“Buzzwords doen de business niet groeien”

BDO Global European Survey peilt groeiambities en obstakels

Europese ondernemingen staan vandaag voor toenemende uitdagingen. Het is een open deur intrappen, maar toch. Hoe garanderen ze hun groei en marktpositie in razendsnel veranderende politieke, economische en sociale tijden? BDO Global vroeg meer dan 200 bedrijfsleiders in Europa naar hun strategie voor de komende vijf jaar. Wij vroegen Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA bij BDO Global, naar zijn commentaar op de studieresultaten.

Trond-Morten Lindberg

“Durf concrete vragen te stellen. Sta klaar om van mening te veranderen wanneer geopolitiek, technologie en talent dat ook doen.”

Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA, BDO Global

De Europese Commissie voorspelt een economische groei van gemiddeld slechts 1,4% in 2020 en 2021. Toch blijft twee derde van de bedrijfsleiders optimistisch over hun toekomststrategie. Onderschatten ze de veranderingen die op hen afkomen? Of de impact die ze zullen hebben op hun operationele werking? “Met hoog gegrepen woorden of visionaire voorspellingen raak je de juiste snaar niet. Daarom is het belangrijk de vertaalslag te maken naar de dagdagelijkse realiteit, trends om te zetten in concrete uitdagingen en opportuniteiten. Pas dan kan een bedrijf ook haalbare acties ondernemen om te blijven groeien en het verschil te maken in zijn business”, steekt Trond-Morten Lindberg van wal.

Waarom die grootschalige, Europese studie?

“Het Europese landschap wordt gekenmerkt door politieke onzekerheid en stagnerende internationale handel. Te pas en te onpas worden we om de oren geslagen met beloftevolle buzzwords als ‘exponentiële groei’ of ‘technologische disruptie’. Maar wat stelt dat concreet voor? We stelden de vraag aan meer dan 200 bedrijfsleiders en ondernemers uit zeven landen: hoe denken jullie te blijven groeien en jullie marktpositie te behouden of te versterken? Op die manier wisten we de typische buzzwords om te zetten in vijf concrete uitdagingen, kansen en actiepunten. Met als doel onze klanten en andere bedrijven te inspireren.”

Geopolitiek had altijd al een invloed op het economisch klimaat. Wat is het verschil met 2020?

“Politiek speelde inderdaad altijd een grote rol. Denk aan de impact van de Franse Revolutie, de wereldoorlogen, de oliecrisissen – mijn leestip: ‘A Tale of Two Cities’ van Charles Dickens. De maatschappelijke (en technologische) uitdagingen waar we vandaag voor staan zijn in se dus niet nieuw. Voor sommigen zijn het net uitgelezen opportuniteiten, voor anderen uitdagendere opdrachten. Maar aangezien bedrijven vandaag vooral willen groeien door globale expansie, wordt de geopolitieke impact op de businessstrategie groter. Bovendien neemt vooral het tempo van verandering toe. Bedrijven moeten zich vandaag veel sneller kunnen aanpassen aan zowel internationale veranderingen als lokale kenteringen.”

“Wie de leiders van morgen wil binnenhalen, moet ze vandaag al begrijpen.”

Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA, BDO Global

België: volwassen en doordachte toekomstvisie

Gevraagd naar de studieresultaten voor België, antwoordt Trond-Morten Lindberg verrassend positief: “België heeft een erg volwassen economie, is technologisch ver gevorderd en scoort hoog op vlak van cybersecurity. Zowat elk bedrijf neemt initiatieven om mobiliteit te verbeteren of een flexibelere werkomgeving te creëren. Technologie (63%) en talent (56%) zijn ook voor Belgische organisaties de twee belangrijkste uitdagingen. Bovendien zijn ze niet bang voor beleidsveranderingen (47%) en kijken ze neutraal naar de toekomstige economische en politieke situatie. Het ziet ernaar uit dat België met voldoende zelfvertrouwen en een doordachte visie de toekomst tegenmoet gaat.”

Het onderzoek reveleert vijf centrale uitdagingen. Welke zet jij op nummer één?

“De vijf uitdagingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de grootste schuilt m.i. in de interactie tussen technologie en talent. Hoe gaan de leiders van morgen te werk? Ik hoor vaak dat de jongere generaties ‘zo anders zijn’. Zelf merk ik óók het verschil tussen de huidige jongvolwassene en mijn twintigjarige ik. Toch is het essentieel om hen goed te begrijpen. Zonder jong talent kunnen we toekomstige risico’s niet correct inschatten. Het is van levensbelang voor organisaties, dus ook voor BDO, om technologisch pas te houden met de tijd en tegelijk de juiste mensen aan boord te halen die toekomstgerichte meerwaarde creëren voor de klanten en markten. Wie de leiders van morgen wil binnenhalen, moet ze vandaag al begrijpen.”

