De toekomst van de CFO begint vandaag

BDO partnert met Vlerick Business School

Op 7 oktober lanceerde de Vlerick Business School het ‘Centre for Financial Leadership & Digital Transformation’ met BDO Belgium en BDO Global als voornaamste kennispartners en ervaringsdeskundigen. Doel? “De finance-afdeling naar een hoger niveau tillen dankzij digitale transformatie.” Tegelijk moet het Centre een heel praktijkgerichte community worden van iedereen die digitaal vooruit wil in de wereld van finance.

Auteur: Mieke Loncke, Director BDO Marketing & Communication BDO België

Wat verstaan we onder ‘hoger niveau’? En hoe sterk leeft de digitale transformatiebehoefte in de wereld van de CFO’s? We vroegen het aan vijf drijvende krachten van het Centre:

  • Marion Debruyne – Decaan Vlerick Business School

  • Peter Van Laer – CEO BDO Belgium

  • Prof. Dr. Kristof Stouthuysen – Director van het Centre (expert managerial accounting, AI for the CFO)

  • Alexander Veithen – Head of Financial Advisory BDO Belgium

  • Veronique Allemane – Director Learning & Development BDO Global

“Door CFO’s en finance-experten met elkaar te verbinden, stimuleer je kruisbestuiving, kennisdeling, ervaringsuitwisseling en enthousiasme”

Marion Debruyne, Decaan Vlerick Business School

Marion Debruyne, Decaan Vlerick Business School

Wat was de kiem van het Centre?

Kristof Stouthuysen: “Onze meest recente enquête bij CFO’s in België en Nederland toont dat finance-managers op zoek zijn met welke technologieën ze in de toekomst de groeiende databerg nog beter kunnen inzetten om waarde te creëren voor de onderneming. Tegelijk voelen velen zich nog onwennig of te weinig gevorderd met de toepassing van nieuwe digitale applicaties.”

Alexander Veithen: “Dat ervaart BDO ook dagelijks bij klanten. De meest performante CFO’s zijn diegenen die de kwaliteit van hun data beheersen en beheren. En die op basis daarvan zinvolle analyses kunnen maken waarmee het bedrijf echt aan de slag kan om bijvoorbeeld de rentabiliteit te verhogen – n.v.d.r.: lees ook het artikel ‘Hoe de waarde van je onderneming verhogen?’ en leer hoe BDO bedrijven van een duurzame waardegroei verzekert. Kortom, de nood aan hulp om de digitalisering te omarmen en de finance-functie dieper te transformeren is groot.”

Marion Debruyne: “Sterk genoeg om een breed gedragen, academisch en toegepast Centre for Financial Leadership & Digital Transformation op te zetten. Enkele jaren terug lag onze focus op het bewust maken van de noodzaak van de digitale transformatie. Vandaag stelt niemand die digitalisering nog in vraag en is ze geland in alle schakels van de businesswaardeketen, van HR over operations en supply chain tot finance, sales, marketing enz. En zelfs al bracht de COVID-19-crisis de digitale transformatie in een hogere versnelling, te vaak dringt de nieuwe technologie nog niet door in de diepte. Het gros van de finance-afdelingen moet dus door een grondig leerproces.”

Is dat de ambitie van het Centre?

Kristof Stouthuysen: “De missie van de Vlerick Business school luidt ‘Live. Learn. Leap.’ Leef je droom, blijf leergierig en waag de grote sprong voorwaarts. De moderne CFO wil digitaliseren en de vereiste skills aanleren om de stap te zetten naar een succesvolle digitale transformatie. Een partner als BDO begrijpt dat verhaal als geen ander.”

Marion Debruyne: “Expertise en kennis delen is één doelstelling. Tegelijk willen we ook kennis creëren aan de hand van objectief, fundamenteel en toegepast onderzoek. Beide objectieven verhouden zich als yin en yang.”

