Stap vandaag al in de duurzame toekomst

Werner Lapage, Partner BDO Belgium

Is duurzaamheid de nieuwe graal? Zo lijkt het. In de breedste zin van het woord welteverstaan. Duurzaamheid reikt veel verder dan milieuvriendelijk ondernemen en is een verhaal van waarden en normen. Het biedt ‘een format voor een welvarende en veerkrachtige economie met langetermijnperspectieven’ schrijft Peter Van Laer in zijn opiniestuk. Ondernemingen zonder een visie die duurzaamheid omarmt, zetten zichzelf op termijn uit de markt. Behalve de wetgeving – lees het artikel ‘Groene mobiliteit’ en de steekkaart ‘Fiscaliteit en parafiscaliteit mobiliteit’ – eist ook de consument duurzame producten en diensten. Medewerkers op hun beurt willen zich vereenzelvigen met een werkgever die duurzame waarden nastreeft. En zijn extra gemotiveerd wanneer ze effectief kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. Anders gezegd, employee engagement is fundamenteel voor een succesvol bedrijf. Marketingexperten Inge van Belle en Klaus Lommatzsch schreven een boek vol over de drijfveren om je ‘engagement game’ naar een niveau hoger te tillen.

Die duurzame attitude ervaren we ook bij ons eigen aanstormend talent dat zich verenigde in ‘Young BDO’ en erover waakt dat de belangen van onze young professionals matchen met de strategische doelstellingen van het management, zoals intrapreneurship, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mobiliteit. Zo wil Young BDO op termijn een positieve impact hebben op de werknemerstevredenheid, kennis, retentie en profilering van BDO Belgium als ‘fun place to work’. Geef toe, dat verhaal verdient de cover.

“Duurzaamheid is een verhaal van waarden en normen.”

Ver genoeg durven vooruitkijken is trouwens een eigenschap die als het ware in elk businessplan zou moeten zijn ingebed. Zo’n plan is een dynamisch gebeuren dat voeling houdt met en inhaakt op de marktevolutie(s). Daarom engageren we ons vijf jaar lang als exclusieve partner van de innovatiecampus Living Tomorrow, bouwen we BDO Advisory verder uit met toekomstgerichte expertises (denk maar aan datamanagement) en versterken we onze proximiteit bij de klant door de laatste blinde vlek in ons fijnmazig, flexibel netwerk in België in te vullen via ons partnerschap met fiduciaire Dekegeleer in Henegouwen.

Focussen op de toekomst betekent evenzogoed blijven investeren in de business as usual. Dat blijkt ook uit de diverse andere topics die in deze To The Point aan bod komen.

Ik behoor zelf tot generatie X – het einde van mijn werktijd nadert – maar kijk, dankzij de inzet en levensvisie van onze jongeren, vol vertrouwen naar het BDO van morgen.