Jij vraagt, wij antwoorden

Eenvoudige maar essentiële inzichten

De attente To the Point-lezer heeft het al opgemerkt. Onze rubriek FAQ steekt in een nieuw concept. In plaats van één thema aan de hand van tien concrete vragen uit te spitten, brengen we nu aan de hand van één vraag, verschillende thema’s onder je aandacht. Niet lukraak, maar op basis van de vragen die we recent kregen van onze klanten.

Initiële situatie Impact verlies vordering Inspanning om initiële situatie te herstellen
Omzet (EUR) 2.000.000 1.950.000 2.050.000
Vaste kosten (EUR) 600.000 600.000 600.000
Variabele kosten (25 EUR/uur) 1.000.000 1.000.000 1.050.000
Resultaat (EUR) 400.000 350.000 400.000

Rekening houdend met onze hypotheses, moet Raf een extra omzet realiseren gelijk aan het dubbele van de verloren vordering om zijn resultaat te herstellen. Hoe hoger de variabele kosten van het schoonmaakbedrijf (bv. lonen, verplaatsingskosten, e.d.), hoe groter de inspanning. Of nog: hoe lager het (variabele) margepercentage, hoe groter de inspanning om het verlies te compenseren.

Een ondernemer heeft er dus alle belang bij om in deze onzekere tijden al bij het werven van een nieuwe klant de vorderingen preventief onder controle te houden. Dat kan door de financiële situatie van de klant te screenen, de opdracht duidelijk te omschrijven of klare verkoopsvoorwaarden af te spreken. In het dagelijks beheer is snel factureren essentieel. Zijn er bij het innen van de factuur alsnog problemen, dan is het vinden van een compromis belangrijk.