Rejuvenate Biomed helpt ouderdomsziekten de wereld uit met steun van BDO

“Je omringen met de juiste mensen is minstens zo belangrijk als het wetenschappelijk idee.”

Rejuvenate Biomed is een biotechbedrijf gelegen op de Health Campus in Diepenbeek. Omringd door gelijkaardige lifesciences- en gezondheidsorganisaties, legt een toegewijd team onder leiding van Dr. Ann Beliën, Founder & CEO van Rejuvenate, zich toe op het aanpakken van verouderingsprocessen en ouderdomsziekten. Hoe is het als biotech in het huidige economische klimaat? Wat zijn trends, uitdagingen en toekomstperspectieven?

Investeerders zijn minder happig dan vroeger, maar gelukkig staan heel wat adviseurs en internationale groepen achter ons.

Hoe is Rejuvenate Biomed en het idee om verouderingsprocessen in het menselijk lichaam aan te pakken, ontstaan?

Ann: “Tijdens mijn carrière bij Janssen Pharmaceutica verdiepte ik me onder andere in de behandeling van ouderdomsziekten. Ondanks dat er al heel wat interessant onderzoek rond dit thema bestond, zocht ik naar een andere manier om deze verouderingsprocessen in hun totaliteit te benaderen. Zo kwam ik terecht in wat men vandaag de biologie van het verouderingsproces noemt, waar we via een algemene mechanistische cellulaire aanpak de ouderdomsziekten bestuderen. Het doel was om door bestaande medicijnen te combineren de cellen in ons lichaam langer gezond te houden en daardoor de start van deze ziektes proberen te vertragen.

Toen dit een waardevolle aanpak bleek te zijn en dit ook een businessopportuniteit was in de vorm van een biotech, restte alleen nog de vraag of ik Janssen Pharmaceutica zou willen verlaten om dit idee zelf verder uit te bouwen. Aangezien ik overtuigd was van deze aanpak en van thuis uit meekreeg dat als je ergens in gelooft je ervoor moet gaan, heb ik de stap durven nemen en is Rejuvenate Biomed opgericht in oktober 2017.”

Wat zijn momenteel de grootste obstakels in jullie sector?

Ann: ”Bij Rejuvenate zoeken we naar mechanismen op celniveau die gemeenschappelijk zijn in het menselijk lichaam om zo meerdere organen tegelijk te beïnvloeden en verouderingsprocessen, zoals bijv. spierverzwakking of sarcopenie, tegen te gaan. Eén van de grote uitdagingen in de ‘aging’-sector is het aantonen dat een bepaald medicijn een positief effect heeft op meerdere organen. Maar we zijn hoopvol en optimistisch dat dit zal lukken.

Daarnaast is er natuurlijk ook het regelgevingsaspect waarmee we rekening moeten houden. Er bestaat vandaag (nog) geen heldere regelgeving om een product te ontwikkelen en op de markt te brengen voor ‘aging’. Om hier meer duidelijkheid in te creëren, gaan we op verschillende manieren in gesprek met de FDA (Food and Drug administration, US) en EMA (European Medecines Agency, EU). Zo bestaat onze ‘advisory board’ onder meer uit belangrijke opinieleiders en adviseurs die samen met ons en onze conculega’s werken aan een gemeenschappelijk doel. Je kunt het echt beschouwen als een community die de volgende stappen wil zetten in de wereld van veroudering.”

Het is vooral dankzij alle collega’s, vrijwilligers en hulp van buitenaf dat we onze medicijnen tot bij patiënten krijgen.

Wat zijn de trends binnen ‘aging’, hoe gaan jullie doorgaans te werk?

Ann: “Er zijn meerdere manieren van werken binnen onze sector die iedereen combineert op diverse wijzen. Zo vertrekken wij vanuit een artificiële intelligentieperspectief om te bepalen welke producten die al op de markt zijn, veilig zijn om te combineren. Daarnaast kijken we ook naar wat de mogelijke impact is van die combinatie op de 12 reeds geïdentificeerde kenmerken van de biologie van het verouderen. Het systeem voorspelt vervolgens welke combinatie zoveel mogelijk van deze kenmerken positief kan beïnvloeden. Vervolgens bevestigen we dit in onze dierenmodellen, eerst met wormen en daarna met muizen, om dan in een latere fase over te gaan naar de mens.

