Levenslang kennis delen

Werner Lapage, Partner BDO Belgium

Zoals een Chinees spreekwoord luidt: ‘Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het volgende beste moment is vandaag.’ Proactief zijn en duurzaamheid integreren in je businessmodel versterkt je weerbaarheid tegen de drijvende krachten van verandering, opent nieuwe businesskansen, leidt tot betere resultaten en verhoogt in fine de waarde van je onderneming. Je bedrijf of organisatie voorbereiden op de toekomst om morgen nog relevant te zijn, kan alleen als je bereid bent om levenslang te leren, je knowhow en kennis te versterken – en dan nog liefst meer en beter dan de conculega’s. In ons coververhaal getuigt Ziegler Group hoe levensnoodzakelijk kennis werven en delen is voor hun douane-experten en … hun klanten. Ik citeer: “Zonder grondige kennis van zaken loopt elk bedrijf, groot of klein, vroeg of laat tegen de lamp.”

En laat die les nu ook voor ons als consultant een drijfveer zijn om te starten met AI-GUST, een kennisplatform dat de accountant digitaal en proactief ondersteunt. De kracht van het platform schuilt in de som van de kennis en data die de individuele leden delen en die externe experten inbrengen. Kortom, we verzamelen zoveel mogelijk talent, kennis, expertise en data om vervolgens dat enorme potentieel via artificiële intelligentie te ontsluiten voor accountants en hun klanten.

“Kennis werven en delen is altijd meerwegsverkeer.”

En zo kan ik nog een rist initiatieven opsommen waarmee we dag in dag uit onze expertise aanscherpen om die vervolgens maximaal ten dienste te stellen van ons cliënteel. Ze krijgen extra aandacht in deze To The Point.

Kennis werven en delen is trouwens altijd meerwegsverkeer. Niemand kan vandaag onmogelijk nog in alle materies uitblinken – voor zover dat ooit mogelijk is geweest. Samenwerken in een coöperatief model werkt bovendien efficiënter en duurzamer in een wereld waar we almaar zuiniger en vooral slimmer moeten omspringen met de beschikbare resources: middelen, tijd, … maar dus ook talent. Bewijs daarvan ons recente partnership met GUBERNA waarmee we de good governance van de raden van bestuur bij kmo’s naar een hoger niveau helpen tillen. Of met Living Tomorrow waarmee we samen ‘InnovationLab’ ontwikkelden, een tweedaagse workshop om je bedrijf strategisch én praktisch voor te bereiden op de toekomst.

Dat alles binnen een visie waarin duurzaam ondernemen of sustainability centraal staat. Op dat vlak is iedereen nog volop lerende. Wij ook. Meer dan 50 duurzaamheidsexperten uit 20 BDO-kantoren startten daarom een wereldwijd ‘Sustainability Center of Excellence’. Een bron boordevol expertise, ervaring en best practices ten dienste van … de klant.

Had je anders verwacht?