De toekomst is vandaag

BDO integreert ‘Beirens & Wellens’

Begin april bundelden BDO en het Antwerpse accountancykantoor ‘Beirens & Wellens’ de krachten. Een heel bewuste en strategisch complementaire keuze. De klanten en medewerkers van beide spelers worden er beter van, de continuïteit wordt verzekerd, de pool aan ervaring en multidisciplinaire expertise breidt uit en de penetratie en proximiteit in de Belgische markt worden sterker.

Auteur: Mieke Loncke, Director BDO Marketing & Communicatie

‘Beirens & Wellens Accountants en Belastingconsulenten heeft als missie ondernemers (weg)wijs te maken in boekhoudkundig, fiscaal en financieel beheer, door hen helder en persoonlijk advies te verstrekken en proactief mee te denken in het voordeel van de onderneming.’

Met die woorden prijsde het Antwerpse kantoor zijn businessmodel het voorbije decennium met succes in de markt. “Maar door de toenemende complexiteit van diezelfde markt, de almaar strengere compliance-vereisten en de versnelde digitalisering en internationalisering stonden we op een nieuw kruispunt”, stellen oprichters Michel Beirens en Luc Wellens. “Of we maakten zelf een nieuwe kwantumsprong of we droegen onze klanten en expertise over aan een organisatie die onze business en service minstens even kwaliteitsvol en toekomstgericht verderzet en opwaardeert.

Multidisciplinair en digitaal

De keuze viel op BDO omdat “hun visie en de cultuur naadloos aansluiten bij ons DNA”, spreekt Luc Wellens uit ervaring. “De klant komt altijd op de eerste plaats en ik weet dat ook onze medewerkers zich thuis zullen voelen binnen de BDO-familie.”

De klik tussen de cultuur in beide organisaties en het onderlinge vertrouwen vindt BDO België-voorzitter Johan Vandenbroeck nog belangrijker dan om het even welke zakelijke overweging: “Zowel de klanten als de medewerkers van de geïntegreerde organisatie moeten er op lange termijn beter van worden. We geloven beiden rotsvast in de meerwaarde van de complementaire samenwerking.”

“BDO verstevigt zijn positie en portfolio in het Antwerpse havengebied.”

Johan Vandenbroeck, Voorzitter BDO België

Beirens & Wellens werkte trouwens al geregeld met BDO samen voor specifieke projecten of wanneer een klant expertise vroeg in domeinen waarin het kantoor zelf minder beslagen was. Michel Beirens: “Sinds de oprichting van ons eigen kantoor in 2008 bouwden we een sterke expertise op in het voeren van boekhouding en het begeleiden van de familiale ondernemers en middelgrote, multinationale kmo’s. Dankzij de jarenlange ervaring en samenwerking met fiscale en juridische adviseurs, notarissen, bedrijfsrevisoren, … evolueerden we steeds meer naar een multidisciplinaire dienstverlening. Met de klemtoon op boekhoudkundig, fiscaal en juridisch advies.” Dankzij een doorgedreven digitalisering sinds 2017 gebeurt de boekhouding met daaraan gekoppelde rapportering en budgettering realtime en wordt ze zo meer dan ooit een onmisbare strategische beleidstool. “Hoe meer de klant autonoom de verwerking kan doen, hoe meer toegevoegde waarde wij kunnen leveren met advies en begeleiding.”

Die multidisciplinaire en digitale aanpak sluit perfect aan bij de strategie van BDO. “De match uit zich nog in verschillende andere facetten”, bevestigt Dirk Vandendaele, managing partner BDO Accountants. “Het familiale en ‘midsize’ klantenprofiel, de proactieve creatie van toegevoegde waarde, het streven naar proximiteit, … Bovendien past de inplanting van het kantoor – dat we als vestiging behouden – bij de haven van Antwerpen binnen de uitbouw van een fijnmazig, flexibel netwerk en de proximiteitsvisie van BDO. Last but not least vormen de 14 medewerkers dankzij hun knowhow, opleiding en ervaring een grote aanwinst in een tijdperk waar hoogopgeleide profielen schaars zijn.”

“Kern van de zaak? De klant kunnen servicen in elke levensfase.”

Dirk Vandendaele, Partner BDO Accountants

BDO had al stevige wortels in Antwerpen, maar volgens Johan Vandenbroeck “verstevigt BDO dankzij het nieuwe kantoor zijn positie en portfolio in het havengebied. Een eerste stap op die strategische as werd al gezet met de acquisitie van Crossroad, vandaag BDO Digital, in 2017”. De nieuwe BDO-vestiging – waarvoor je niet door de Kennedytunnel moet – wordt tegelijk een troef voor de ‘employer branding’ en fungeert als een soort hub of baken om klanten en medewerkers uit de omliggende regio aan te trekken.