Uiteraard komt hier ook een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Samen met Bioage Labs zijn we het enige ‘bioaging’-bedrijf dat al klinische studies richting fase 2 uitvoert. Fouten maken is dan ook absoluut uit den boze. Daarnaast is er academisch al enorm veel vooruitgang geboekt, maar vele start-ups en spin-offs zitten nog in de preklinische onderzoeksfase en zijn dus nog niet geëvolueerd naar de klinische ontwikkeling van een product.”

Hoe is het als biotech in het huidige economische klimaat? Ondervind je een groot verschil in investeerders in Europe en daarbuiten?

Ann: “In alle sectoren, niet alleen in ‘aging’, merk je dat er heel wat partijen minder happig zijn om te investeren. Er is een aantal hele grote investeringsorganisaties dat wel een stabiele funding heeft, maar het is toch niet allemaal zo evident als vroeger. Wat betreft ‘aging’ is de Amerikaanse investeringsmarkt een pak groter dan de Europese. Terwijl de markt rond de spierziekte sarcopenie dan weer interessanter is in de EU. We moeten dus echt schipperen tussen verschillende markten, maar hebben heel wat adviseurs en internationale groepen die achter ons staan.

Hoe kwamen jullie bij BDO terecht en wat is voor jullie de toegevoegde waarde van een externe adviseur?

Ann: “Voor ons was de persoonlijke link heel belangrijk. We zochten naar mensen die passen in onze denkwijze, met dezelfde normen en waarden. We hebben met verschillende partijen gesproken maar met BDO zaten we op dezelfde golflengte. Tijdens onze gesprekken met Gert Maris, Partner en Sales Director BDO Belgium, voelden we dat het menselijk en samenwerkingsaspect absoluut aanwezig waren.

Uiteraard is er ook de expertise, maar de persoonlijke match was echt de doorslaggevende factor. We leren heel graag de teams kennen die met ons samenwerken en zitten gemotiveerd samen aan tafel om dingen voor elkaar te krijgen. Er is wederzijds respect, niet alleen voor elkaars expertise maar ook voor de manier van communiceren.”

Duurzaamheid wordt in elke sector belangrijker, hoe vult Rejuvenate dit luik in?

Ann: “Duurzaam ondernemen is voor ons héél belangrijk. We hebben dit dan ook vanaf dag één opgenomen in onze doelen en toegepast op de werking van onze organisatie. Zo bestaat de inrichting van ons gebouw uit recupereerbare elementen en zijn we actief bezig met het verder uitstippelen van ons duurzaamheidstraject, zowel op korte als op lange termijn.

We bevinden ons momenteel op de Health Campus in Diepenbeek, een heel specifieke keuze aangezien hier echt een community leeft van organisaties die rond dezelfde topics werken. Om deze community nog sterker vorm te geven, werken we vaak samen en wisselen we expertise uit met de verschillende aanwezige sectoren. Daarnaast vind je hier ook een afdeling van de UHasselt, UCLL en PXL. De wisselwerking met STEM-studenten is belangrijk om mee de toekomstige generatie te helpen vormen.”

Wat bepaalt het succes van Rejuvenate?

Ann: “Onze organisatie is vandaag wat ze is dankzij de mensen. Zowel iedereen die supportert van buitenaf, investeerders en adviseurs, als zij die de projecten intern dragen, het team en alle vrijwilligers die deelnemen aan de klinische studies. Het is maar dankzij hen dat we samen kunnen werken naar een gemeenschappelijk doel en onze medicijnen tot bij de patiënten te krijgen die het nodig hebben. Met alleen een goed wetenschappelijk idee kom je er niet. Ik ben dus vooral enorm dankbaar. De energie die ik terugkrijg van mijn job is immens en ik kijk uit naar wat de toekomst nog brengt voor Rejuvenate Biomed.”