Dragons’ Den geeft BDO vleugels

“Er bestaat geen slecht idee als je wilt innoveren”

Zowat elk bedrijf beseft dat innovatievermogen een cruciale competentie is om relevant te blijven en het voortbestaan te verzekeren. Maar wie goed kijkt, merkt dat er in de praktijk te vaak te weinig van die innovatie in huis komt. Medewerkers krijgen nauwelijks tijd of vrijheid om creatief na te denken, budgetten zijn beperkt en het draagvlak bij de bedrijfstop en het team is klein. Kortom, het ontbreekt aan een innovatiecultuur. In die val trapt BDO niet, bewijzen we andermaal met Dragons’ Den, ons nieuwe interne innovatietraject.

Ruimte en draagvlak voor creativiteit

Het concept Dragons’ Den is geniaal in zijn eenvoud: creëer een omgeving waarin medewerkers in alle vertrouwen hun creativiteit kunnen – en willen! – botvieren en ongeremd hun innovatie-ideeën kunnen voorstellen. Elk idee wordt door een onafhankelijke ‘innovation board’ getoetst op zijn haalbaarheid en potentieel om waarde te creëren. Voor BDO én voor de klanten, direct of indirect. Patrick: “Iedereen van onze bijna 1.000 medewerkers krijgt de kans om een idee te pitchen. Er is maar één voorwaarde: wie instapt, moet zijn of haar engagement ook opnemen. Anderzijds krijgen ze naargelang de fase waarin het idee groeit en concreter wordt, ook budget en tijd ter beschikking om het in de praktijk te brengen. Wetende dat niemand – en dat is uitermate belangrijk – wordt afgerekend op de evaluatie door de innovation board.”

Stoppen moet kunnen, falen bestaat niet. Autobouwer Henry Ford kreeg ooit een boete omdat zijn eerste auto te veel lawaai maakte. Stel dat hij dan was gestopt! Tegenslagen horen nu eenmaal bij innoveren en ondernemen. “Belangrijker dan de waarde en het succes van een idee, is de innovatiespirit die we willen cultiveren”, beklemtoont Hennie.

Succesvol innoveren lukt alleen met de juiste cultuur die met vertrouwen ruimte maakt voor creativiteit. Het directe resultaat – de innovatie an sich – is belangrijk, maar de onderliggende effecten zijn minstens van even groot belang. Hennie: “Vernieuwen geeft ook energie. Het doet je als organisatie anders naar de dingen kijken, oogkleppen vallen af. Wie nooit iets verandert aan een product, dienst of proces riskeert in te dutten. Gebald gezegd: ‘De arrogantie van succes is te denken dat wat je gisteren deed voldoende zal zijn voor morgen’.” Tegelijk zorgt het stimuleren en benutten van talent voor een hogere betrokkenheid van de medewerkers, minder verloop en heeft het een positief effect op het werkplezier, de bevlogenheid en wellbeing. Wat uiteindelijk ook de employer branding ten goede komt.

“Er geldt maar één voorwaarde: wie instapt, moet zijn of haar engagement ook opnemen.”

Patrick Kestens, Senior Manager Innovatie & Intrapreneurship BDO Belgium

Business Game in the Metaverse

Zakelijke vaardigheden, zoals teamwork, leiderschap en managementcompetenties verwerven en verbeteren? En dit op een leuke manier? Dan is er de business game… in de virtuele wereld van de metaverse. De uitdaging? Richt zelf een muziekclub op en run die gedurende een maand. Samen met coaches gaat de deelnemer écht ondernemen: businessplan maken, concurrentieanalyse doen, marketingplan opstellen, échte dj’s en hosts aanwerven. Op het einde van de rit moeten échte mensen (via hun avatar) worden overtuigd om de club te bezoeken.

Dankzij het spel worden de zakelijke vaardigheden en het ondernemerschap van de deelnemers aangescherpt. De metaverse biedt hiervoor een veilige omgeving, want mocht het niet lukken, dan volstaat het gewoon om het account te wissen. Geen financiële put, geen reputatieschade. De ervaring, positief of negatief, is sowieso een stap vooruit in de professionele carrière.

ESG-Hub

Met de ESG-Hub willen we de bewustwording en kennis rond ‘sustainable business models’ of duurzaam ondernemen verder ondersteunen en versnellen. Veel van onze klanten staan aan het begin van het traject om duurzaamheid te integreren in hun strategie. Ze vragen zich dan ook af wat ESG/duurzaamheid/CSR concreet betekenen voor hun bedrijf of organisatie en hoe daarmee te starten.

Op de ESG-Hub vinden onze collega’s en klanten alle relevante informatie op één plaats, kunnen ze nagaan aan welke regelgeving ze moeten voldoen, vinden ze sectorgerichte ESG-focuspunten, kunnen ze een maturiteitsscan uitvoeren, … en krijgen ze contactexperten voor al hun vragen. Naarmate de ESG-Hub groeit, wordt hij aangevuld met extra functionaliteiten.

Kortom, de ESG-Hub heeft een positief effect op de efficiëntie, schaalbaarheid, toegankelijkheid, professionaliteit en impact van BDO als (duurzaamheids)adviseur.

BDO Eyes

Het beheren en monitoren van activiteiten is een basisvereiste om in troebele wateren te kunnen navigeren. De veerkracht van organisaties is alleen denkbaar wanneer de beslissingen steunen op betrouwbare en beschikbare data. De oplossing? BDO Eyes!

