Mee aan het stuur van jouw toekomst

Partnership innovatiecampus Living Tomorrow

Gert Maris, Sales Director BDO Belgium

Voeling houden met hoe de wereld verandert. Vooruitkijken. Je bedrijf of organisatie in vraag durven stellen en herdenken, verrast willen worden, exploreren, … Dat is in essentie wat een sterke, succesvolle ondernemer elke dag doet. Zo ontdekt hij groeikansen voor zijn onderneming, bindt hij klanten, medewerkers en stakeholders, maar bovenal, voedt hij zijn ambities. Ziehier, het antwoord op de vraag waarom BDO partnert met de innovatiecampus Living Tomorrow.

Walter Vanherle blaakt van enthousiasme tijdens ons Teams-gesprek vanuit Living Tomorrows Eco-Systeem in Vilvoorde. “Het geeft enorm veel energie om met zoveel verschillende partners uit evenveel uiteenlopende sectoren kennis en ervaring uit te wisselen.” Als digitaal expert bij BDO Belgium predikt hij vooruitgang, want “de beste manier om de toekomst te voorspellen is ze zelf creëren”. Je kunt aan de kant blijven staan en de veranderingen ondergaan of je kan meesurfen op de golf van ontwikkelingen en ze naar je hand zetten. “We moeten mee met een wereld die veel sneller verandert dan we soms voor mogelijk houden en ons tegelijk behoeden voor een tunnelvisie. We mogen ons niet vastklampen aan ons eigen grote gelijk.”

Samengevat: dankzij het partnership met Living Tomorrow verstevigen we onze marktpositie als innovatieve speler en ‘business challenger’. Tot zover het waarom van ons partnership met Living Tomorrow. We schreven er trouwens al uitgebreid over in de vorige editie van To The Point. Hier gaan we verder in op het hoe en wat van het verhaal.

Leren, cocreëren, activeren

“Het hoe en wat zijn verbonden aan een driestappenplan”, legt Walter Vanherle uit. “Leren, cocreëren en activeren of onszelf veranderen. Leren doen we van de partners in het ecosysteem, net zoals zij van ons zullen leren. In het Living Tomorrow Partner Eco-Systeem worden kennis, ambities maar ook uitdagingen en risico’s, … transparant gedeeld. Nergens anders vind je zoveel expertise uit verschillende domeinen en sectoren simultaan samen op één plek. “Ideaal voor immersieleren, waarbij we elkaar onderdompelen in nieuwe vormen van werken, leven … door het te doen, te zien, te voelen en zelfs te ruiken of te proeven – de dessertjes tijdens een event zijn geprint(!) met onze BDO 3D-‘foodprinter’.”

“Dankzij dit partnership kunnen we zowel onze klanten als BDO-collega’s onderdompelen in de wereld van innovatie.”

Walter Vanherle, Partner BDO Digital

In de tweede stap, cocreatie, zoeken de partners tijdens themagerichte rondetafels en visiegroepen naar oplossingen voor specifieke uitdagingen of hoe ze kunnen anticiperen op verwachte mogelijkheden. Ontwikkelingen die ze als organisatie of bedrijf zo goed als onmogelijk alleen kunnen tackelen. “Denk aan taxidrones. Daar komen zoveel aspecten bij kijken, van de technologie, over de luchtruimverkeerscontrole tot de veiligheid/beveiliging en publieke aanvaarding. Wie in zo’n discussie alleen maar het eigenbelang verdedigt en op de rem gaat staan, fnuikt elke vorm van cocreatie en innovatie. Weg dus met de oogkleppen, welkom open geest!”

Stappen één en twee zijn de hefbomen voor stap drie, activeren en metamorfose. Dankzij de nieuwe kennis en knowhow zijn we met BDO beter dan ooit in staat om oplossingen te bedenken – en sommige ook uit te werken en in de markt te zetten. Op maat van (en samen met) onze klanten en stakeholders. “Ik denk bijvoorbeeld aan alles wat er beweegt in het domein van de circulaire economie. Circulaire productie mag dan wel het kerndoel zijn, het circulair businessmodel vergt ook diensten op het vlak van groene fiscaliteit, financiële modelling, bijsturing van strategie, transformatietrajecten, enz. Kortom, de innovatiecampus van Living Tomorrow biedt een kweekvijver vol innovatieve ideeën en concepten waarmee we de komende decennia impact zullen hebben op de wereld van werken en leven.”