Peter Van Laer: “Het is inderdaad zo dat ook het Centre voortdurend aan kennisopbouw moet doen, bijvoorbeeld via doctoraatsstudies. Het moet zichzelf voeden om relevant te blijven en proactief op de marktevoluties en -uitdagingen in te kunnen spelen. Het Centre biedt de unieke kans om de gezamenlijke inzichten van wetenschap en business te delen en uit te dragen. Beiden hebben elkaar ook nodig om in een open geest innovatief te kunnen zijn en blijven. Zo sluit het credo van Vlerick perfect aan bij dat van BDO: ‘Let’s grow. Together’. Samen staan we sterker om onze klanten en medewerkers te laten groeien.”

“Het Centre fungeert als een veilige haven, een platform waar de CFO op een objectieve manier technologie leert kennen en begrijpen.”

Prof. Dr. Kristof Stouthuysen, Director van het Centre

Prof. Dr. Kristof Stouthuysen, Director van het Centre

De kracht van de technologie schuilt in de combinatie van operationele en financiële data?

Alexander Veithen: “Dat is inderdaad dé hefboom. Finance-managers werken al decennialang met data. Op een heel traditionele, gestructureerde manier. De uitdaging voor de komende jaren is om in de analyses en rapportering ook rekening te houden met andere, minder of niet-gestructureerde data, zoals tekstgegevens of visuele data. De leefwereld van de CFO moet versmelten met die van de IT-expert. Beiden moeten zich in elkaars metier inleven om de juiste technologie voor de juiste finance-toepassing uit te kunnen rollen. Ook zij verhouden zich als yin en yang.”

Peter Van Laer: “Wat men niet kent, gaat men niet toepassen. Technologie maakt geen deel uit van de ‘natuurlijke’ context van de CFO. Je mag dan ook niet verwachten of veronderstellen dat hij of zij alle ins en outs kent van de meest geavanceerde technologische mogelijkheden. Je kunt je bijvoorbeeld niet voorstellen hoeveel tijd BDO al investeerde om het belang van ‘process mining’ te verkondigen. Maar eenmaal de aha-erlebnis er is, ontdekt men ook de meerwaarde van de technologie om effectiever, productiever, winstgevender … te worden. Heel veel toegevoegde waarde kan worden ontsloten door het combineren van verschillende metiers.”

Kristof Stouthuysen: “Weten én begrijpen zijn essentieel in het aanvaardings- en leerproces. Een toekomstgerichte finance-expert moet weten dat er artificiële intelligentie (AI) bestaat die nuttig kan zijn binnen zijn domein. Hij moet bovendien begrijpen wat die technologie voor zijn doelstellingen kan betekenen en de analyseresultaten die ze voorbrengt, kunnen interpreteren. Met het Centre maken we die theorie ook tastbaar door het te doen. Moet de CFO daarom zelf kunnen programmeren? Neen. Het Centre leidt de CFO door dat leerproces, waarmee ik niet heb gezegd dat dat een wandeling door het park wordt. Het programma (lees de inzet ‘Programma Centre for Financial Leadership & Digital Transformation’) wordt geen opsomming van ‘use cases’. We gaan onze handen vuilmaken.”

“Data is het nieuwe goud voor de CFO.”

Alexander Veithen, Head of Financial Advisory BDO Belgium

En een heuse community uitbouwen?

Marion Debruyne: “Dat is de bedoeling. Door CFO’s en finance-experten met eenzelfde interesse te verzamelen en met elkaar te verbinden, stimuleer je kruisbestuiving, kennisdeling, ervaringsuitwisseling en enthousiasme. Eén plus één wordt drie.”

Alexander Veithen: “Veel CFO’s beschouwen artificiële intelligentie nog altijd als iets ver van hun bed. Enkel van belang voor de megaondernemingen en onbetaalbaar bovendien. Niets is minder waar. Maar het vergt een inspanning om de kracht van AI te doorgronden. Zonder dat inzicht kun je niet meer dromen. Met het Centre bieden we de finance-wereld een veilig, betrouwbaar, accuraat en hands-on platform om de mogelijkheden te ontdekken en zinvolle technologiekeuzes te maken in lijn met de bedrijfsstrategie en –doelstellingen.”

