Samen werken aan welzijn

Wellbeing-managementplatform houdt vinger aan de pols

Mieke Loncke, Marketing & Communication Director BDO Belgium

Een medewerker die zich goed in haar of zijn vel voelt, geeft het beste van zichzelf. Dat is positief voor de medewerker, het team, de organisatie en de klant. Maar hoe herken, bereik of stimuleer je dat goed-in-je-vel-gevoel? Het begint met juiste, realtimedata over het welbevinden van je medewerkers en het aanreiken van de juiste prikkels en oplossingen. Samen met de start-up Wenite rolt het HR-team van BDO een platform uit waarmee we het wellbeing continu peilen, de resultaten van acties kunnen meten en waar nodig bijsturen.

Stel, een medewerker kampt met slaaptekort. Aan de hand van twee evaluatiegesprekken per jaar zal het probleem pas laat worden ontdekt en wellicht escaleren nog voor je als leidinggevende zinvol kunt ingrijpen of een oplossing aanreiken. “Vandaag hebben veel werkgevers weinig relevante data van hoe medewerkers zich écht voelen, wat hun organisaties goed doen en wat beter kan en waarom. Veel data zijn na zes maanden immers niet meer up-to-date om er nog waardevolle inzichten uit te halen”, legt Jasper Dezwaef uit. Samen met Robin Vannieuwenhuijse richtte hij Wenite op. Wenite – de samentrekking van ‘We Unite’ – is een zelflerend wellbeing-managementplatform dat continu het welbevinden van de medewerkers peilt en proactief oplossingen voorstelt om dat persoonlijk welzijn op te krikken. Je kunt Wenite beschouwen als een digitale, persoonlijke ‘wellbeing-hub’ in jouw broekzak.

Gedaan met buikgevoel

“Met de nadruk op persoonlijk.” Elke Verstraeten, employee engagement en change experte bij het HR-team van BDO Belgium, vindt de individuele benadering een grote kracht van het platform. “Wekelijks krijgen de medewerkers – iedereen heeft een individuele account – via hun computer of smartphone een korte ‘pulse’ vragenlijst die maximum één minuut tijd vraagt. Heel laagdrempelig allemaal en met incentives om de medewerking te stimuleren. Naargelang de reactie wordt er doorgevraagd en een oplossing voorgesteld. Wie bijvoorbeeld in een dipje zit, kan een gratis follow-up bij de psycholoog krijgen. Iemand met slaaptekort krijgt tips en tricks voor een betere nachtrust. “Hoe meer info het platform over het individu verzamelt, hoe gerichter we ieders persoonlijk wellbeing kunnen ondersteunen.”

De medewerker houdt controle over zijn persoonlijk wellbeing en krijgt niets top-down opgelegd.”

Robin Vannieuwenhuijse, Wenite

Alle data worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. Een must voor het respect voor de privacy, maar intrinsiek nog belangrijker voor het psychologisch veiligheidsgevoel van de medewerkers. “Dankzij de almaar groeiende hoeveelheid aan geanonimiseerde data kunnen we als bedrijf met 850 medewerkers trends detecteren tot op teamniveau, en wie weet in de nabije toekomst ook al evoluties voorspellen en proactief anticiperen op wat zal gebeuren”, verduidelijkt Elke Verstraeten de win voor BDO als organisatie. Blijkt de ene groep zich wat meer zorgen te maken over de hun financiële situatie of ervaart de andere een algemeen gevoel van stress, dan kan de organisatie voor elk van die teams apart initiatieven opzetten. “Bovendien zien we meteen welk effect een coach, meditatieapp of teambuilding heeft gehad op het welzijn van medewerkers. Voldoet het resultaat niet, dan kunnen wel snel ingrijpen en middelen investeren in andere initiatieven.”

Waar volgens Jasper Dezwaef veel bedrijfsleiders of HR-teams vandaag nog te vaak hun buikgevoel volgen inzake hun welzijnsbeleid, maakt het platform trends en resultaten tastbaar en vormen de data objectieve handvatten om een beleid uit te stippelen op maat van elke individuele medewerker.

De echte waarde? Maatwerk!

Het zijn net de groeimogelijkheden van het platform en de achterliggende algoritmes die het cement vormen tussen BDO en Wenite. Immers, hoe geavanceerd de technologie achter het platform ook is, de echte, innovatieve waarde schuilt in het maatwerk. “De parameters, de vraagstelling, de aangereikte oplossingen … zijn volledig in lijn gebracht met de cultuur en het DNA van BDO”, beklemtoont Robin Vannieuwenhuijse. “Daarom is een echt partnership van belang. We komen geen kant-en-klare oplossing ‘droppen’, maar personaliseren samen met BDO het platform tot een tool waarbij iedereen zich comfortabel voelt. De ‘employee experience’ moet goed zitten. We bieden medewerkers niet alleen meerwaarde door ervoor te zorgen dat hun werkgever een beter welzijnsbeleid kan voeren, maar ook door hen individueel stimulansen aan te reiken. Op die manier groeit ook het vertrouwen, en dat is essentieel voor de kracht van het platform.”

“Dankzij de tastbare data zien we meteen welk effect een coach, meditatieapp of teambuilding heeft gehad op het welzijn van de medewerkers.”

Elke Verstraeten, employee engagement en change experte bij BDO Belgium

Nu veel meer mensen door de COVID-19-pandemie hybride werken en de grens tussen werk en privé vervaagt, is het voor de werkgever nog moeilijker geworden om de vinger aan de pols te houden. Elke Verstraeten: “Bovendien evolueert de werkomgeving zo snel – zowel voor de werkgever als de medewerkers –, wordt het HR-beleid almaar complexer en moeten we de verbondenheid tussen werkgever en medewerkers en tussen medewerkers onderling op een creatieve en innovatieve manier sterk houden. Een platform dat permanent de pols voelt en realtime-, objectieve informatie biedt, vormt een onmisbare hefboom voor ons wellbeingbeleid.”

HR Game Changer

Toen Jasper Dezwaef en Robin Vannieuwenhuijse eind 2020 Wenite lanceerden, konden ze onmogelijk inschatten dat ze een jaar later al zouden worden genomineerd voor de HR Excellence Awards binnen de categorie ‘HR Game Changer’. “Erewoord, we namen daartoe zelf geen enkel initiatief. We volgden enkel onze passie. Blijkbaar doet de tamtam zijn werk goed.” Als het duo zijn ambitie mag uitspreken, dan wordt Wenite een vereiste van kandidaat-medewerkers om bij een werkgever aan de slag te gaan. “Als dat werkelijkheid wordt, dan zijn we geslaagd in onze missie om de wereld van werk beter te maken. We kunnen dat onmogelijk alleen. Vandaar ook onze welgemeende dank aan BDO en de andere bedrijven-early adoptors die ons team de kansen en energie bieden om het beste van zichzelf te geven.”

“Met buikgevoel of onbetrouwbare data kunnen bedrijven geen goed welzijnsbeleid uitwerken.”

Jasper Dezwaef, Wenite