“Leren van elkaar, voor elkaar, wereldwijd!”

BDO Global Sustainability Center of Excellence

Mieke Loncke, Marketing & Communication Director BDO Belgium

Duurzaam ondernemen is een bijzonder complex en breed verhaal. En dat maakt het voor bedrijven moeilijk om te weten welke stappen eerst te zetten, op het juiste moment, met de juiste focus, in de juiste richting. Als duurzaamheidsadviseurs willen we maximaal waardevolle impact hebben en onze klanten ondersteunen in hun noden binnen hun specifieke context en ambitie. Daarom is het voor ons cruciaal om binnen een ecosysteem van experten te werken waar ervaring en knowhow worden gebundeld en uitgewisseld. Meer dan 50 duurzaamheidsexperten uit 20 BDO-kantoren startten een wereldwijd ‘Center of Excellence’ duurzaam ondernemen. Een bron boordevol expertise, ervaring en best practices ten dienste van de klant.

“We can play a big part in changing the world. With over 90,000 people plus 900,000 clients across the world, plus the clients’ value chain, we have a lot of influence and can drive change.” Met die woorden zet Trond-Morten Lindberg de toon en duidt hij als CEO EMEA bij BDO Global tegelijk het belang en de ambitie van ons wereldwijde ‘Sustainability Center of Excellence’.

“‘Sustainable’ of duurzaam ondernemen is vandaag niet langer een optie maar een must wil je als organisatie relevant blijven. Belangrijk is om, samen met je stakeholders, te focussen op die ESG-topics (milieu, sociaal en governance) die relevant zijn voor jouw sector en bedrijfscontext.”, zegt Tessy Martens. Zij is Sustainability Services Lead en bouwt samen met Pierre Poncelet het ‘Sustainability Center of Excellence’-team uit binnen BDO Belgium. “Zo’n duurzaamheidstraject is een incrementeel proces om almaar beter te doen op een manier die in lijn ligt met de bedrijfsambitie en -strategie.”

Je wordt geen duurzaam bedrijf van vandaag op morgen. Vandaar dat onze adviseurs erop hameren om met de juiste focus, stakeholder en methodologie de duurzaamheidstransitie te starten of verder uit te bouwen. Rekening houdend met jouw specifieke bedrijfscontext en ambitie kunnen ze klanten pragmatisch en impactvol advies op maat geven. Dat kan nog beter door ervaring en knowhow te bundelen en te leren van elkaar in een ecosysteem. Tessy: “Dat was het doel van de eerste BDO Global Sustainability Workshop, het versterken van een wereldwijd ‘Center of Excellence’ op het vlak van duurzaam ondernemen, om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun specifieke noden en vragen. Want, terwijl bedrijf X focust op energie-efficiëntie of circulariteit zal bedrijf Y of Z andere strategische klemtonen leggen, zoals een duurzaam aankoopbeleid, groene mobiliteit, diversiteit/gelijkheid/inclusie, …”

“Je wordt geen duurzaam bedrijf van vandaag op morgen. Kennis delen is een versneller. Vandaar het belang van een ecosysteem van expertise.”

Tessy Martens, Sustainability Services Lead

Duurzaamheidsreis

Of je nu van start gaat met een duurzaamheidstraject of een bestaand programma wil boosten, elk bedrijf moet een aantal stappen zetten om op een impactvolle manier duurzaam te ondernemen. “We noemen dat de ‘sustainability journey’, een reis richting duurzaam ondernemen in verschillende golven: van de strategiebepaling en implementatie hiervan over rapportage tot assurance”, legt Tessy uit. “De volgorde hangt af van zowel de specifieke context, maturiteit en ambitie als de vraag van de stakeholders. Het is essentieel dat elke golf wordt doorlopen, waarbij elke stap in elke golf als het ware je kennis en kunde op een hoger duurzaamheidsniveau tilt.”

CSRD strategie

Hoewel duurzaamheid intrinsiek van binnenuit jouw bedrijf moet komen, kan BDO teams bijstaan en de juiste vaardigheden, tools en methodologieën aanreiken om duurzaam te groeien. Op maat, rekening houdend met de sector, de schaalgrootte, maturiteit en duurzaamheidsdoelstellingen van jouw onderneming of organisatie.