Hoe de waarde van je onderneming verhogen?

“Value enhancement verzekert tastbare resultaten.”

De COVID-19-crisis hakt fors in op onze economie en in het bijzonder op de leefbaarheid van veel kmo’s. Overleven in deze fase van de crisis is vooral een zaak van kostenreductie, productiviteitsverbetering, aanbodaanpassing en businessoptimalisatie. Ze verhogen niet alleen de rentabiliteit, maar tegelijk de waarde van de onderneming. BDO ontwikkelde een hands-on ‘Value Enhancement’-methodologie die bedrijven van een duurzame waardegroei verzekert.

Auteurs: Maxime Chalot, Senior Manager, Koen Claessens Partner BDO Advisory

Eén op vijf kleine en middelgrote bedrijven bevinden zich ondanks de steunmaatregelen van de overheid in de gevarenzone van het faillissement. Dat blijkt onder meer uit een recent rapport van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Gebrek aan solvabiliteit of reserves liggen aan de basis. “Daarnaast bracht de coronacrisis bepaalde evoluties – denk aan de digitalisering – in een stroomversnelling waardoor bedrijven dreigen af te haken omdat ze niet over de nodige middelen of expertise beschikken”, aldus Maxime Chalot en Koen Claessens. Als doorgewinterde BDO-experts weten beiden precies waar de pijnpunten liggen voor elk bedrijf dat zijn continuïteit, groei en toekomst wil verzekeren in het post-COVID-19-normaal.

Wat moeten we verstaan onder waardeverhoging?

Maxime Chalot: “Waardeverhoging vertaalt zich niet uitsluitend in financiële resultaten. Maar ook in de manier waarop een bedrijf zijn strategie bijstuurt in functie van de economische evoluties die een impact hebben op zijn business. Zicht krijgen op hoeveel een bedrijf waard is – en kan zijn – is een strategisch instrument bij de optimalisering van de onderneming. Hieruit kunnen dan heel gerichte acties worden afgeleid om de onderneming blijvend te verbeteren.”

“Onze expert wordt het Zwitsers zakmes van dienst. Geen boekjeskennis, maar concrete acties.” – Maxime Chalot, Senior Manager BDO Advisory

Er bestaan verschillende drivers om value enhancement na te streven?

Koen Claessens: “Klopt. Rentabiliteitsverbetering is een belangrijke. Naast de behoefte om het bedrijf, of een deel ervan te verkopen, een herstructurering, uitbreiding of fusie door te voeren … De coronacrisis zet bepaalde drivers extra onder druk, zoals de beschikbare cash en de controle over de schulden. Om de waarde van de onderneming minstens op peil te houden of te vergroten, willen veel bedrijven de kosten drukken, processen en efficiëntie verhogen en oubollige of aan de tijd onaangepaste afdelingen of werkzaamheden afstoten … alles wat maar kan bijdragen om positief uit de crisis te komen.”

Maxime Chalot: “Belangrijk is om het hoofd koel te houden, geen overhaaste beslissingen te nemen en bovenal … in lijn te blijven met de – al dan niet bijgestuurde – kerndoelstellingen van de onderneming op lange termijn. Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Dat klinkt als vanzelfsprekend, maar wordt in de praktijk al te vaak onderschat.”

De coronacrisis biedt ongetwijfeld ook kansen?

Maxime Chalot: “Met een correct en accuraat zicht op de bedrijfswaarde kan een ondernemer verstandig investeren in bijvoorbeeld de digitalisering of de aanpassing van het product- of serviceaanbod aan de behoeften van de klant.”

Koen Claessens: “Onze ‘Value Enhancement’-aanpak steunt op zes stappen, waarvan de 360°-diagnose (stap 1) het fundament vormt. We doorgronden het bedrijf en gaan we op zoek naar de specifieke waardedrijvers binnen elk bedrijfsdomein (strategie, finance, IT, HR, innovatie- en productmanagement, sales en marketing, management …). Pas als we een waarheidsgetrouw beeld hebben van alle bedrijfsactiviteiten, tot en met de bedrijfscultuur, kunnen we de belangrijkste werkpunten om de bedrijfswaarde te verhogen, identificeren (stap 2). Vergelijk het met renovatiewerken aan de gezinswoning. Voor je daarmee start, wil je toch ook weten wat ze waard is en wat ze waard kan worden.”