Voor de klanten van ‘Beirens & Wellens’ schuilt de meerwaarde vooral in de bredere, multilaterale dienstverlening die alle facetten van de businessketen covert onder één dak. “De wereld wordt complexer, dus ook de vragen van de klanten”, zegt Luc Wellens, die goed beseft waar de grenzen van ‘Beirens & Wellens’ liggen. “Zo hebben we vandaag wel IT-minded mensen in dienst, maar geen IT-specialisten om onze klanten te begeleiden in hun ICT-investeringen. Vergeet ten slotte de internationale component niet. Onze klanten die internationaal actief zijn, kunnen nu een beroep doen op de kennis en expertise uit het wereldwijde netwerk van BDO. Onze klanten mogen op beide oren slapen, ik blijf samen met Michel ook nog een aantal jaren aan boord.”

“Onze keuze voor de BDO-familie biedt onze klanten en medewerkers zekerheid van continuïteit.”

Luc Wellens, oprichter ‘Beirens & Wellens’

Johan Vandenbroeck: “De accountant is meestal de vertrouwenspersoon en het eerste aanspreekpunt. Dat zal niet snel veranderen. Wel zal hij of zij hoe langer hoe meer vragen krijgen over digitalisering, strategie, change, … Dan is het zaak om de klant efficiënt en accuraat met de juiste expertise te kunnen servicen in elke levens- en groeifase. Dat ‘1+1=3’-verhaal verzekert de toekomst van de medewerkers en van de klanten.”

“Door de krachten te bundelen, krijgen onze klanten een complete businessbrede, multilaterale dienstverlening.”

Michel Beirens, oprichter ‘Beirens & Wellens’

‘White label service’

De digitalisering effent het terrein voor nieuwe, vaak disruptieve businessmodellen. De platform-economie is daar een schoolvoorbeeld van. Spelers als Amazon of Apple bieden via hun onlineplatform diensten aan die niet tot de eigen corebusiness behoren, zoals bankingservices. Het partnership tussen BDO en de Poolse fintech Vodeno en zijn digitale bank Aion is zo’n ‘white label service’-samenwerkingsmodel (lees ook het artikel ‘My accountant powered by BDO’ – het Aion-verhaal’ in To The Point 02/2020). Naast traditionele ‘banking’-producten, integreert de digitale bank via een centrale app ook accountancy-diensten en -oplossingen voor haar klanten.

‘Slingshot into the (digital) future’

BDO is een sterke digitale speler. Het gros van de interne processen en klantenwerkzaamheden en de datauitwisseling met klanten, filialen, overheden … verlopen zo goed als volledig digitaal. Telewerk is goed ingeburgerd, maar tot voor de coronacrisis speelde de werkplek op het kantoor nog altijd een centrale rol.

Vanaf de eerste dag van de lockdown in maart 2020 werden die ‘zo goed als volledig’ en ‘centrale rol’ omgegooid naar ‘voor alles’ en ‘bijrol’. Peter Van Laer, CEO BDO België: “Voor de niet-digitale schakels moesten we, als zo veel andere bedrijven, snel oplossingen zoeken. En dat is gelukt. Live meetings en contactmomenten werden vervangen door videochats. Seminaries en congressen stopten we in een digitaal kleedje. Woon-werkverkeer en reizen vielen weg. In plaats daarvan richtten we onze thuiskantoren beter in en pasten we ons aan.” BDO is ervan overtuigd dat de lockdown voor een soort ‘slingshot into the (digital) future’ zorgde. “Misschien waren al die gebeurtenissen wel het duwtje in de rug dat we nodig hadden om de definitieve sprong in een wereld van ‘digital first’ te wagen.”

Het DNA van ‘Beirens & Wellens’ ligt volgens Peter Van Laer, CEO BDO België, uitzonderlijk goed in lijn met de ambities van BDO en “hoe wij de wereld zien evolueren naar ‘white label services’. “De strategische inplanting in een economisch belangrijke regio en de focus van het kantoor op een van onze kernsegmenten, de middelgrote bedrijven, matcht een-op-een met onze anorganische groeistrategie.”

"De integratie matcht een-op-een met onze anorganische groeistrategie."

Peter Van Laer, CEO BDO België

Dat betekent allerminst dat BDO vandaag op overnamepad is. “Geen groei om de groei. Beirens & Wellens zat al helemaal op het juiste, toekomstgerichte spoor. Stroomopwaarts hadden Luc en Michel alle bouwstenen, waaronder de digitalisering en robotic accounting, stevig verankerd. Kortom, de puzzel was zo goed als gelegd. Zo’n opportuniteit konden we onmogelijk laten liggen.”

Vijf complementaire troeven

VOOR BDO

  • Proximiteit bij de klanten

  • Aanwinst ervaren en goed opgeleide experten

  • Strategische inplanting Antwerps havengebied

  • Toekomstgerichte (digitale) tools en bouwstenen

  • Bestendigen vooraanstaande rol marktsegment familiale ondernemingen

VOOR ‘BEIRENS & WELLENS’

  • Businessbrede, multilaterale dienstverlening

  • Wereldwijd BDO-netwerk

  • Pragmatische, menselijke aanpak

  • Match bedrijfscultuur en -DNA

  • Zachte overgang en continuïteit