Peter Van Laer: “We staan op een kantelmoment. Dankzij de digitalisering worden complexe tools veel betaalbaarder en toegankelijker. Daardoor neemt ook de concurrentiedruk exponentieel toe en ontstaan er nieuwe businessmodellen. Met duizenden tegelijk bovendien, want vandaag kan bij manier van spreken iedereen op een zolderkamertje een applicatie ontwikkelen met de algoritmes die vrij beschikbaar zijn. Een bedrijf en zijn CFO die niet alert zijn voor dat soort potentiële concurrentie, zouden morgen wel eens onaangenaam kunnen worden verrast.”

Marion Debruyne: “Disruptie wordt te vaak als een tsunami beschouwd die je plots overvalt. Terwijl het meer lijkt op de global warming die geleidelijk aan, maar onvermijdelijk het ‘normaal’ ingrijpend zal veranderen. Ik pas dezelfde logica toe op de digitale transformatie. De COVID-19-crisis bracht de digitalisering in een hogere versnelling. Toch gaan veel finance-afdelingen nog lang niet diep genoeg opdat de digitalisering ook significant effect zou hebben op effectiviteit, efficiëntie en strategische waarde.”

Peter Van Laer: “Bedrijven investeren al decennia in automatisering. Maar we stellen vast dat heel wat van die projecten nooit tot de finish werden uitgerold, omdat men op dat moment best al tevreden was met het bereikte resultaat. Met als gevolg dat al die applicaties wel naar behoren werken, maar onderling niet of onvoldoende met elkaar praten. De brugjes moeten zo nog altijd door mensen worden gelegd, die pdf’s printen, scannen, elders weer inlezen en opnieuw manueel invoeren, enz.”

Alexander Veithen, Head of Financial Advisory BDO België

Veronique Allemane, Director Learning & Development BDO Global

Peter Van Laer, CEO BDO België

Er kan dus nog heel wat vooruitgang worden geboekt?

Peter Van Laer: “Die ‘rest-automatisatie’ kunnen we helpen invullen met Robotic Process Automation (RPA). RPA automatiseert wat de ‘sleutel’-toepassingen overlieten en legt er een schil bovenop waarin de acties van de medewerker worden geïmiteerd. Bottomline: RPA verlost de mens van ‘saaie’ repetitieve taken waardoor er extra ruimte komt voor andere, meer kennisgedreven of creatieve opdrachten met een hogere toegevoegde waarde. Even belangrijk: door de verschillende applicaties te integreren, vervolledig je het digitaal spoor van elk proces. Die voetsporen of ‘event logs’ vormen een schatkamer aan data waarin we via process mining knelpunten kunnen identificeren en processen kunnen optimaliseren.”

Kristof Stouthuysen: “Dat soort oplossingen is bijzonder waardevol bij de rapportering, één van de drie werven van het Centre. Daarnaast verdiepen we ons ook in de rol en het belang van technologie en digitalisering bij de waardecreatie en waardebescherming.”

“Heel veel toegevoegde waarde kan worden ontsloten door het combineren van verschillende metiers.”

Peter Van Laer, CEO BDO Belgium

Waarom koos Vlerick BDO als businesspartner?

Marion Debruyne: “We hebben de gezamenlijke ambitie om van het Centre een langetermijnverhaal te maken waarvan we zelf ook heel veel kunnen leren. Bovendien matchen onze agenda’s bijzonder goed en versterken ze elkaar complementair. De Vlerick Business School is dan wel een academische instelling, we hebben nood aan de kennis en ervaring uit het veld om ons finance-doelpubliek op een relevante manier ‘fit for the future’ te maken.”

Kristof Stouthuysen: “Bovendien zijn de thema’s die we behandelen niet lokaal gebonden. De nieuwe technologische trends en uitdagingen kennen geen grenzen. Het wereldwijde aanbod is massaal. Het Centre wil daarom ook fungeren als een veilige haven, een platform waar de CFO op een objectieve manier technologie leert kennen en begrijpen. En de juiste keuzes kan maken op maat van de noden en behoeften van zijn finance-afdeling (lees de inzet ‘BDO Global – Advisers of the Future’). Kortom, wat de CFO vandaag in een workshop leert, moet hij als het ware de volgende dag al kunnen toepassen.”