BDO InnovationLab @ Living Tomorrow

Hoe voorbereid ben jij op de toekomst?

Koen Claessens, Partner BDO Advisory

Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar iedereen weet dat je je organisatie of onderneming moet voorbereiden wil je ook morgen nog relevant zijn – lees: overleven – in de markt. Vraag is hoe jouw bedrijf dat best doet? Tijdens een tweedaagse InnovationLab-workshop ontwikkel je samen met experten van BDO en TomorrowLab strategische doelen om die vervolgens in een praktische en haalbare roadmap vorm te geven.

“Innovation is the ability to see change as an opportunity, not as a threat.”

Steve Jobs

De quote van Jobs spreekt boekdelen. Verandering is een gegeven, en de snelheid van verandering versnelt voortdurend en zet de levensduur van bedrijven zwaar onder druk. Nieuwe producten vervangen ‘oude’ producten nog voor ze ‘einde gebruik’ zijn. Succesvolle bedrijven worden in de hoek gedrumd door de ‘new kids on the block’. Oorzaak? Digitale disruptie? Ja soms. Maar vaker nog omdat we te lang vasthouden aan een verouderd businessmodel. We beschouwen verandering te veel als een risico, te weinig als een kans.

Het inspirerende ‘zetje’

Dat de nood aan meer toekomstgericht denken snel groeit bij Belgische ondernemingen blijkt uit het succes van het ‘Vision 2030’-event, dat BDO samen met TomorrowLab organiseerde op de Living Tomorrow campus – bekijk de aftermovie op www.bdo.be. “Op dit event namen onze BDO-experts de deelnemers op sleeptouw naar de toekomst en verkenden ze samen hoe organisaties er binnen tien jaar uit zullen zien, en duidden ze de rol van technologie in die evolutie”, vertelt Koen Claessens, Partner bij BDO Advisory en bezieler van Vision 2030.

Daarna was het tijd om aan de hand van een aantal direct inzetbare strategische modellen, zoals het ‘Business Model Canvas’ en ‘Scenario Planning’ te demonstreren hoe bedrijven en organisaties zich kunnen voorbereiden op die toekomst. “Geen evidente oefening”, weet Koen. “Veel deelnemers lieten immers verstaan dat ze overtuigd zijn van de noodzaak van innovatie en toekomstgericht denken, maar er maar niet toe komen vanwege tijdtekort en operationele beslommeringen. Daarom is er een ‘inspirerend zetje’ nodig om echt van start te gaan.”

Innovatieworkshop op maat

Dat ‘zetje’ hebben we vertaald naar een tweedaagse workshop in het BDO InnovationLab op de Living Tomorrow campus. Hoe zouden de markt en mijn organisatie er in 2030 kunnen uitzien?  En welke stappen kunnen we vanaf vandaag zetten om ons voor te bereiden op die toekomst? Tijdens een tweedaagse innovatieworkshop zoeken de experten van BDO en TomorrowLab samen met jou en je managementteam naar antwoorden op vragen als:

  • Wat is de impact van de digitalisering op mijn onderneming en sector?
  • Welke technologieën kunnen ons meerwaarde leveren en waarmee zijn mijn concurrenten bezig?
  • Zullen onze producten en markten aantrekkelijk blijven op langere termijn?
  • Moeten we ons businessmodel bijsturen om onze markt- en concurrentiepositie te vrijwaren en onze rentabiliteit te verzekeren?
  • Hoe halen we meer uit data? Is data deel van ons businessmodel?

“We organiseren de tweedaagse bewust op de innovatiecampus van Living Tomorrow, een omgeving die innovatie ademt en waar we bovendien de mogelijkheden van nieuwe technologieën die zinvol zijn voor de deelnemers heel concreet kunnen illustreren”, beklemtoont Koen. “Lijkt een tweedaagse niet haalbaar, dan passen we de formule of het programma aan tot bijvoorbeeld één dag.”

“Als het gedrag en de verwachtingen van je klant veranderen, dan moet je je bedrijfsmodel in vraag durven stellen.”

Koen Claessens, Partner BDO Advisory

De innovatieworkshop – in zijn onaangepaste formule – telt twee luiken:

In het eerste luik verkennen we de impact van algemene trends (business, socio-demografisch, economisch en technologisch) op jouw sector en organisatie. Daarnaast ontwikkelen we mogelijke scenario’s hoe jouw organisatie kan evolueren richting het toekomstige businessmodel, en identificeren en pri¬o¬ri¬teren we een aantal mogelijke strategische initiatieven.

Na een degelijke voorbereiding werken we die strategische objectieven verder uit tijdens het tweede luik op dag 2. Dat kan bijvoorbeeld de uitrol van een technologische innovatie zijn aan de hand van ‘use cases’ en best practices in gelijkaardige organisaties.
Vervolgens toetsen we de strategische visie en nieuwe inzichten en ideeën aan een grondige realitycheck. We gaan na hoe haalbaar alles wel is. Financieel, technologisch, … maar ook op het vlak van menselijke resources en aanwezige knowhow, kennis en ervaring. Alle resultaten verwerken we samen tot een werkbaar strategisch plan en roadmap.

Op het einde van de tweedaagse workshop toetsen we de strategische visie en nieuwe inzichten en ideeën aan een grondige realitycheck.

TIP! – ‘Waarom innovatie faalt’ – Win je exemplaar

Wie nog meer wil leren over het belang van innovatie, raadt Koen het recente boek ‘Why innovation fails’ van Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow, aan. Joachim leert je niet alleen waarom innovatie belangrijk is, hij onthult ook veelvoorkomende valkuilen in een innovatieproces, en hoe die te omzeilen. De eerste tien lezers die de leaflet ‘BDO InnovationLab’ op www.bdo.be downloaden en hun gegevens achterlaten, ontvangen een gratis exemplaar.