Mensen helpen mensen

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

Samen met zoveel anderen kon ook ik mijn ogen nauwelijks geloven toen ik de onthutsende beelden van de overstromingen in ons land op televisie volgde. Zoiets verwacht je niet, toch niet zo dicht bij huis. Je wilt en kunt helpen, maar de stortvloed controleer je niet. Je leeft mee met de slachtoffers, als mens, als landgenoot, als buur. Als ondernemer wil je iets ondernemen, dat zit in je bloed. Maar zelfs dan ben je niet opgewassen tegen zo’n natuurfenomeen. En kun je alleen maar zalven, hooguit een pleister op de wonde leggen. Ondanks die onmacht weiger ik me neer te leggen. Ik vergelijk het met de door olie besmeurde zeevogel die wordt gered na een ramp met een tanker. Eén vogel maakt wellicht niet het verschil, maar door het dier te redden, geef je wel het signaal dat je de situatie niet aanvaardt. Zo’n houding creëert empathie, biedt perspectief. Met natuur- en andere rampen is dat niet anders.

“Een BDO’er is persoonlijk, pragmatisch, toegewijd en respectvol, voor onze mensen, planeet en sociale omgeving.”

Er is inmiddels een lange lijst van bosbranden, orkanen, overstromingen en droogtes die door de opwarming van de atmosfeer vaker voorkomen en heftiger zijn dan tientallen jaren geleden en massa’s leed veroorzaken. Klimaatverandering kan bovendien andere uitdagingen uitvergroten, zoals de toename van ongelijkheid, de groeiende conflicten en onveiligheid, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de bedreiging van kwetsbare ecosystemen. Er bestaat geen alibi dat ons als mens vrijpleit van de impact die we zelf veroorzaken. Er bestaat maar één oplossing: anders leven en duurzaam ondernemen. Met respect voor ieders welzijn en de grenzen van onze planeet.

Naar een duurzaam economisch model

Het economisch model anno vorige eeuw botst op zijn limieten en is niet langer duurzaam, niet ecologisch, noch economisch. Een duurzaam economisch model daarentegen biedt het format voor een welvarende en veerkrachtige economie met langetermijnperspectieven. Ook al houdt de COVID-19-pandemie de wereld al meer dan anderhalf jaar in een wurggreep, dat doet niets af aan het gewicht en de relevantie van de boodschap: de transitie naar een nieuw en duurzamer ontwikkelingsmodel is een structurele uitdaging die we als verantwoordelijke onderneming aangaan voor onszelf, voor onze klanten en voor de maatschappij. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet bij ons streven naar klimaatneutraliteit – al zijn we wel bijzonder fier dat BDO twee jaar geleden reeds als eerste klimaatneutrale consultancykantoor van België werd gecertificeerd. We dragen actief en rechtstreeks bij aan 10 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties vooropstellen. Zijn de zeven andere dan minder belangrijk? Natuurlijk niet, ook die krijgen aandacht. Maar ik focus op die doelen waarmee wij als organisatie hoop geven, dingen in beweging kunnen zetten, tastbare resultaten bereiken. Want hoop en resultaat motiveren, geven energie en versterken de kracht van het team.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat mensen elkaar nodig hebben om hun eigen potentieel te overstijgen en als organisatie een voorbeeld te zijn en het voortouw te nemen. Die overtuiging is mijn drive en ons doel, ons waarom – ‘mensen helpen mensen’ -, en zit diepgeworteld in onze genen. Een BDO’er is persoonlijk, pragmatisch, toegewijd en respectvol, voor onze mensen, planeet en sociale omgeving. Hij of zij heeft empathie voor wat er in de nabije en verre wereld gebeurt. Een eigenschap die je moet stimuleren en cultiveren. Pas als elk van onze meer dan 700 medewerkers de vrijheid krijgt om zijn eigen professionele en persoonlijke groei in handen te nemen, kunnen ze het beste van zichzelf geven. Wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen. Op die manier kunnen we allemaal groeien, samen, in een samenleving waar ieder van ons deel van uitmaakt en – laten we eerlijk zijn – verantwoordelijk voor is.