Maxime Chalot: “We merken dat dankzij de inbreng van een onafhankelijke partij (BDO in dit geval) de diagnose objectiever verloopt. Iemand die buiten de bedrijfscultuur staat, zal gemakkelijker verborgen parameters, agenda’s of hefbomen ontdekken. Bovendien kan die externe partij een beroep doen op een uitgebreide multidisciplinaire expertise om alle domeinen ten gronde door te lichten.”

“Ik sta zelf nog vaak versteld over hoeveel extra waarde je kunt creëren met kleine acties.” – Koen Claessens, Partner BDO Advisory

Blijft de diagnose niet vaak steken in mooie plannen?

Maxime Chalot: “Daar heb je een punt. Hoe vertaal je de diagnose in concrete acties die ook daadwerkelijk worden uitgerold (stap 3)? Dat is nu net de kernopdracht van onze expert(s). We zijn het Zwitsers zakmes. Middelgrote bedrijven, meestal familiebedrijven, hebben immers niet altijd alle nodige expertise in huis en iedereen heeft de handen meer dan vol met het operationele. In nauw overleg bepalen we de sterkste waardecreërende acties en gieten die in een concreet actieplan. Een pragmatisch en haalbaar plan welteverstaan. Al dan niet met de steun van onze experten op organisatorisch, strategisch, financieel, juridisch, fiscaal vlak. Geen plan vol boekenkennis, maar hands-on. En meetbaar.”

BDO verbindt zijn lot aan het succes van het plan?

Koen Claessens: “Onze experten worden als het ware tijdelijk deel van het management en de werkvloer en spreken af welke doelstellingen we willen realiseren (stap 4) binnen een termijn van 6 tot 12 maanden. Voor dit deel van de opdracht verbinden we ons lot, en dus ook onze factuur, aan de mate waarin we slagen in het opzet. En in hoeverre de concrete acties concrete resultaten opleveren (stap 5). We ondernemen dus mee met onze klanten. En dat geeft ontzettend veel voldoening.”

Maxime Chalot: “Besef echter dat niets lukt zonder de hulp van de medewerkers van de onderneming. De steun van alle niveaus is essentieel om de verandering duurzaam te maken en de transformatie te verankeren in de cultuur van het bedrijf. Vandaar ook het belang om continu af te toetsen, te evalueren en te rapporteren. Met een tussentijdse of afsluitende evaluatieoefening (stap 6) ziet de ondernemer in welke mate de waardebepaling als basis voor zijn bedrijfsvoering ook echt heeft gewerkt.”

Wat zijn belangrijke valkuilen in het proces?

Maxime Chalot: “Alle aandeelhouders moeten het project dragen. Stapt één aandeelhouder niet mee of toont hij onvoldoende zijn betrokkenheid, dan zullen ook de werknemers voor de gemakkelijkste weg kiezen: het status quo. Gebrek aan communicatie die de verandering uitlegt en duidelijk maakt hoe ze past in een langetermijnplan of kritiek wegwuiven hypothekeren ook het succes.”

Koen Claessens: “Je hoeft het bedrijf niet altijd op zijn kop te zetten om beter te doen. Ik sta er soms zelf nog versteld van hoe je met kleine acties en ingrepen in verhouding bijzonder veel extra waarde kunt creëren.”

Waarom Value Enhancement?

 • Hoe verhoog ik de waarde van mijn bedrijf?

 • Hoe versterk ik de winstgevendheid van mijn bedrijf en de productiviteit?

 • Hoe bereik ik de doelstellingen van mijn bedrijf en vertaal ik die in concrete acties?

 • Moet ik mijn bedrijf intern of extern laten groeien en hoe ga ik om met een overname?

 • Zou ik een deel of het hele bedrijf verkopen en wanneer?

 • Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de verwachte wereldwijde veranderingen?

 • Wat is de impact van COVID-19 op lange termijn en hoe kan ik die beheren?

Value Enhancement: 5 voordelen

 1. Gebaseerd op meetbare feiten en cijfers
 2. Hands-on, pragmatisch, concreet
 3. Expertise – die intern niet beschikbaar is – rond de tafel
 4. Bewezen aanpak
 5. Gedeelde risico’s (resultaatsverbintenis BDO)

Vragen over wat Value Enhancement voor je bedrijf kan betekenen? Zoek je hulp bij de analyse van je situatie? Aarzel niet om de specialisten van ons ‘Value Enhancement’-team te contacteren: value.enhancement@bdo.be en bekijk onze video.