Lokale aanwezigheid is key

BDO partnert met fiduciaire Dekegeleer in Henegouwen

Fabrice Grognard, Partner BDO Tax, Alexandre Streel, Partner BDO Financial Advisory

Sinds september heeft BDO vaste voet in alle Belgische provincies. Tot voor het partnerschap met de fiduciaire Dekegeleer uit Moeskroen, was Henegouwen immers nog een blinde vlek in het net. De toekomstgerichte samenwerking met het kantoor past binnen de uitbouw van een fijnmazig, flexibel netwerk, de groeistrategie en de proximiteitsvisie van BDO.

“De lokale aanwezigheid is een troef én een noodzaak.”

Yves Dekegeleer, oprichter van de gelijknamige fiduciaire

“Het partnerschap met Dekegeleer is een heel bewuste en strategisch complementaire keuze”, beklemtoont Peter Van Laer, CEO BDO Belgium. We hebben in België een net van elf kantoren waardoor we onze nabijheid kunnen uitspelen. Dat worden er nu twaalf waardoor we vaste grond hebben in het hele land. Bovendien kunnen we dankzij het partnerschap met een lokaal kantoor als Dekegeleer in hun werkgebied vanuit onze grotere structuur nieuwe klanten werven. De provincie Henegouwen heeft minstens evenveel potentieel als Luik en Limburg, twee provincies waar we al sterk aanwezig zijn. Omgekeerd krijgen de bestaande klanten – en dat zijn er zo’n 800 – van het kantoor een bredere service, omdat BDO behalve boekhouding en fiscaliteit ook een brede reeks niet-gereglementeerde adviesdiensten aanbiedt.”

Sinds de oprichting in 1984 wist Yves Dekegeleer zijn boekhoudkantoor te laten uitgroeien tot een team van 30 experten, verspreid over drie vestigingen: het hoofdkwartier in Moeskroen en twee satellieten in Doornik en Bergen. Dekegeleer is vandaag zelfs het grootste onafhankelijke boekhoudkantoor in Wallonië-Picardië (WAPI). “Ons klantenbestand mikt vooral op de middelgrote kmo’s en familiebedrijven actief in de brede regio en net over de Franse grens. De lokale aanwezigheid is daarbij een troef én een noodzaak. Als adviseur moet je zelf met beide voeten in hun wereld staan om te begrijpen wat de noden en behoeften zijn. En het vertrouwen te krijgen.”

De strategische inplanting in een economisch belangrijke regio en de focus van het kantoor op een van de kernsegmenten van BDO, de middelgrote bedrijven, matcht een-op-een met de groeistrategie.

“Het partnerschap is een heel bewuste en strategisch complementaire keuze.”

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

“De brede, multidisciplinaire dienstverlening covert alle facetten van de businessketen.”

Fabrice Grognard, Partner BDO Tax, en Alexandre Streel, Partner BDO Financial Advisory

‘1+1=3’-verhaal

De klanten en medewerkers van beide spelers worden alleen maar beter van het ‘1+1=3’-verhaal. Er wordt rekening gehouden met de continuïteit van de fiduciaire (lees ook de inzet) en de pool aan ervaring en expertise breiden uit. Voor de klanten van Dekegeleer schuilt de meerwaarde vooral in de bredere, multidisciplinaire dienstverlening die alle facetten van de businessketen covert onder één dak. Denk aan services op het vlak van arbeids- en sociaal recht, interim-management, vennootschapsrecht, datamanagement en cybersecurity, mergers en acquisities, digitalisering, enz. “Bovendien kunnen de bedrijven die over de Franse grens actief zijn een beroep doen op de kennis en ervaring van de collega’s van BDO Frankrijk en omgekeerd”, legt Alexandre Streel, Partner BDO Financial Advisory, uit.

De keuze om met elkaar in zee te gaan overstijgt volgens Fabrice Grognard, Partner BDO Tax, het puur zakelijke. “De visie en cultuur van Dekegeleer sluiten mooi aan bij ons DNA. Waarden als pragmatisme, nabijheid en groeiambitie – voor zowel het eigen bedrijf als dat van de klant – staan centraal in alles wat wij en zij doen. Anders gezegd, we geloven beiden rotsvast in de meerwaarde van de complementaire samenwerking.”

De toekomst veiligstellen

Yves Dekegeleer en zijn levens- en businesspartner Nathalie Vercruysse kijken vooruit. Het complementaire partnerschap met BDO past immers ook in de voorbereiding van de opvolging. En van de continuïteit van de fiduciaire in het belang van de medewerkers en klanten.

Een onderneming uitbouwen is een levenswerk. De overdracht verdient daarom speciale aandacht. Fiscaal en juridisch, maar ook voor de nieuwe rolverdeling (‘overlaters’/opvolgers) in de onderneming, de visie en waarden, het zeggenschap, de conflictbeheersing… De boodschap is duidelijk: laat een gebrekkige overdracht de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengen. Denk na en bereid je tijdig en grondig voor.

Spijtig genoeg stellen we vast dat de meerderheid van de familiebedrijven niets of bitter weinig op voorhand regelt. Vooral in kleinere bedrijven die geleid worden door de stichter-ondernemer fietst hij of zij nog zo met de neus in het stuur dat het bedrijf op een problematische opvolging afstevent. Niet bij Yves Dekegeleer. Laat dat duidelijk zijn.