Betaal minder belasting op Franse dividenden

Tot voor kort werden Franse dividenden dubbel belast. De minister van Financiën maakte onlangs een eind aan de juridische saga. Dankzij de zogenaamde ‘Forfaitaire Buitenlandse Belasting’ wordt de Franse heffing verrekend met de Belgische belasting. En wordt uw dividend minder belast.

Auteur: Bruno Orban, Senior Manager BDO Tax

Wanneer een ‘inwoner van België’ dividenden ontvangt van een Frans bedrijf, wordt in Frankrijk een bronheffing van 12,8% afgehouden door de vennootschap die de dividenden uitkeert. Die inkomsten worden in België nogmaals belast aan 30%. Hetzelfde inkomen wordt dus dubbel belast. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk (10 maart 1964) voorziet echter een manier om die dubbele belasting te verlichten, namelijk de ‘Forfaitaire Buitenlandse Belasting’ (FBB). Daarbij wordt de Franse heffing verrekend met de Belgische belasting. De particuliere belegger heeft recht op een verrekening van 15% FBB op de dividenden die hij uit Franse bron verkrijgt.

“De totale belastingdruk op Franse dividenden daalt van 38,96% naar 25,88%”

Particuliere beleggers die gebruikmaken van een FBB kunnen de belasting die ze in België verschuldigd zijn op Franse dividenden aanzienlijk verlagen. De totale belastingdruk zal dalen van 38,96% naar 25,88%.

Een voorbeeld

Zonder FBB Met FBB
Brutodividend 100,00 EUR 100,00 EUR
– Franse bronheffing (12,8%) – 12,80 EUR – 12,80 EUR
Belastbare basis in België (buitenlandse netto-inkomsten) 87,20 EUR 87,20 EUR
– Belgische belasting (30%) – 26,16 EUR – 26,16 EUR
+ FBB (15% van buitenlandse netto-inkomsten) 0,00 EUR 13,08 EUR
Nettodividend 61,04 EUR 74,12 EUR

Einde juridische tweespalt

Tot op heden weigerde de Belgische belastingadministratie om het FBB-stelsel toe te passen op dividenden uit Frankrijk, ondanks het feit dat het Hof van Cassatie de fiscus tot twee keer toe in het ongelijk had gesteld. Op 20 januari 2021 kondigde de minister van Financiën eindelijk aan dat de belastingadministratie zich zal schikken naar die rechtspraak en dat particuliere beleggers dus een FBB kunnen verrekenen op hun Belgische belasting.

Wie het teveel aan belasting op Franse dividenden van de voorbij vijf jaar wil terugvorderen moet beroep aantekenen.

In de praktijk zullen particuliere beleggers rechtstreeks kunnen genieten van een FBB op Franse dividenden die ze in 2020 of later hebben ontvangen, in het kader van de opstelling van hun belastingaangiften.

Willen particuliere beleggers het teveel aan belastingen terugvorderen op de dividenden die ze in de loop van de voorbije vijf jaar hebben ontvangen, dan moeten ze beroep aantekenen bij de fiscus. Dat kan via een bezwaarschrift of met een aanvraag tot ambtshalve ontheffing.