House of HR: “Het was een moeilijk, maar fantastisch jaar!”

COVID-19 hakte in op de business van de Europese HR-serviceprovider ‘House of HR’, maar dankzij de veerkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van alle medewerkers in alle landen werd de schade in 2020 beperkt tot 1% (!) rendabiliteitsverlies. “Sterker nog, onze ‘purpose’ en waarden hielden niet alleen stand, ze bevestigden ook hoe fundamenteel en intrinsiek ze zijn voor het welzijn en de slagkracht van onze mensen, en dus voor onze groep.”

House of HR is in Europa een leidende HR-dienstverlener, gespecialiseerd in de zoektocht naar de juiste mensen voor de juiste job. Talent primeert daarbij op diploma. En dat binnen heel specifieke niches of segmenten, zoals finance, engineering, legal, bouw, retail, transport en logistiek. “De ‘war for talent’ is nog lang niet voorbij, ook niet in het nieuwe normaal”, spreekt CEO Rika Coppens uit ervaring. “Integendeel. In veel sectoren blijft talent schaars. Zaak is om de eigen medewerkers veerkrachtig, scherp, creatief en gemotiveerd te houden. Hun welzijn is fundamenteel voor het succes van onze zoektocht naar talent en dus onze business.”

To The Point (TTP): ‘Resilience’ is een cruciale fase in BDO’s ‘Rethink’-traject, waarbij we bedrijven helpen vooruitdenken voor een leven in het nieuwe normaal. Die veerkracht behoedde ook House of HR voor een catastrofe?

Rika Coppens (RC): “Bij het begin van de crisis bouwden klanten heel snel hun flexibele schil af. Op twee weken tijd kon onze groep maar liefst 37% minder mensen aan de slag helpen. In sommige entiteiten was dat zelfs 65% of meer. Toch was 2020 een fantastisch jaar. Want ondanks de plotse en forse omzetdaling konden we bewijzen hoe resilient en creatief we wel zijn als bedrijf. Binnen onze decentrale structuur zijn de medewerkers immers zelf verantwoordelijk voor hun manier van functioneren en het marktbeheer. Het hoofdkantoor legt geen maatregelen op, daarvoor heeft het te weinig kennis van de lokale klanten, kandidaten en overheden. Die strategie werkt wonderwel, waardoor we het verlies van rendabiliteit of ‘profitability’ uiteindelijk konden beperken tot 1%!”

TTP: Enkele maanden na de uitbraak van de crisis was jullie activiteit al hersteld tot 80%?

RC: “Dankzij de creativiteit van onze mensen. Onze werkmaatschappij NOWJOBS, gespecialiseerd in uitzendwerk voor de horeca en evenementensector, verlegde bijvoorbeeld de focus naar de retailsector en thuislevering. We werden actief in nieuwe niches, zoals de land- en tuinbouw. Daardoor staan we vandaag sterker dan voorheen, want we hebben nieuwe markten kunnen aanboren.”

TTP: Mensen vormen zowel de brandstof als de motor van jouw business. De zorg voor de medewerkers en kandidaten staat wellicht op 1 in de top 3?

RC: “Onze mensen zijn ons grootste kapitaal. Hun welzijn kreeg absolute prioriteit. We hebben er dan ook alles aan gedaan om ze gezond (fysiek & mentaal), gemotiveerd, betrokken en geïnspireerd te houden. Onder meer met de meest creatieve acties, van onlineaperitieven tot fitness- en kookcursussen. Ook het (online)overleg werd geïntensifieerd om zo best practices maximaal te delen. Zo voerden we o.a. de speedbonus in om het verlies aan variabel loon (door de omzetdaling) zo goed als mogelijk te compenseren.”

TTP: Trek je die lijn ook door in het nieuwe, post-COVID-19-tijdperk?

