Duurzaam pompoenen kweken

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

Lijd jij aan het ‘not invented here’-syndroom? Wat je niet op eigen kracht hebt uitgevonden, zou per definitie minder goed zijn. Zo werkt het anno 21ste niet meer. De (business)wereld is zo complex geworden, verandert zo snel dat samenwerken noodzakelijk is om echte meerwaarde te creëren. Ik las ooit hoe zo’n coöperatief innovatiemodel werd uitgelegd aan de hand van pompoenen . Stel, bedrijf A bedacht een oplossing voor realtime accounting, bedrijf B voor cyberbeveiliging. Beide oplossingen gebruiken een verschillende component van dezelfde vrucht, de pompoen. A gebruikt de pitten, B de schil. Beide bedrijven willen echter de wereld domineren en eisen het alleenrecht op de volledige pompoen. Een zinloze eis. Toch? Waarom voor de volledige pompoen betalen als je enkel de schil nodig hebt. Bovendien belemmer je zo bedrijf A om de pit te gebruiken. En de pompenboer (bedrijf C) om het vruchtvlees te verkopen. Samenwerking tussen A en B zal sneller tot meer innovatie leiden, ook voor derden.

Zo’n coöperatief model werkt bovendien efficiënter en duurzamer in een wereld waar we almaar zuiniger en vooral slimmer moeten omspringen met de beschikbare resources: middelen, tijd, …, maar dus ook talent. Kennis en expertise delen en samen investeren in oplossingen die we gezamenlijk kunnen aanbieden zonder in elkaars concurrentieel vaarwater te komen? Dat noem ik duurzaam samenwerken. Dat is het kennisplatform AI-GUST.

“Een coöperatief model werkt efficiënter en duurzamer in een wereld waar we zuiniger moeten omspringen met de beschikbare resources.”

Wachten is geen optie

Wij hebben er heel diep over nagedacht, het concept gewikt en gewogen, en … we doen het! Met AI-GUST lanceren we ons eigen fintechbedrijf. Een platform waar accountants en hun klanten-bedrijven administratieve ondersteuning en strategisch advies krijgen, van a tot z onderbouwd door een berg data verzameld binnen de professionele community. ‘Wordt BDO nu ook een ontwikkelaar van boekhoudsoftware?’, hoor ik je denken. Ook al hebben we daar de expertise voor in huis, het is in se niet het doel. Anderen en beter. Wel is het de bedoeling om die anderen aan boord te halen. En op die manier zoveel mogelijk talent, kennis, expertise en data te centraliseren en vervolgens dat enorme potentieel via artificiële intelligentie te ontsluiten voor accountants en hun klanten die op zoek zijn naar performante en innovatieve oplossingen voor de technologische en businessuitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

Langer wachten was geen optie. We moeten meer, beter, proactief en gerichter advies kunnen geven aan onze klanten. Dat lukt vandaag alleen als we een beroep doen op artificiële intelligentie die onze accountants ondersteunt bij het formuleren van die sterk onderbouwde adviezen. Samen met de transitie naar een nieuw en duurzamer samenwerkingsmodel of platform is dat een uitdaging die we als verantwoordelijke stakeholders aangaan voor onszelf, voor onze klanten en voor de maatschappij. Het is een uitdaging die we moeilijk nog alleen aankunnen of willen. Er liggen trouwens nog meer uitdagingen op de loer: de toenemende dreiging van cybercriminaliteit, de druk van de digitalisering, … Bovendien is morgen niet vandaag en zijn veranderingen in de wereld en de sector onvoorspelbaar en komen ze aan een ongelooflijke snelheid op ons af.

De krachten bundelen is de boodschap. De pompoenen zullen groeien als kool!