Divers + inclusief + innovatief = resistent

Werner Lapage, Partner BDO en voorzitter redactieraad

Duiken we in een recessie? Op datum van deze publicatie nog niet. Toch niet als we vasthouden aan de enge definitie van zo’n economische malaise – gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen een negatieve groei van het bnp. Wel als we zien hoe de economische indicatoren roodgloeiend staan: de inflatiekoorts, de extra kosten voor resources boven op de loonindexering, de forse stijging van de loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden, het uitstellen en dalen van bedrijfsinvesteringen, het krimpende ondernemersvertrouwen, …

En ook al groeit in Europa de hoop dat de recessie ondiep en kort zal zijn, vraag is hoe je je als bedrijf of organisatie kunt voorbereiden op zo’n inzinking? Antwoorden lees je in ons coververhaal, een verhelderend gesprek met Pieter Timmermans (CEO VBO FEB), Nadia Jansen (CEO Group Jansen) en Peter Van Laer (CEO BDO Belgium).

“Zaak is om stappen te zetten die op korte termijn de businesscontinuïteit ondersteunen en toch proactief de langetermijnstrategie naar een duurzaam businessmodel onderbouwen”, schrijft Peter in zijn opiniestuk ‘Schokbestendig omgaan met schaarste’. Net omdat talent niet voor het rapen ligt, bundelden we onze krachten met het internationaal geprezen Chapelle Consulting, een autoriteit op vlak van riskmanagement. En haalden we de 40 experten van het Hasseltse Cynex aan boord.

Behalve partnerships of overnames kunnen ook ‘SMART Business Solutions’ en innovatie soelaas brengen. Dat is alvast de drijfveer voor ons, BDO Belgium, om te starten met een nieuw intern innovatietraject Dragons’ Den. Geniaal in zijn eenvoud: cultiveer een omgeving waarin medewerkers ongeremd hun ideeën kunnen voorstellen en uitrollen.

Uit zo’n creatieve koker komt o.m. het project ‘ESG-Hub’ waarmee we de bewustwording en kennis rond duurzaam ondernemen ondersteunen. Bijvoorbeeld hoe je inclusief en divers leiderschap creëert. Want hoe diverser en inclusiever we talenten en ideeën kansen geven, hoe sterker we als organisatie antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen van de moderne maatschappij.

Die uitdagingen zijn trouwens minstens zo ingrijpend voor de multinational als voor het lokale familiebedrijf. Sterker, uit onderzoek van prof. Pursey Heugens en drs. Hans Wilmots blijkt dat familiebedrijven resistenter zijn tegen crisissen. Ik durf het hopen …

“Hoe diverser en inclusiever we talenten kansen geven, hoe sterker onze antwoorden op de uitdagingen.”