BDO Eyes is een digitale oplossing voor de exploitatie van data, gevoed door de geoptimaliseerde kruisbestuiving van boekhoudkundige en niet-boekhoudkundige bronnen. Het beperkt zich niet tot financiële ratio’s, maar biedt een gedetailleerd beeld van de commerciële en logistieke activiteiten. Het bevat ook enkele honderden risico-indicatoren en wijst op tekortkomingen van de interne controle.

De oplossing is innovatief en toekomstgericht in een digitale wereld, en zal zowel de interne teams van BDO ondersteunen als klanten die hun zaken op een efficiënte en geïnformeerde manier willen beheren.

Never-ending story

Een innovatieronde van Dragons’ Den telt zes fasen en evenveel poorten (van idee naar review en pitch tot uitwerking, evaluatie en finalisering). Wie een innovatief idee heeft en wil uitwerken, moet zijn of haar idee verdedigen voor een jury. Win je het vertrouwen van die innovation board, dan krijg je een dag per week de tijd, ruimte en middelen om je idee verder te ontwikkelen tot een prototype en mogelijk zelfs te commercialiseren. “We leggen de medewerkers geen prestatiedruk op”, zegt Hennie. “Het is een groeiproces waarbij alle Managing Partners binnen BDO innovatie mee ondersteunen.”

Om over onze eigen (onbewuste) grenzen heen te kijken, betrekken we twee externe innovatieadviseurs in de jury, de techondernemers Jürgen Ingels en Louis Jonckheere. Zij beoordelen als doorgewinterde entrepreneurs en met een blik van buitenaf de ‘potentie’ van de projecten. Patrick: “Je hebt een goed idee, je pitcht bij de innovation board met externe ondernemers en de dag erna weet je of je een go hebt of niet, of waar je nog moet bijsturen. De innovation board met externe ondernemers vormt een klankbord en geeft advies per fase in het traject. Eind vorig jaar rondden we de eerste reeks van ons innovatieprogramma af met enkele veelbelovende vernieuwingen (lees ook de inzetstukjes). En in januari 2023 lanceerden we onze tweede Dragons’ Den om zo een continue innovatiestroom te bereiken.”

Innovatie is duidelijk geen eenmalig project, maar een never-ending story. Een innovatiemodel dat organisch groeit, zelf reguleert en leert en uiteindelijk deel zal worden van het DNA van BDO. Anders gezegd, uiteindelijk zal Dragons’ Den zichzelf opheffen en met de organisatie versmelten als een natuurlijk en vanzelfsprekend deel van de manier waarop iedereen bij BDO werkt en groeit.

“Belangrijker dan waarde en het succes van het idee, is de innovatiespirit die we willen cultiveren.”

Hennie Herijgers, Partner en innovatiekracht BDO Belgium

Ga zelf aan de slag! Acht ‘lessons learnt’

 • 1

  Moedig mensen aan om buiten de kaders te denken
  Laat je team zien dat je onconventioneel denken waardeert. Herinner hen er tijdens de brainstormsessies aan dat er geen slechte ideeën bestaan, dat uit voorstellen relevante discussies kunnen ontstaan en dat suggesties voor verbetering altijd welkom zijn.

 • 2

  Wees oprecht geïnteresseerd in de mening van je mensen
  Motiveer je teamleden om hun mening te geven over verschillende uitdagingen waarmee je bedrijf wordt geconfronteerd. Promoot het delen van ideeën, voed grondige discussie en werk samen bij het bedenken van oplossingen om op de uitdagingen in te spelen.

 • 3

  Creëer ideeën-uitdagingen
  Moedig iedereen aan om hun ideeën te delen, daag je mensen uit en zorg dat ze ‘goesting’ krijgen om met voorstellen te komen. Stel een commissie van experts samen om de haalbaarheid van elk voorstel te evalueren. Je kunt ook gamificatie toepassen om de competitie spannender te maken voor alle deelnemers.

 • 4

  Geef constructieve feedback
  Wijs ideeën niet te snel af. Bespreek ze met de rest van het team en kijk of je ze kunt verbeteren. Zo niet, geef dan constructieve feedback en erken de inspanning (en de moed) die je mensen toonden om ze voor te stellen.

 • 5

  Train je team om te denken als ondernemers
  Wanneer je je medewerkers aanmoedigt te denken alsof ze zelf eigenaar zijn van het bedrijf, kunnen er geweldige dingen gebeuren die leiden tot een echte innovatiemindset en -cultuur.

 • 6

  Vermijd onnodige bureaucratie
  Bureaucratie remt af en leidt tot organisatorische rompslomp die innovatie vertraagt. Het creëert obstakels voor innovators en veroorzaakt ongerechtvaardigde frustratie. Dus, vermijd bureaucratie en ondersteun te allen tijde snelle experimenten.

 • 7

  Ontmoedig silo’s
  Innovatie heeft nood aan een groep van diverse mensen die nieuwe en unieke perspectieven kunnen bieden op bestaande uitdagingen. Moedig mensen van verschillende functionele teams aan om binnen een bepaalde periode samen te werken.

 • 8

  Vergeet niet te belonen
  Het opbouwen van een innovatiecultuur gaat gepaard met het belonen en erkennen van innovatief gedrag. Vier innovatie-inspanningen en prijs innovatieteams voor hun goed uitgevoerde werk.