BDO integreert Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Als adviesorganisatie met meer dan 700 medewerkers zijn we ons meer dan ooit bewust van onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers, klanten en stakeholders. ‘Mensen helpen mensen’ vertaalt onze ‘purpose’ en ligt helemaal in lijn met ons DNA: BDO is betrokken, pragmatisch, persoonlijk en respectvol.

Auteur: Michaël Van Cutsem, Partner BDO Public Sector

Afbeelding: https://sdgs.un.org/goals

Vanuit die visie integreert onze strategie sinds vorig jaar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of zgn. SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Ze vormen de leidraad van BDO’s wereldwijde doelgerichte en impactvolle werking. De SDG’s stoelen we binnen BDO op vier pijlers; People, Community, Environment, en Economy. Daarbij focussen we bovenal op de voor ons belangrijkste SDG’s: 3, 5 en 10 (Mensen), 4 en 17 (Gemeenschap), 13 en 15, (Milieu) en 8 en 9 (Economie). Doel is om ze de komende jaren stapsgewijs te integreren in alles wat we doen.

“Leven in een eerlijke en rechtvaardige samenleving vraagt om een constante persoonlijke en gezamenlijke inspanning”, zegt Fabrice Grognard, lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor Corporate Social Responsibility (CSR). “Als bedrijf moeten we actief streven naar het bereiken van dat doel. Daarom lanceerden we in 2020 een concreet programma om zoveel mogelijk doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te realiseren.”

Enkele voorbeelden van onze initiatieven:

  • De lancering van ons ambassadeursprogramma Corporate Social Responsibility (CSR). Daarbij krijgt elk BDO-filiaal een CSR-ambassadeur die fungeert als aanspreekpunt tussen de lokale collega’s en het CSR-team.

  • Het onderzoek door de KU Leuven over BDO’s positie op het vlak van SDG5 (gendergelijkheid) en SDG10 (ongelijkheid verminderen). Daaruit bleek dat er nog heel wat onbewuste ‘biasses’ of vooronderstellingen leven ten aanzien van gender, ras en leeftijd, net zoals overal in onze maatschappij trouwens. We zijn ervan overtuigd dat we specifieke acties moeten ondernemen in onze organisatie om bewuster om te gaan met die onbewuste vooroordelen.

Recht op cultuur

Bovendien ondersteunt BDO België al jaren de kinderrechtenprojecten van Plan International België. Via een gezamenlijk project ‘het recht op cultuur’ kregen meer dan 3.000 jongeren in België de kans om de topmusicals ‘Charlie Chaplin’ en ‘Les Misérables’ gratis bij te wonen. Deze activiteit past dan ook perfect bij SDG10 (iedereen, ongeacht de sociale of culturele achtergrond, moet zich verder kunnen ontwikkelen).

Voor BDO is het van belang om te kunnen bijdragen aan een betere wereld en daar spelen jongeren een zeer belangrijke rol in”, beklemtoont Peter Van Laer, CEO van BDO België. “Plan werkt niet enkel voor jongeren, ze worden ook maximaal en heel actief betrokken in bijvoorbeeld de besluitvorming. Dat biedt de ideale leerschool om te leren debatteren, doelstellingen te zetten en besluiten te nemen. Op die manier verwerven jongeren cruciale competenties om zich verder te kunnen ontwikkelen.”

Via Plan sprak BDO scholen aan die zich specifiek inzetten voor het bestrijden van ongelijkheid/kansarmoede en het promoten van kinderrechten en maakten we educatieve opleidingsbundels rondom armoede (thema van ‘Les Misérables’) en de vluchtelingenproblematiek (Charlie Chaplin). BDO financierde de tickets en de lessenbundels. En onze BDO-medewerkers begeleidden de jongeren tijdens de voorstellingen.

Ten slotte sponsorde BDO België in 2019 de Belgische Kinderrechtenprijs, een initiatief van Plan International België, het Kinderrechtencommissariaat en zijn Franstalige evenknie DGDE.

Vragen over de manier waarop BDO de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen integreert in haar werking? Neem contact op met de specialisten van ons ‘CSR’-team: michaël.vancutsem@bdo.be en fabrice.grognard@bdo.be.