RC: De toegenomen vraag naar flexibiliteit bij zowel de eigen medewerkers als bij de kandidaten zal niet opnieuw afnemen. Samen met de grotere verantwoordelijkheid die je daarbij moet geven als werkgever. Dat soort ontwikkelingen maken deel uit van de maatschappelijke evolutie naar duurzamer ondernemen. Denk maar aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Onze ‘purpose’ is daar een exponent van en vormt meer dan ooit onze centrale driver.”

TTP: Jullie visie en missie boden houvast tijdens de crisis?

RC: “Sterker, ze zijn een baken, het leidmotief voor elke actie die we ondernemen. Altijd geweest trouwens. En ook die richtsnoeren volgen de tijdsgeest. Onze baseline ‘We change lives, one job at the time’ hebben we recent bijgestuurd naar ‘We change lives connecting boundless talent to win in a world of change’. Alles wat we doen vindt zijn kracht in de waarden van onze werkmaatschappijen, zoals positivisme, ‘be a friend’, ‘stay gutsy’, ‘go pro’, ‘happy rebel’ ‘human resourcefulness’ … Ze geven ons de energie om door te zetten, creatief te blijven. En niet alleen in tijden van crisis. Elke werkmaatschappij in de verschillende landen volgt haar specifieke waarden, en die vinden allemaal hun plaats in de ‘purpose’ op groepsniveau.”

“Dankzij de creativiteit van onze mensen staan we vandaag sterker dan vóór de coronacrisis.”

Rika Coppens, CEO House of HR

TTP: In essentie gaan bedrijven niet over kop door een winstdaling, maar door gebrek aan cash. Was dat een grote uitdaging?

RC: “Toch wel. We mochten niet riskeren zelf in liquiditeitsproblemen te komen. Bovendien steeg het risico dat klanten de facturen niet zouden kunnen betalen. En wat als bij een stormloop op de banken ook zij hun middelen zouden bevriezen? Om al die redenen hebben we onze kredietlijn van 95 miljoen EUR volledig opgevraagd. Uiteindelijk hadden we die reserves niet nodig. Gelukkig.”

TTP: Jullie ‘profitability’ bleef uiteindelijk op peil?

RC: “Dat heeft veel te danken aan onze decentrale structuur en de verantwoordelijkheid die onze afzonderlijke werkmaatschappijen en kantoren krijgen om hun eigen profitability te organiseren. Het zijn op zich allemaal zelfsturende teams van ondernemers die werken op basis van duidelijke KPI’s. De groep volgt de resultaten nauwgezet op zodat we op tijd kunnen bijsturen of ondersteunen. Zo lanceerden we bijvoorbeeld een extra regiobonus boven op de variabele verloning op basis van de maandresultaten. Die bonus steunde solidair op de resultaten binnen een bepaalde regio en niet louter op de individuele prestaties. Zo vermeden we dat het loon van een consulent actief enkel in de horecasector, zou halveren. Die consulent werd dan uiteraard mee ingeschakeld binnen een ander segment. Op die manier re-engineerden we tal van processen en verdienmodellen binnen de groep.”

De ‘purpose’ is een exponent van duurzaam ondernemen en vormt meer dan ooit de centrale driver voor de medewerkers.

www.houseofhr.com

House of HR is de holding met Belgische hoofdzetel die ontstond uit Accent Jobs. Het omvat negen  werkmaatschappijen of ‘powerhouses’ en bijna 40 merken en verschaft vanuit meer dan 500 kantoren werk aan bijna 50.000 mensen in heel Europa. Met 1,6 miljard EUR omzet is het meteen de grootste uitzendgroep met Belgische wortels.

  • Hoofdkwartier in Roeselare-België

  • Filialen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Luxemburg, Portugal, Polen en Roemenië
  • Belangrijkste afzetmarkten: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland
  • Werkmaatschappijen: Abylsen, Accent, Continu, Covebo, Redmore, GRITT, TIMEPARTNER, Vialegis en ZAQUENSIS
  • Medewerkers: 3.400, die jaarlijks zo’n 50.000 mensen aan het werk zetten
  • Omzet (2020): 1,6 miljard EUR