Hoe BDO proactief ouders kan ondersteunen

De ‘parent journey’, pijler van inclusieve diversiteit

In de ‘parent journey’ zoeken we naar oplossingen om ouders beter en proactief te ondersteunen in hun werkorganisatie. Waarom? Omdat we bij BDO Belgium geloven dat hoe diverser en inclusiever we talenten en ideeën kansen geven, hoe sterker we als organisatie antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen van de huidige maatschappij.

“Met ons ID-beleid willen we barrières wegnemen voor iedereen – niet alleen voor de focusgroepen.”

Tessy Martens, Manager inclusieve diversiteit en ESG Services Lead BDO Belgium

In ons vorig nummer van To The Point (01/2023) vertelden we hoe BDO Belgium timmert aan de weg naar inclusief en divers leiderschap.. “De parent journey (het ouderschapstraject) is een essentieel onderdeel van onze ID-strategie en -cultuur (inclusieve diversiteit), gaat Tessy Martens van start. Ze is Manager Inclusieve diversiteit en ESG Services Lead bij BDO. “Die reis begint trouwens al voor het eerste kindje er is omdat veel toekomstige ouders zich dan al zorgen maken of ze het ouderschap wel met de job zullen kunnen combineren.” Intern onderzoek toont trouwens aan dat collega’s van midden 20 tot midden 30 het bedrijf verlaten als gevolg van de bezorgdheid om werk en gezin te combineren.

Leidinggevenden ondersteunen

Om de parent journey op de rails te zetten, werkten we nauw samen met de KU Leuven en met BDO Nederland dat al tonnen ervaring heeft. Tessy: “Om goed te begrijpen welke uitdagingen en obstakels werkende ouders moeten overbruggen, organiseerden we een interne bevraging. We zochten naar de onderliggende oorzaken en de kritieke valkuilen in zo’n ouderschapstraject. Op die manier konden we tal van stressfactoren identificeren, zoals deadlines, het niet kennen van mogelijkheden inzake flexibiliteit, werkdruk, de uitdaging om het werk los te laten en productiviteits- en budgettaire druk. Opvallend ook: de perceptie van kinderloze medewerkers of toekomstige ouders rond de mogelijkheid om het werk te combineren met een gezin was significant negatiever dan die van ouders (perceptie vs. realiteit).”

Om op een effectieve manier antwoord te bieden op die uitdagingen, concreet dan voor de BDO-context, organiseerden we focusgroepen waar 20 collega’s input gaven rond de parent journey, de kritieke momenten in die ‘reis’ en welke prioriteiten BDO moet leggen om ouders verder te ondersteunen.

Om (toekomstige) ouders niet af te schrikken van een carrière is het belangrijk een doordacht beleid uit te stippelen, duidelijk te informeren over de visie van BDO en over de mogelijkheden en best practices die we als organisatie bieden. Die informatie kan trouwens ook van collega-ouders komen die als een soort ambassadeurs hun ervaringen delen hoe zij de uitdagingen om werk met ouderschap te combineren, aanpakken. “Zonder uit het oog te verliezen dat iedere situatie heel persoonlijk is en er geen ‘one size fits all’-oplossingen bestaan.”

Daarnaast is het uitermate belangrijk om ook de leidinggevenden te ondersteunen om hun rol van gesprekspartner in de parent journey in te vullen. “Er kan een terughoudendheid zijn over hoe en wanneer een gesprek te starten, wat ze beter niet dan wel vragen, welke thema’s ze kunnen aankaarten en welke niet … Om een open dialoog aan te moedigen, ontwikkelen we zogenaamde ‘conversation starters’ zowel voor (toekomstige) ouders als voor onze leidinggevenden.”

Wat hebben we al geleerd?

 • 1
  Overschakelen van reactief naar proactief. Het aanmoedigen van een open cultuur om te praten over ouderschap(splannen) en uitdagingen is essentieel.
 • 2
  Werk en leven integreren is een uitdaging voor ouders. Een aangepaste en persoonlijke aanpak is nodig om iedere persoon in staat te stellen zich zo optimaal mogelijk te organiseren binnen de specifieke context.
 • 3
  De toekomst van werk: er is een trend (en een nood) om meer te telewerken en gebruik te maken van andere programma’s die flexibiliteit bieden.
 • 4
  Gebrek aan duidelijkheid (schriftelijke procedures, richtlijnen, best practices en beleid) is een belangrijk obstakel richting inclusieve diversiteit. Informatie over moederschaps- en vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, de financiële impact als zelfstandige, de mogelijkheden naar flexibiliteit binnen de organisatie en tips van andere BDO-ouders moeten deel zijn van die informatiestroom.

Empathie en ‘empowerment’

Volgens Tessy beschouwen te veel mensen inclusieve diversiteit nog altijd als een verhaal van ‘zij’ en ‘wij’, discriminatie en racisme. Terwijl het echt gewoon gaat over het overstijgen van onbewuste vooroordelen, het verwijderen van barrières in de processen en het creëren van empathie en ‘empowerment’. “Het is essentieel om het thema voortdurend bij iedereen onder de aandacht te brengen en die aandacht op een constructieve manier vast te houden. Zo praten we vandaag bij BDO Belgium over ‘career loving parents’. We willen onze collega’s ondersteunen om een evenwicht te vinden dat voor hen persoonlijk werkt, om gelijkwaardigheid deel te maken van onze organisatie en om alles wat de evolutie naar een DE&I-organisatie (Diversity, Equity & Inclusion) in de weg staat aan te pakken.”

Aan de hand van de inclusie-index meet en volgt BDO de evolutie van inclusieve diversiteit binnen BDO Belgium op de voet. “We groeien, maar we zijn er nog niet!”, besluit Tessy.