Is de groeiende impact van de Europese regelgeving op de economie een bedreiging of een gamechanger?

“Alle wetgevingen van de lidstaten convergeren naar die van de EU. Zelfs hier in Noorwegen – geen EU-lid – voelen we die impact. Op globaal niveau daarentegen groeien ze minder naar elkaar toe. De Europese convergentie is op termijn erg voordelig, zowel voor de EU als instelling als voor de Europese interne markt. Wie als één stem kan optreden, heeft meer impact op wereldwijde discussies zoals in de Wereldhandelsorganisatie. Anderzijds denken onze klanten steeds globaler en dan is het handig en minder complex zakendoen als de spelregels overal dezelfde zijn.”

Wat zijn dé vijf uitdagingen die bedrijven zich stellen tegen 2025?

Er komt heel wat af op de Europese bedrijfsleiders. Hoe kunnen ze hun marktpositie consolideren of versterken?

“Stel de juiste vragen aan de juiste mensen (zie hieronder). Niet gemakkelijk. Durf daarbij diep te gaan en betrek naast de C-levels ook de jongere, onpartijdige generaties. Dat biedt inzicht in de échte uitdagingen en opportuniteiten voor een bedrijf. Leiders genereren vandaag nog te weinig externe input bij het uittekenen van de bedrijfsstrategie. Wie uit zijn comfortzone treedt en zijn eigen visie met weldoordachte vragen durft te challengen, zal pas een duurzaam – in de brede zin van het woord – verschil kunnen maken.”

10 aanbevelingen voor een geconsolideerde leiderschapspositie

Welk resultaat uit het onderzoek beklijft persoonlijk het meest?

“Meer dan één, eigenlijk. Vooreerst blijft het me verbazen dat bedrijven niet dieper graven naar de dieperliggende reden van de ‘war for talent’. Waarom is talent zo schaars geworden? Is het een gebrek aan specifieke vaardigheden? Is de doelgroep minder mobiel? Ligt het verschil in de werkmotivatie van de jongeren? Nochtans is het belangrijk om met een concurrentieel voordeel aanstormend talent te overtuigen voor jou te kiezen als werkgever en niet voor bedrijf X.”

Meer dan één …

“Daarnaast zie ik steeds meer bedrijven ‘vergroenen’ in de brede betekenis van het woord. Duurzaamheid draait immers om meer dan enkel het milieu. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties lijsten ook indicatoren op als opvoeding, gelijkheid, vrede en armoede. Daarin moeten veel bedrijven nog groeien. En een duurzame bedrijfsspirit is belangrijk. Zo geven de jonge generaties duidelijk te kennen dat bedrijven hun efficiëntie- en technologiewinsten terug moeten investeren in een meer duurzame maatschappij. Ten slotte vind ik het positief hoe bedrijven steeds meer over de landsgrenzen heen kijken. Ook BDO moet die wereldwijde ambitie voortdurend voeden. Ook al ligt de focus vaak op de interne markt, het is belangrijk dat we onze klanten de weg wijzen naar nieuwe klanten in het grote buitenland. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen ze steunen op onze ervaring en knowhow in alle schakels van de businessketen.”

“Met de survey hopen we al onze klanten te inspireren. Ervaringen en visies te delen. Te motiveren vanuit een ander perspectief te kijken.”

Trond-Morten Lindberg, CEO EMEA, BDO Global

Wordt de studie herhaald?

“Doel is om de studie elk jaar te herhalen, liefst met nog meer deelnemende Europese landen. Zo creëren we na twee tot drie jaar een barometer om de ‘druk’ van het bedrijfsklimaat te meten. We hanteren een tijdspanne van vijf jaar. Een langetermijnvisie blijft belangrijk, maar is te breed om in één keer te overspannen. Realistischer is om tussentijdse doelstellingen en acties op te stellen, die je regelmatig evalueert. Zakendoen is op dat vlak een beetje als sporten. Hier in Noorwegen wil iedereen de beste skiër van de wereld worden, maar met enkel een droom geraak je er niet. Wil je van die ambitie een realiteit maken, moet je goed begrijpen en inschatten welke inspanningen je daarvoor elke dag opnieuw moet leveren.”