Sopadis: “Duurzame mobiliteit is geen zwart-witverhaal.”

Onze federale regering is duidelijk: de Belg moet ‘groener’ rijden. De bedrijfsmobiliteit – en dus ook de bedrijfswagen – is een belangrijk instrument om het doel te bereiken. Dat bevestigt ook het marktonderzoek van Sopadis. Het dealernetwerk maakt deel uit van auto-importeur D’Ieteren en verdeelt exclusief alle merken van de Volkswagen Group op de as Antwerpen–Mechelen–Brussel. “De gemiddelde Belg houdt stevig vast aan zijn of haar auto als belangrijkste vervoermiddel”, weet CEO Stefan Kerckhoven. “Deelauto’s en fietsen zitten in de lift – het openbaar vervoer minder – maar blazen de (bedrijfs)auto niet van zijn sokkel.” ‘Green Mobility’ is de weg naar de toekomst, maar er is nog een lange weg te gaan!

De shift naar de milieuvriendelijke aandrijvingen is onmiskenbaar ingezet. Enerzijds gestuurd door de ambitie van de klanten om hun mobiliteit duurzaam in te richten en anderzijds getriggerd door de fundamentele fiscale aanpassing vanaf medio 2023 die een grote katalysator is binnen de evolutie naar minder uitstoot. Stefan Kerckhoven: “Door het performante aanbod aan elektrische voertuigen binnen onze merken, gecombineerd met een grondige kennis rond fiscaliteit, laadinfrastructuur en ‘Total Cost of Ownership’-calculatie (TCO) beschouwen we de shift naar ‘sustainable mobility’ zonder meer als een opportuniteit.”

Incubator duurzame mobiliteit

De ambitie om het wagenpark duurzaam in te vullen, is lang niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden al richtte D’Ieteren de start-up studio Lab Box op. Daar krijgen innovatieve mobiliteitsoplossingen de kans om te volwassen te worden. In nauwe samenwerking met die interne ‘incubator’ biedt Sopadis naast een wagenpark ook laadinfrastructuur, alternatieve mobiliteitsoplossingen en deelvervoer aan. Die kennis en knowhow bracht het binnen via onder meer participaties van D’Ieteren in deelautobedrijf Poppy, mobiliteitsapp Skipr, … en nieuwe, eigen businesslijnen, zoals de laadpaleninstallateur/energiemanager EDI (Electric D’Ieteren) en fietsenverdeler D’Ieteren Bike. “Vandaag kunnen we elk aspect binnen de mobiliteitsmatrix concreet invullen”, stelt Stefan Kerckhoven.

“We beschouwen de shift naar ‘sustainable mobility’ zonder meer als een opportuniteit.”

Stefan Kerckhoven, CEO Sopadis

“Umbrella is de recentste telg binnen Lab Box”, pikt Karl Lechat, de CEO van D’Ieteren Bike, in. “Steeds meer bedrijven en organisaties introduceren het mobiliteitsbudget. De materie is echter zo complex om uit te rollen op maat van elke individuele medewerker (lees ook het artikel ‘Duurzame (groene) mobiliteit’) dat ze best wel wat hulp kunnen gebruiken van een onafhankelijke expert om hun specifieke weg te vinden in de fiscale, arbeidsrechtelijke en operationele mogelijkheden binnen dat budgetmodel.”

Performante TCO-berekening

“Bottomline komt het hele vergroeningstraject neer op een performante TCO-berekening waar we – telkens binnen de eigenheid van elk bedrijf – assumpties hanteren die de werkelijkheid weerspiegelen en die resulteert in een forecast die elke nacalculatie overleeft”, legt Benoît De Cannière, CFO van Sopadis, uit. “Ik sta er nog altijd van versteld met hoeveel verschillende parameters je rekening moet houden om de impact van de vergroening in kaart te brengen. Financieel, fiscaal, sociaal en … cultureel. De slaagkansen van een duurzaam mobiliteitsplan hangen immers nauw samen met de houding en ‘employee experience’ van elke individuele medewerker.”

“Bottomline komt het hele vergroeningstraject neer op een performante TCO-berekening.”

Benoît De Cannière, CFO Sopadis

Valkuilen, drempels & uitdagingen

Elektrificatie en duurzame mobiliteit zijn geen zwart-witverhaal, maar vragen tijd. In sommige specifieke situaties blijven klassieke aandrijvingen nog altijd het juiste en meest kostenefficiënte antwoord op de mobiliteitsbehoefte van een klant. “Zelfs binnen dezelfde onderneming moet je het onderscheid kunnen en durven maken tussen deelgroepen waar elektrificatie sneller kan en afdelingen waar de operationaliteit van haar medewerkers vraagt dat die transitie meer in de tijd wordt gespreid”, aldus Karl Lechat. Meestal heeft dat te maken met beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de algemene mindset. “Kortom, vermijd voorbarige beslissingen zonder degelijke studie en forecasting en durf dat inzicht ook delen met je klanten”, adviseert Stefan Kerckhoven.

Tips & tricks

  • Denk goed na over elektrificatie en mobiliteit in het algemeen.
  • Wees gemotiveerd om duurzame mobiliteit te realiseren, maar bewaak te allen tijde de operationele performantie en efficiëntie binnen de transitie.
  • Ga niet overhaast te werk en stel de juiste vragen aan de juiste mensen.
  • Zoek early adopters binnen je organisatie die empirisch aantonen dat elektrisch rijden goed haalbaar is binnen de juiste omstandigheden.
  • Doe een beroep op onafhankelijke fleetexperten op het vlak van fiscaliteit, laadinfrastructuur en Total Cost of Ownership. Zo zie je ‘the bigger picture’.
  • Kader je mobiliteitsstrategie binnen een termijn van vijf jaar waarbinnen de fiscale evoluties doorslaggevend zijn.
  • Kies onafhankelijke partners met bewezen ervaring die mobiliteit in al haar facetten in hun DNA dragen.