Met de ‘p’ van performance

Auteur: Werner Lapage, Partner BDO België

Een dik jaar na het uitbreken van de coronacrisis staat bij veel ondernemingen het water nog altijd aan de lippen. Ondanks die gezondheidscrisis schatten bepaalde bedrijven hun groeikansen positiever in dan anderen. Onderzoek van BDO Global bracht aan het licht waarom. De resultaten bundelden we in een 7P-model dat inzicht geeft in de prioriteiten en acties van die meer performante en succesvolle ondernemingen. Tegelijk vroegen we ons af hoe we onze klanten door de crisis konden navigeren, ze helpen wapenen en vooruitdenken voor een leven in het nieuwe normaal. Zo ontwikkelden onze experts een 7P Diagnostic Tool waarmee je zelf de gezondheid of het succes van je bedrijf of organisatie kunt checken en benchmarken met de markt.

Succesverhalen hebben als grootste verdienste dat ze inspireren. Zoals topondernemer Jürgen Ingels en Marion Debruyne van Vlerick Business School met hun boeken doen Wij blijven alvast niet bij de pakken zitten. Bewijs: onze recentste acquisitie van het Antwerpse ‘Beirens & Wellens’, experten in accountancy en belastingadvies. Het waarom doen we uit de doeken in ons coververhaal.

“Performantie is het resultaat van de veerkracht en wendbaarheid.”

Performantie is vaak het resultaat van de veerkracht en wendbaarheid waarmee je jezelf, je organisatie en je medewerkers kunt aanpassen aan de toenemende complexiteit en veranderingen. Levenslang leren is daartoe een krachtige hefboom, bewijst onze BDO Academy elke dag opnieuw.

De druk die de snelheid van verandering op de ondernemingen zet, zou ons bijna doen vergeten dat er ook nog een business as usual bestaat. Zelfs in het nieuwe normaal blijven de fiscale, sociale en politieke bewegingen onze manier van ondernemen en zakendoen sturen. In dit nummer zoomen we onder meer in op de impact van de programmawet, de nieuwe wet op de klokkenluiders, de aangepaste spelregels voor Belgische stichtingen, de gevolgen van de brexit voor btw, douane, GDPR en de werknemersmobiliteit, het belang van realtime accounting en de nieuwe taks op de effectenrekening.

Afsluiten doe ik met een dooddoener: winst maken is belangrijk. Maar de manier waarop is nog belangrijker. Anders gezegd, duurzaam ondernemen is een structurele uitdaging die we als verantwoordelijke onderneming aangaan voor onszelf … en voor onze klanten. Jawel, voortaan kan BDO ook jouw onderneming of organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen van een CSR-strategie en -beleid. Met die zekerheid dat duurzaam ondernemen de performantie versterkt.