Hoe gezond komt jouw bedrijf uit de COVID-19-crisis?

Doe de check met onze 7P Diagnostic Tool

Ondanks de gezondheidscrisis schatten bepaalde bedrijven hun groeikansen positiever in dan anderen. Onderzoek van BDO Global bracht aan het licht waarom. De resultaten bundelden we in een 7P-model dat inzicht geeft in de prioriteiten en acties van die meer succesvolle ondernemingen. Beter nog, onze experts ontwikkelden een 7P Diagnostic Tool waarmee je zelf de gezondheid van je bedrijf kunt checken en benchmarken met de markt. Doen!

Auteur: Ignace Robberechts, Partner BDO België

Nog voor de COVID-19-crisis de hele wereld in haar greep kreeg, dacht BDO Global al na hoe we onze klanten konden steunen om de gevolgen van de pandemie voor hun onderneming op te vangen. Of hun businessprioriteiten of -strategie te reorganiseren of te herdenken mocht dat nodig zijn. Kortom, hoe kunnen we bedrijven en organisaties door de crisis navigeren, ze helpen wapenen en vooruitdenken voor een leven in het nieuwe normaal?

“People, Purpose en Productivity staan boven op de agenda in de coronacrisis.”

Ignace Robberechts, Partner BDO België

Het traject kreeg de toepasselijke naam ‘Rethink’ en bestaat uit drie fasen. “De eerste fase ‘react’ focust op de directe impact van de crisis en hoe zich daartegen te beschermen en de schade te beperken”, legt Peter Van Laer, CEO van BDO Belgium, uit. “In fase twee ‘resilience’ verzekeren we de veerkracht en werken we op scenario’s om de processen en operaties te herstellen en te verbeteren om zo opnieuw stabiliteit te bereiken, een vorm van normaliteit. Wetende dat elke crisis ook opportuniteiten biedt, kijken we in de derde fase ‘realise’ met de klant hoe het zijn businessmodel en marktpositie op de lange termijn kan heroriënteren om die opportuniteiten te verzilveren en in groei om te zetten.”

Sterker staan in de nieuwe werkelijkheid

Concreet luidt de vraag in de ‘realise’-fase: ‘Hoe kun je je onderneming succesvol aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodellen en -processen die nodig zijn om te voldoen aan essentiële en – soms verplichte – politieke, economische, sociaal-culturele, en technologische veranderingen? Zoiets doe je niet in een vingerknip beseft ook Ignace Robberechts. Als Partner bij BDO België vertegenwoordigt hij ons land in de globale denktank. “Bovendien heb je structuur nodig, een raamwerk waarbinnen je pragmatisch kunt werken. Daarom ontwikkelden we een model rond 7 pijlers, 7 interne factoren waarmee een bedrijf aan de slag kan om in functie van de behoeften binnen de nieuwe werkelijkheid zijn strategie te optimaliseren of de herdenken.”

Die 7 factoren of P’s zijn: ‘People’ (mensen), ‘Purpose’ (zin/doelstelling), ‘Productivity’ (productiviteit), ‘Profit’ (winst), ‘Processes’ (processen), ‘Performance’ (slagkracht) en ‘Place’ (locatie). Veel uitleg hoeven ze niet, de figuur hieronder maakt duidelijk welke lading elke P dekt. Ook de vier casestory’s op de bladzijden hierna maken de P’s heel concreet.

Rethink je eigen 7 P-model

Het vergt grote inspanningen om zijn marktpositie en groeikansen te versterken in het post-corona-tijdperk. Hoe begin je eraan? Wat zijn de grootste trends, uitdagingen, valkuilen, zwaktes, sterktes, kansen en prioriteiten? Wat kun je leren van collega-ondernemers en CEO’s? Ignace Robberechts: “We vroegen onze BDO-partners in de hele wereld welke signalen en vragen zij van hun klanten krijgen. Op die manier vormden we ons een diep en realistisch beeld van hoe de markten en sectoren evolueren en welke verwachtingen en prioriteiten de bedrijven hebben.”

De belangrijkste prioriteiten zijn:

 • Houd de medewerkers veilig en gezond (People).

 • Gebruik de waarden uit je missie, visie en strategie om de emotionele band met de stakeholders aan te halen (Purpose).

