BDO Advisory

Multidisciplinaire expertise voor al je businessuitdagingen

Koen Claessens, Partner BDO Advisory

De uitdagingen waar ondernemingen vandaag voor staan, zijn even divers als talrijk. Wil je die grondig aanpakken, dan heb je nood aan uiteenlopende kennis en expertise. Het team van BDO Advisory telt om en bij 200 experten, klaar om je multidisciplinair te steunen op het vlak van technologie, organisatie, mensen, riskmanagement en finance.

Na ruim anderhalf jaar coronapandemie staan economische relance en duurzame groei opnieuw hoog op de agenda. Bedrijven kunnen zich weer volop focussen op de toekomst. Daarbij willen ze de kosten onder controle houden en tegelijk zo productief mogelijk zijn. Bovendien zoeken ze een antwoord op de dalende betrokkenheid en groeiende uitval van hun medewerkers vanwege de toenemende druk en complexiteit.

Belangrijke uitdagingen

In deze VUCA-wereld (vluchtig, onzeker, complex en ambigu) stapelen de uitdagingen zich op. Vragen waar bedrijfsleiders en managers wakker van liggen zijn onder meer:

  • Hoe kunnen we onze organisatie kostenefficiënter maken en tegelijk de productiviteit verhogen?

  • Hoe kunnen we de betrokkenheid en motivatie van onze medewerkers verhogen?

  • In welke mate is onze organisatie in staat om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen?

  • Hebben we onze belangrijkste risico’s onder controle en zijn we voorbereid voor onverwachte events, zoals de COVID-19-pandemie?

  • In welke mate zijn we klaar voor de toekomst of zal onze organisatie lijden onder ‘digitale disruptie’?

“De tijd van het silodenken en -werken is voorgoed verleden tijd.”

Twee pijlers van BDO Advisory

Keren we even terug in de tijd. Eind 2017 bundelden BDO Belgium en IT-dienstenleverancier Crossroad Consulting de krachten voor meer expertise in technologie, ERP-implementatie en strategie. De digitale slagkracht en expertise vonden snel hun weg naar de klanten, maar werd even goed intern ingezet om eigen diensten, zoals Tax en Accounting verder te digitaliseren. Niet zoveel later werd Peter Van Laer, de bedrijfsleider van Crossroad Consulting, CEO van BDO Belgium. Zo onderstreepten we nogmaals onze digitale ambities.

In 2018 hijst BDO Belgium de managementconsultant Ideas@Work aan boord en zo ook een pak expertise op het vlak van ‘Strategy & Transformation’, ‘Operational Excellence’ en ‘Customer Excellence’. Opnieuw zetten we al die knowhow en ervaring in voor de klanten en onze interne werking, de ‘BDO Way of Working’.

Multidisciplinaire expertise

Die uiteenlopende uitdagingen vereisen een multidisciplinaire aanpak. Stel, je wilt de efficiëntie van een afdeling of departement verhogen. Vaak denk je dan in eerste instantie aan automatiseren. Weet echter dat een automatisering weinig impact zal hebben als niet eerst de organisatie en processen worden vereenvoudigd en gestandaardiseerd. Die verandering zal wellicht op weerstand botsen. Daarom is het van belang om ook je mensen mee aan boord te krijgen, en te vermijden dat ze zich vastklampen aan oude gewoontes en de klassieke manier van werken. Kortom, hier komt flink wat ‘change management’ bij kijken.

Maar daarmee ben je er nog niet. Nieuwe processen en systemen brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Zijn de nieuwe systemen bijvoorbeeld wel voldoende beveiligd tegen cybercriminaliteit? Hoe verzekeren we de continuïteit ervan? Ten slotte wil je ook de resultaten van de automatisering en de performantie van de verandering meten. Hoe veel slagkracht heeft je bedrijf of organisatie gewonnen? Meten is weten, performantierapportering maakt dit mogelijk. Kortom, de efficiëntie van je organisatie verhogen, gaat veel verder dan het automatiseren van het proces.

Nog een voorbeeld. Bedrijven die een ERP-software (En­ter­prise Re­source Plan­ning) invoerden, weten dat het handig kan zijn om naast IT-experten ook een beroep te doen op financiële experten. Zij begrijpen immers best hoe ze de financiële module van het softwarepakket kunnen toelichten bij hun peers. Daarom werken onze IT-experten bij de implementatie van een ERP-software vaak samen met de collega’s van de gereguleerde beroepen (accounting en tax). Maar ook met de security-specialisten om het nieuwe ERP-systeem optimaal te beveiligen om zo onder meer fraude te voorkomen.

Die twee voorbeelden tonen duidelijk aan hoe belangrijk het is om de businessuitdagingen op een multidisciplinaire manier aan te pakken. De tijd van het silodenken en -werken is voorgoed verleden tijd. Je kunt niet langer zonder een veelheid aan kennis en ervaring. BDO Advisory bundelt die kennis binnen tal van domeinen:

  • technologie en automatisering;

  • organisatie en processen;

  • mensen en change management;

  • risk en controle;

  • finance en rapportering

De uiteenlopende uitdagingen vereisen een multidisciplinaire aanpak.

BDO Advisory: cijfers en feiten

Vandaag beschikt BDO Advisory over zo’n 200 doorgewinterde consultants. Dat zijn IT-experten, organisatiespecialisten, financiële adviseurs, forensisch onderzoekers, interne auditors, cyberspecialisten, … die projecten begeleiden en helpen uitrollen bij bedrijven, publieke instellingen en socialprofitorganisaties.

Meer dan 70% van dat uitgebreide team heeft meer dan vier jaar professionele ervaring, wat vrij uniek is in de sector. Bovendien kunnen onze consultants een beroep doen op de meer dan 20.000 ‘Advisory’-experten van het wereldwijde netwerk van BDO. Zo zijn we actief in 167 landen en delen we kennis en best practices bij de uitrol van internationale projecten.

Ten slotte vormt de BDO Academy een onmisbare schakel in de realisatie van een project of verandering. Door onze klanten op te leiden, maken we onszelf op termijn overbodig.