Missie naar duurzame planeet

Werner Lapage, Partner BDO Belgium

Terwijl rasondernemer Jürgen Ingels ons meeneemt op zijn missie naar Mars – en laat ervaren hoe belangrijk technologie wel is voor ons dagelijks leven – leveren de ruim 850 medewerkers van BDO Belgium dag in dag uit inspanningen om onze manier van ondernemen te verduurzamen. De coverpagina is te klein om al onze ‘sustainability’-voortrekkers een plaats te geven, maar ze openen deze To The Point met hun verhaal over onze duurzaamheidsambities. En hoe we als BDO het goede voorbeeld willen geven, inspireren en ons gewicht in de schaal werpen om samen met al onze stakeholders te bouwen aan een duurzame toekomst.

Duurzaam ondernemen geeft zin aan het werk en zinvol werk vormt op zijn beurt een fundament voor het welzijn van de medewerkers. In een duurzame wereld van werk krijgt het wellbeing van de mensen terecht een prominente plaats. Sterker, ‘het wordt hoe langer hoe meer erkend als een centrale driver die het verschil maakt tussen welslagen of mislukken’ schrijft Peter Van Laer in zijn opiniestuk. Immers, een medewerker die zich goed in haar of zijn vel voelt, geeft het beste van zichzelf. Dat is positief voor de medewerker, het team, de organisatie en de klant. Binnen die visie rolt het HR-team van BDO samen met de start-up Wenite een zelflerend platform uit waarmee we het welbevinden van onze medewerkers continu peilen en proactief oplossingen voorstellen om hun persoonlijk welzijn op te krikken.

“Deel zijn van een innovatieve kweekvijver geeft enorm veel energie.”

Intussen beseft iedereen dat ook klimaat, milieu, planeet een fundamentele pijler vormen binnen het duurzaam businessmodel. En dat een groener wagenpark voor veel bedrijven een belangrijke stap richting koolstofneutraliteit betekent. Die oefening is verre van gemakkelijk, het draaiboek complex, de uitdaging dubbel … maar met de juiste handvatten en roadmap brengen we je al een heel eind op weg.

Je bedrijf of organisatie in vraag durven stellen en herdenken, verrast willen worden, exploreren, … Dat is in essentie wat een sterke, succesvolle ondernemer elke dag doet. Zo ontdekt hij groeikansen voor zijn onderneming, bindt hij klanten, medewerkers en stakeholders, maar bovenal, voedt hij zijn ambities. Ziehier, het antwoord op de vraag waarom BDO partnert met de innovatiecampus Living Tomorrow. Deel zijn van zo’n kweekvijver vol innovatieve ideeën en concepten geeft trouwens enorm veel energie. Energie die we dag in, dag uit investeren in onze business as usual. Dat lees en voel je ook in de verhalen van onze klanten en de diverse andere topics die in deze To The Point aan bod komen.