 • Durf de bedrijfsdoelstellingen te verlagen in functie van de afgenomen slagkracht (Productivity).

 • Zet in op agile processen om de interne werkomgeving te verbeteren en ga verder dan de digitale shift die sowieso al gebeurde (Productivity).

 • Trek toptalent aan en investeer in de bedrijfscultuur om de medewerkers nog meer te binden aan je bedrijf (People).

 • Toets al je beslissingen af met de visie en missie van de onderneming om zo een consistente lijn te behouden (Purpose).

 • Gebruik digitale oplossingen om de werking veerkrachtiger te maken en ga verder dan de digitale shift die de lockdown oplegt (Productivity).

“Blijven investeren en processen optimaliseren stuwen de slagkracht.”

Peter Van Laer, CEO BDO België

Als we nog dieper analyseren dan stellen we vast dat de ‘Purpose’ tijdens de crisis een fundamenteel houvast biedt bij beslissingen om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. “De COVID-19-crisis vormt voor elk bedrijf een realitycheck”, weet Peter Van Laer. “Dan grijp je ook best terug naar de bestaansreden van je onderneming om beslissingen te funderen die impact hebben op het DNA van je business van morgen.” Naast die fundamentele boodschap trekt hij nog de volgende lessen:

 • Het herdenken van de manier van werken is key voor de gezondheid, veiligheid en motivatie van de medewerkers.

 • De focus op een versnelde digitalisering via nieuwe technologie leidt tot succesvolle operaties.

 • Liquiditeitsbeheer en kostenoptimalisatie zijn de belangrijkste maatregelen om de financiële stabiliteit te handhaven.

 • Agile modellen, processen en performantiecriteria versnellen de besluitvorming.

 • Blijven investeren en processen optimaliseren stuwen de slagkracht.

 • De flexibele werkplek en -omgeving worden de nieuwe bedrijfsrealiteit.

Zij die beter presteerden waren weerbaarder en konden sneller en strategischer beslissingen maken

Waarom doen sommige bedrijven het beter?

Omdat ze wendbaarder en besluitvaardiger waren en strategische beslissingen durfden nemen. Zoomen we in op de succesvolle bedrijven, dan zien we dat:

 • 64,7% bleef investeren in sales en marketing, ook al werd er gesneden in andere kosten (Processes);

 • 41,2% zijn beslissingen steunde op de visie en missie van het bedrijf (Purpose);
 • 35,3% acties ondernam om zijn liquiditeit te beheren (Profit);
 • 35,3% zijn slagkracht versterkte dankzij betere processen (Performance);
 • 41,2% meer agile performantiecriteria toepaste (Performance);
 • 58,8% investeerde in digitale oplossingen (Productivity);
 • 41,2% niet bespaarde op innovatie (Productivity);
 • 82,4% overschakelde op telewerk of de werkplek flexibel organiseerde (Place).

De cijfers bewijzen dat de bedrijven die minder succesvol zijn ook minder investeerden in de 7 P’s.

Heb jij de 7 P’s op orde? Doe de diagnose!

‘Zit mijn bedrijf op het juiste spoor?’, vraag je je af? ‘Heb ik voldoende aandacht voor alle interne en externe prikkels?’ ‘Hoe scoort mijn business in vergelijking met andere ondernemingen in België?’ ‘En als het beter kan doen, op welke manier?’

Ignace Robberechts: “Om op al die vragen een antwoord te geven, ontwikkelden onze experts de 7P Diagnostic Tool. Daarin beantwoord je een reeks vragen over de performantie van je onderneming op het vlak van de 7 P’s – max. tien minuten tijd. De scores worden direct berekend en overzichtelijk samengevat in een spindiagram.” Maar er is meer. Je kunt jouw score per P-factor ook benchmarken met de prestaties van andere bedrijven, op basis van sector, land, regio en schaalgrootte. “Je ziet met andere woorden hoe sterk of zwak jouw bedrijf scoort in de markt en je krijgt objectieve data waarop je beslissingen kunt nemen om al dan niet de strategie bij te sturen.”

Als kers op de taart, suggereert de tool een aantal aanbevelingen op maat van jouw bedrijf. “Concrete tips en tricks waarmee je dezelfde dag nog aan de slag kunt om gezonder uit de crisis te komen en ook daarna je groeikansen te versterken.”