“Alle aandeelhouders kennen nu duidelijk de doelstellingen”

Lighthouse Invest steunt generatiewissel op familiecharter

Lion De Clerck, Copywriter Marketing & Communication BDO Belgium

Al vier generaties zit ondernemen in het bloed van de familie De Jonckheere. Wat begin jaren 30 begon als een kruidenierswinkeltje is anno 2022 uitgegroeid tot een bloeiende immobiliën- en horecabusiness aan de kustlijn van Nieuwpoort-Bad. Vandaag staat het familiebedrijf op de drempel van een nieuwe fase in zijn lange geschiedenis. De volgende generatie bestuurders staat klaar om het roer in handen te nemen. Een familiecharter vormt de basis van deze overgang. Wij gingen in gesprek met huidig bestuurder Koen De Jonckheere.

Hoe ziet jullie familiebedrijf er vandaag uit en wat is jouw rol daarin?
Koen De Jonckheere: “Vandaag telt het patrimonium van Lighthouse Invest twee restaurants op de zeedijk van Nieuwpoort-Bad, een hotel en een nieuw project The CORNR Hotel. Met dat project herrees een viersterrenhotel op de grond waar mijn overgrootmoeder jaren 30 van vorige eeuw haar kruidenierswinkeltje Chez Marthe begon. Ik ben de vierde generatie in het bedrijf en huidig gedelegeerd bestuurder. De winkel werd later een hotel waar ik als kind vaak over de vloer kwam bij mijn oom-uitbater. Hoewel het zakendoen mij wel prikkelde, was het nooit mijn doel om in de zaak te stappen.”

“Voor familiebedrijven is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de actieve en passieve aandeelhouders.”

Koen De Jonckheere, bestuurder Lighthouse Invest

Hoe veranderde de structuur van het bedrijf door de jaren heen?
Koen: “Van een familiebedrijf met één bestuurder aan het hoofd evolueerde de onderneming de voorbije decennia naar een structuur met meerdere kapiteins en aandeelhouders. De standpunten op één lijn krijgen en houden was lang niet meer zo evident als vroeger, maar daarom niet minder noodzakelijk. De management- en bestuursorganisatie werd generatie na generatie complexer. Wat heel erg geholpen heeft om een beter inzicht te krijgen in hoe de verschillende partijen en actoren binnen een familiebedrijf kunnen worden gestructureerd was de Masterclass van BDO Partner Jan Oosterlinck. Persoonlijk vond ik de psychologie van zakendoen met familieleden of de complexe fiscale en juridische systemen bijzonder interessant. Even leerrijk en inspirerend waren de getuigenissen en best practices van collega-familiebedrijven die voor een gelijkaardige generatiewissel stonden.”

Waarom is een familiecharter zo belangrijk voor jullie?
Koen: “Voor familiebedrijven is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen enerzijds de actieve aandeelhouders die nauw betrokken zijn bij het bedrijf, en anderzijds de passieve aandeelhouders. Elke aandeelhouder heeft daarbij zijn eigen waarden, met zijn eigen rechten en plichten. Om die verhouding binnen de familie en de algemene werking van het bedrijf beter te structureren, startte we een traject om een familiecharter uit te werken. BDO nam hier de rol van neutrale derde op zich om zo op een onafhankelijke manier de situatie te analyseren, en te bemiddelen tussen de verschillende actoren binnen de familie met hun specifieke belangen. Dat werd sterk gewaardeerd bij discussies rond gevoelige, vaak persoonlijke kwesties.”

“Wat vanzelfsprekend is binnen het bedrijf is dat voor de jongere generatie vaak nog helemaal niet.”

Viersterrenhotel

In juni 2022 opende het nieuwe CORNR Hotel van Lighthouse Invest. Een viersterrenhotel in een modern gebouw voorzien van alle faciliteiten met als doel een uitstekende service en klantvriendelijkheid bieden om zorgeloos te kunnen genieten.

Wat willen jullie graag nog verbeteren?
Koen: “Wat voor mijn oom Yves De Jonckheere – van wie Koen de bestuurdersfakkel doorgegeven krijgt – vanzelfsprekend is binnen het bedrijf is dat voor de jongere generatie vaak nog helemaal niet. Daarom moet de kennis- en informatieoverdracht naar de aanstormende generatie nog beter en toekomstgerichter worden gestructureerd. Doel is dat op aandeelhoudersvergaderingen enkel de topics die op de agenda staan worden behandeld. Vandaag wordt die agenda nog te vaak doorkruist met individuele punten. Op termijn moet dat ook uitmonden in een stabieler en meer periodiek opvolgingssysteem.”

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?
Koen: “Op termijn mikken we op een stevige groei van onze horeca- en immoactiviteiten. Vooral op immovlak is er nood aan meer diversiteit, zowel inzake geografische spreiding als in type projecten. Voor de werking en structurering binnen het bedrijf hoop ik dat wanneer het familiecharter af is, afspraken beter geformaliseerd worden en er meer structuur ingebouwd wordt in de werking waardoor de aandeelhouders eenduidig begrijpen wat de doelstellingen zijn en wat van hen wordt verwacht.”