert: “Je kunt aan de kant blijven staan en de veranderingen ondergaan of je kan meesurfen op de golf van ontwikkelingen en ze naar je hand zetten. We moeten mee met een wereld die veel sneller verandert dan we soms voor mogelijk houden en ons tegelijk behoeden voor een tunnelvisie. We mogen en willen ons niet vastklampen aan ons eigen grote gelijk. Samengevat: dankzij het partnership met Living Tomorrow verstevigen we onze marktpositie als innovatieve speler en ‘business challenger’.”

Internationale krachten bundelen

BDO Global heeft onder leiding van de nieuwe CEO, Pat Kramer, een aantal ‘international business areas’ bepaald waarbinnen onze experten de grootste meerwaarde kunnen betekenen voor de klanten. De steun van het internationale kantorennetwerk focust binnen die sectoren op vier pijlers:

 • 1
  Steun bij het (internationale) offerteproces en het keyaccountmanagement;
 • 2
  Versterking ‘thougt leadership’ binnen de keysectoren;
 • 3
  Verder uitbouwen van de community van interne en externe experten;
 • 4
  De creatie van efficiëntiewinsten en optimaal risicobeheer dankzij het delen van knowhow, ervaring en best practices tussen de verschillende BDO-landen.

Sectoren

Anno 2023 bundelt BDO Belgium zijn knowhow, expertise en ervaring binnen dertien sectoren, waarvan er zeven de kern vormen: